Samenwerken in de dynamiek: jeugdzorg

Home > Aanbod > Samenwerken in de dynami…

Over deze module

Vanuit een systemische perspectief bekeken, zijn veel factoren van invloed op de ontwikkeling van kinderen. De meeste hulpverleners zullen het belang van een goede samenwerking onderschrijven. De praktijk leert ons dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Denk bijvoorbeeld aan: ruis in de communicatie, tegenstrijdige belangen of verantwoordelijkheden, hoog-conflictsituaties tussen ouders, ouderproblematiek, agressief of ...

Vanuit een systemische perspectief bekeken, zijn veel factoren van invloed op de ontwikkeling van kinderen. De meeste hulpverleners zullen het belang van een goede samenwerking onderschrijven. De praktijk leert ons dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Denk bijvoorbeeld aan: ruis in de communicatie, tegenstrijdige belangen of verantwoordelijkheden, hoog-conflictsituaties tussen ouders, ouderproblematiek, agressief of suïcidaal gedrag, negatieve invloeden van de peergroep, ingrijpende beslissingen maken rondom uithuisplaatsing, lange wachtlijsten in de Jeugdzorg, een hoog ziekteverzuim, problemen in de borging van veiligheid, weerstand of gebrek aan motivatie van de cliënt, etc.

In deze module leer je om tot een gezamenlijke visie te komen, zodat het kind zich veilig kan ontwikkelen. Er worden handelingsadviezen aangereikt om het pedagogisch leefklimaat te verbeteren. Vanuit een helicopterview kan je een analyse maken van de zorgen en krachten in de ketensamenwerking en hierop anticiperen. Daarnaast geeft de module praktische handvatten hoe je met morele dilemma’s, tuchtrecht en verantwoordelijkheden kan omgaan. Ten slotte ga je reflecteren wat stagnatie in de samenwerking met jou doet, welke modi worden geactiveerd en hoe je hier op een professionele manier mee kan omgaan. Kortom een leerzame module voor alle hulpverleners in de Jeugdzorg!

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

 • Je bent in staat om in de keten samen te werken, zodat er voor het kind een veilig pedagogisch klimaat ontstaat.
 • Je bent in staat om een (gedeelde) Verklarende Analyse op te stellen.
 • Je ben in staat om de (gedeelde) Verklarende Analyse te vertalen naar de ondersteuningsbehoeften van de cliënt en in de keten hier uitvoering aan te geven.
 • Je kan de functie van klachtgedrag van het kind plaatsen vanuit de onderliggende problematiek.
 • Je kunt vanuit de ruimte voor ieders rol en verhaal, tot een gedeeld perspectief komen.
 • Je bent in staat om een risicotaxatie en veiligheidsafspraken in de keten te maken.
 • Je kan gebruik maken van de krachten van het sociale netwerk.
 • Je bent in staat om weerstand om te buigen naar motivatie.
 • Je kan vanuit een helicopterview een analyse maken van de samenwerking (op zowel cliënt- en ketenniveau) en handelingsadviezen formuleren
 • Je kunt de positioneringsbenadering toepassen vanuit verschillende belangen, taken of verantwoordelijkheden.
 • Je kan met morele dilemma’s of conflicterende belangen omgaan.
 • Je bent in staat om te reflecteren naar je eigen professionele handelen en onderbouwde kernbeslissingen maken.
 • Je bent in staat om de schema’s en modi bij de cliënt en jezelf te herkennen.
 • Je weet wat de cliënt, het gezin of systeem met jou doet; herkennen van de overdracht en parallelle processen.

Docent(en)

RINOzuid

drs. Vincent Mulders

RINOzuid

dr. Geke Klapwijk

RINOzuid

dr. David Bernstein

RINOzuid

drs. Marjo Geilen

RINOzuid

Msc Richard Brunenberg

Opmerkingen

Interview Vincent Mulders
Wanneer je als jeugdige door de deuren van de gesloten jeugdzorg stapt, dan is dat een ingrijpende maatregel. Je hebt het eindstation bereikt, want je komt hier niet zomaar terecht: hulp in een open groep is ontoereikend gebleken en je moet beschermd worden. Je zit dan al een hele tijd in die jeugdzorg-trein. Vincent Mulders (orthopedagoog-generalist) ziet dagelijks hoeveel stations deze jeugdigen al achter zich hebben liggen. Lees meer.

