Sluit ons open aanbod niet of onvoldoende aan bij de opleidingsvraag van jouw organisatie? We ontwikkelen graag een maatwerktraject. Samen gaan we op zoek naar de vraag achter de vraag om een passend en resultaatgericht opleidingstraject te ontwikkelen. Hierbij staan inhoud, implementatie en borging binnen de organisatie centraal. Vanzelfsprekend zetten we gekwalificeerde docenten in en zorgen we desgewenst voor de benodigde accreditaties.

Maatwerk.png

Analyse opleidingsvraag
Het initiatief voor een opleidingstraject kan zowel bij medewerkers als bij de organisatie liggen. Medewerkers ontwikkelen graag hun talenten en vaardigheden, willen hun kennis actualiseren en/of hun professionele attitude toetsen. Organisaties constateren dat expertise over een bepaald thema ontbreekt en willen hier middels een opleidingstraject verandering in brengen. Er is sprake van een vraag of probleem waarvoor een vorm van leren een antwoord of oplossing kan bieden.

Wij gaan hierover graag met je in gesprek tijdens een intakegesprek. Mogelijk past een module uit ons open aanbod bij de opleidingsvraag en is het voldoende om deze op detail aan te passen aan de organisatie. Als dat niet zo is, brengen we samen in kaart welke inhoud en vorm gewenst is, passend bij de organisatiecontext. Vervolgens ontwikkelen we samen met jou en onze docenten een maatwerkprogramma.

Na het intakegesprek ontvang je een passende offerte, waarin onder andere de opleidingsvraag, de financiële kaders en een raamwerk van het traject zijn opgenomen.

Ontwikkeling
Wanneer we het vertrouwen krijgen om het traject uit te voeren, benaderen we de benodigde docent(en), acteurs en/of ervaringsdeskundigen en ontwikkelen we het traject in overleg met jou en eventuele andere betrokkenen. Participatie van eigen docenten is uiteraard ook mogelijk. In deze fase stemmen we ook praktische zaken af, zoals lesdagen en de leslocatie.

Uitvoering
Nadat ook de praktische zaken zijn afgestemd, wordt het traject uitgevoerd. Hierbij houden we de vinger aan de pols en als het nodig is, stellen we tussentijds bij.

(Tussentijds) evalueren
We hechten er veel belang aan dat er tijdens de bijeenkomsten ruimte is voor feedback. Bovendien evalueren we tijdens en na afloop van het traject digitaal. Zowel de opleidingsdeelnemers als de docent(en) blikken terug. Als opdrachtgever ontvang je daarvan een schriftelijk verslag en we evalueren het traject graag mondeling met je. Dit is ook een moment om te bespreken of een vervolg of een terugkomdag gewenst is in het kader van borging van resultaten.
Bij langdurige trajecten sluiten we vaak aan bij de stuurgroep en vinden er uiteraard vaker tussentijdse gesprekken plaats.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze medewerkers van de afdeling Nascholing & Incompany of stuur een e-mail naar: nascholing@rinozuid.nl.