Veilig contextueel begeleiden: diversiteit

Home > Aanbod > Veilig contextueel begel…

Over deze module

RINO Zuid organiseert de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan ...

RINO Zuid organiseert de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. Deze basiswerkattitude komt voort uit de eigen krachtmethodiek. Gezond, veilig en gezellig kenmerkt het motto van NEOS. Werken vanuit de eigenkrachtmethodiek en een contextuele benadering van binnen uit.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

 • Inzicht in de culturele context en het krachtenveld voor betrokkenen
 • Bewustzijn van eigen normen, waarden en attitude
 • Culturele dimensies
 • Betekenis van culturele achtergrond en strategieën
 • De-stigmatisering en handvaten
 • Casuïstiek en oefening

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

3 uur

Kosten

€ 565,00

Niveau & Instroomeisen

Mbo en hbo

Rooster

Nog niet bekend

Over deze module

RINO Zuid organiseert de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan ...

RINO Zuid organiseert de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. Deze basiswerkattitude komt voort uit de eigen krachtmethodiek. Gezond, veilig en gezellig kenmerkt het motto van NEOS. Werken vanuit de eigenkrachtmethodiek en een contextuele benadering van binnen uit.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

 • Inzicht in de culturele context en het krachtenveld voor betrokkenen
 • Bewustzijn van eigen normen, waarden en attitude
 • Culturele dimensies
 • Betekenis van culturele achtergrond en strategieën
 • De-stigmatisering en handvaten
 • Casuïstiek en oefening

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

3 uur

Kosten

€ 565,00

Niveau & Instroomeisen

Mbo en hbo