Aanvraag erkenning

Als een praktijkinstelling erkend moet worden, vul je deze aanvraag erkenning in en stuurt hem ondertekend door directie of bevoegd gezag naar ons op. De desbetreffende opleidingsmanager beoordeelt de aanvraag en legt deze voor aan de hoofdopleider. Indien voldaan kan worden aan de voorwaarden voor erkenning volgt een erkennings- of proefvisitatie. De erkenningsaanvraag moet uiterlijk 15 januari bij ons binnen zijn om in aanmerking te komen voor opleidingsplaatsen voor het daaropvolgende jaar. Voor de OG-opleiding kan het hele jaar door erkenning worden aangevraagd.

Erkenningsbrief
Vraag je een erkenning aan voor een GZ-, KP- of PT-opleiding? Dan ontvang je van ons bij goed resultaat een positief advies in de vorm van een erkenningsbrief. Deze brief is nodig om zelf erkenning aan te vragen bij de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt. Nadat je praktijkinstelling is erkend, kun je meedoen met de jaarlijkse aanvraagprocedure voor opleidingsplaatsen. Klik hier voor meer informatie over deze procedure.