Toewijzingsorgaan opleidingsplaatsen

Opleidingsinstellingen die subsidie willen aanvragen voor een opleidingsplaats verwijzen wij naar het Toewijzingsorgaan opleidingsplaatsen TOP. Op de website van het TOP is de procedure beschreven hoe in aanmerking te komen voor een beschikbaarheidsbijdrage (subsidie). Op grond van het formele kader (o.a. wet- en regelgeving) stelt TOP een procedure op om te komen tot een verdeling van de gesubsidieerde plaatsen. De stichting TOP voert de procedure vervolgens uit.

Orthopedagoog generalist

voor de opleiding Orthopedagoog generalist bestaat er nog geen subsidie.