Herregistratie GZ-psychologen en psychotherapeuten

Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

RINO Zuid biedt het toetsingstraject en diverse scholingsmodules ter ondersteuning hiervan landelijk aan namens de in VLOGO samenwerkende opleidingsinstellingen.

Herregistratie GZ-Psycholoog

Toetsingstraject en (optionele) scholingsmodules

Studiehandleiding

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen met betrekking tot de herregistratie GZ-psycholoog. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem dan contact op met afdeling Nascholing: nascholing@rinozuid.nl.

Herregistratie Psychotherapeut

Toetsingstraject en (optionele) scholingsmodules

De scholingsmodules voor psychotherapeuten worden zo spoedig mogelijk op onze website geplaatst.

Studiehandleiding

Veelgestelde vragen

Klik hiervoor veelgestelde vragen met betrekking tot de herregistratie van psychotherapeut. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem dan contact op met afdeling Nascholing: nascholing@rinozuid.nl.