Werken met kinderen, jeugd en adolescenten
Professionals binnen de jeugdzorg hebben het gezamenlijke doel om jeugdigen en adolescenten veilig te laten opgroeien. De jongere die centraal staat, heeft vaak te maken met meerdere hulpverleners en partijen. Dat vraag om een actieve samenwerking met de jongere en alle betrokkenen. Daarom dienen hulpverleners een professionele attitude te hebben waarmee zij in staat zijn om te kunnen gaan met verschillende belangen en samenwerkingen op te zoeken daar waar mogelijk. RINO Zuid heeft een breed aanbod - SKJ geaccrediteerde - trainingen gericht op jeugdzorgprofessionals en jeugdgezinsprofessionals

Wil je meteen beginnen?
Onderstaande modules staan klaar om je aan te melden.

Belangstelling doorgeven
Deze modules worden binnenkort weer ingepland, laat alvast weten als je hiervoor belangstelling hebt. Dan nemen we contact met je op zodra deze gepland wordt.

Werken in het jeugddomein
RINO Zuid, RINO amsterdam en het RadboudCSW hebben de handen ineengeslagen voor de ondersteuning van de medewerkers in het jeugddomein. Met drie nieuwe geaccrediteerde modules willen zij HBO- en WO-professionals, die werken in verschillende velden binnen het jeugddomein, steviger in hun schoenen zetten. Deze modules hebben aandacht voor gemeenschappelijke taal, zelfzorg en uitbreiding van je handelingsrepertoire, gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

Vragen?
Heb je vragen of sluit ons open aanbod onvoldoende aan bij de opleidingsvraag van jouw organisatie? We ontwikkelen graag een maatwerk- of incompanytraject. Neem vrijblijvend contact op met onze afdeling nascholing via nascholing@rinozuid.nl.

Dit is waarom ook gemeenteteams zich moeten verdiepen in ABFT

Gezinscoaches bij de gemeente die werken met de Attachment Based Family Therapy (ABFT). Een behandeling die bedoeld is voor depressieve en suïcidale jongeren of jong volwassenen en hun ouders die al jarenlang therapie en behandeling krijgen. Daar kunnen gezinscoaches uit de eerste lijn toch niets mee, zou je denken? Op het eerste oog lijkt dat inderdaad een vreemde combinatie. Maar Lieke Maessen, gedragswetenschapper bij gemeente Peel en Maas, legt je uit waarom dat juist een fantastische combinatie is. Lees meer.

Infant Mental Health: met kleine trajecten een groot verschil maken

Door een IMH-opleiding krijg je een meer geïntegreerde kijk op jonge kinderen en ouders en word je je bewuster van de impact en samenhang van relaties in de breedste zin; de ouder-kind relaties, relaties binnen het gezin, intergenerationele relaties maar ook de relatie met jou als hulpverlener.

Je gaat op zoek naar de kwetsbaarheden én mogelijkheden binnen het gezin, zodat het weer meer in beweging komt. Docente Claudine Dietz: ‘alle deelnemers aan deze opleiding zijn enthousiaste pioniers, die vanuit hun hart denken en de verbinding aangaan met gezinnen en zorgprofessionals eromheen.' Lees meer.

Samenwerken in de dynamiek: jeugdzorg

Wanneer je als jeugdige door de deuren van de gesloten jeugdzorg stapt, dan is dat een ingrijpende maatregel. Je hebt het eindstation bereikt, want je komt hier niet zomaar terecht: hulp in een open groep is ontoereikend gebleken en je moet beschermd worden. Je zit dan al een hele tijd in die jeugdzorg-trein.

Vincent Mulders (orthopedagoog-generalist) ziet dagelijks hoeveel stations deze jeugdigen al achter zich hebben liggen. Vincent: ‘Op dit station hebben jeugdigen en de ouders al een lang traject doorgemaakt. Vaak zijn jeugdigen en ouders ‘hulpverleningsmoe’. Ze moeten opnieuw de kracht vinden om te investeren in de nieuwe hulpverleningsvorm. Lees meer.