Accreditatie

 • NVO / NIP-K&J
 • Registerplein (45pt)
 • SKJ
 • Leerlijn

  Begeleiding

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Zelfstudie

  15 uur

  Kosten

  € 1.500,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent:

  • jeugdzorgwerker
  • jeugd- en gezinsprofessional
  • (ortho)pedagoog
  • psycholoog

  Doelgroep

  Kinderen & jeugd

  Rooster

  Nog niet bekend

  Over deze module

  Vanuit een systemische perspectief bekeken, zijn veel factoren van invloed op de ontwikkeling van kinderen. De meeste hulpverleners zullen het belang van een goede samenwerking onderschrijven. De praktijk leert ons dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Denk bijvoorbeeld aan: ruis in de communicatie, tegenstrijdige belangen of verantwoordelijkheden, hoog-conflictsituaties tussen ouders, ouderproblematiek, agressief of ...

  Vanuit een systemische perspectief bekeken, zijn veel factoren van invloed op de ontwikkeling van kinderen. De meeste hulpverleners zullen het belang van een goede samenwerking onderschrijven. De praktijk leert ons dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Denk bijvoorbeeld aan: ruis in de communicatie, tegenstrijdige belangen of verantwoordelijkheden, hoog-conflictsituaties tussen ouders, ouderproblematiek, agressief of suïcidaal gedrag, negatieve invloeden van de peergroep, ingrijpende beslissingen maken rondom uithuisplaatsing, lange wachtlijsten in de Jeugdzorg, een hoog ziekteverzuim, problemen in de borging van veiligheid, weerstand of gebrek aan motivatie van de cliënt, etc.

  In deze module leer je om tot een gezamenlijke visie te komen, zodat het kind zich veilig kan ontwikkelen. Er worden handelingsadviezen aangereikt om het pedagogisch leefklimaat te verbeteren. Vanuit een helicopterview kan je een analyse maken van de zorgen en krachten in de ketensamenwerking en hierop anticiperen. Daarnaast geeft de module praktische handvatten hoe je met morele dilemma’s, tuchtrecht en verantwoordelijkheden kan omgaan. Ten slotte ga je reflecteren wat stagnatie in de samenwerking met jou doet, welke modi worden geactiveerd en hoe je hier op een professionele manier mee kan omgaan. Kortom een leerzame module voor alle hulpverleners in de Jeugdzorg!

  Rooster

  Nog niet bekend

  Inhoud van de module

  • Je bent in staat om in de keten samen te werken, zodat er voor het kind een veilig pedagogisch klimaat ontstaat.
  • Je bent in staat om een (gedeelde) Verklarende Analyse op te stellen.
  • Je ben in staat om de (gedeelde) Verklarende Analyse te vertalen naar de ondersteuningsbehoeften van de cliënt en in de keten hier uitvoering aan te geven.
  • Je kan de functie van klachtgedrag van het kind plaatsen vanuit de onderliggende problematiek.
  • Je kunt vanuit de ruimte voor ieders rol en verhaal, tot een gedeeld perspectief komen.
  • Je bent in staat om een risicotaxatie en veiligheidsafspraken in de keten te maken.
  • Je kan gebruik maken van de krachten van het sociale netwerk.
  • Je bent in staat om weerstand om te buigen naar motivatie.
  • Je kan vanuit een helicopterview een analyse maken van de samenwerking (op zowel cliënt- en ketenniveau) en handelingsadviezen formuleren
  • Je kunt de positioneringsbenadering toepassen vanuit verschillende belangen, taken of verantwoordelijkheden.
  • Je kan met morele dilemma’s of conflicterende belangen omgaan.
  • Je bent in staat om te reflecteren naar je eigen professionele handelen en onderbouwde kernbeslissingen maken.
  • Je bent in staat om de schema’s en modi bij de cliënt en jezelf te herkennen.
  • Je weet wat de cliënt, het gezin of systeem met jou doet; herkennen van de overdracht en parallelle processen.

  Docent(en)

  RINOzuid

  drs. Vincent Mulders

  RINOzuid

  dr. Geke Klapwijk

  RINOzuid

  dr. David Bernstein

  RINOzuid

  drs. Marjo Geilen

  RINOzuid

  Msc Richard Brunenberg

  Opmerkingen

  Interview Vincent Mulders
  Wanneer je als jeugdige door de deuren van de gesloten jeugdzorg stapt, dan is dat een ingrijpende maatregel. Je hebt het eindstation bereikt, want je komt hier niet zomaar terecht: hulp in een open groep is ontoereikend gebleken en je moet beschermd worden. Je zit dan al een hele tijd in die jeugdzorg-trein. Vincent Mulders (orthopedagoog-generalist) ziet dagelijks hoeveel stations deze jeugdigen al achter zich hebben liggen. Lees meer.

  DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

  Accreditatie

 • NVO / NIP-K&J
 • Registerplein (45pt)
 • SKJ
 • Leerlijn

  Begeleiding

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Zelfstudie

  15 uur

  Kosten

  € 1.500,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent:

  • jeugdzorgwerker
  • jeugd- en gezinsprofessional
  • (ortho)pedagoog
  • psycholoog

  Doelgroep

  Kinderen & jeugd