Bevorderen van de kwaliteit van de opleiding
Alle praktijkinstellingen worden minimaal 1 keer per 5 jaar gevisiteerd of indien er aanleiding toe is. Het doel van deze visitaties is het onderzoeken of een praktijkinstelling voldoet aan de gestelde eisen en het zorg dragen voor een optimale opleidingsorganisatie en klimaat binnen de praktijkinstellingen. Visitaties zien wij vooral als een gezamenlijke kans om de kwaliteit van de opleiding te bevorderen. Eventuele aanvullende suggesties horen wij dan ook graag.


Visitatiekosten
Conform de landelijke afspraken binnen het LOGO brengen wij de kosten voor deze visitaties in rekening bij de instelling. Voor visitaties in 2023 gelden de volgende tarieven:

Opleiding en deelnemers in opleiding Tarief
Praktijkvisitatie 1 opleiding ≤ 4 deelnemers € 1.950,00
Praktijkvisitatie 1 opleiding > 4 deelnemers € 2.500,00
Praktijkvisitatie 2 opleidingen ≤ 4 deelnemers € 2.700,00
Praktijkvisitatie 2 opleidingen > 4 deelnemers € 4.000,00
Praktijkvisitatie 3 opleidingen ≤ 4 deelnemers € 4.700,00
Praktijkvisitatie 3 opleidingen > 4 deelnemers € 5.500,00
Praktijkvisitatie 4 opleidingen € 6.000,00
Erkenningsvisitatie € 600,00


OG opleiding
Voor een erkennings- of reguliere visitatie wordt € 600,00 in rekening gebracht.