Aanvraag opleidingsplaatsen
Erkende praktijkinstellingen kunnen opleidingsplaatsen aanvragen bij RINO Zuid. Is jouw instelling nog niet erkend? Of wil je opleiden voor een opleiding waarvoor de instelling nog niet erkend is? Bekijk dan de erkenningsprocedure.

RINO Zuid biedt de volgende opleidingen aan:

Informatie over de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten kan aangevraagd worden via praktijkinstellingen@rinozuid.nl. Jaarlijks is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze route.

Jaarlijkse inventarisatieronde
Begin december ontvangen de erkende praktijkinstellingen uit ons netwerk een uitnodiging om een aanvraag voor opleidingsplaatsen in te dienen. De aanvraag wordt gedaan vóór 15 februari van het daaropvolgende jaar, door het formulier Aanvraag Opleidingsplaatsen in te vullen. RINO Zuid inventariseert de opleidingsplaatsen op verzoek van VWS, dat zorgdraagt voor verdeling van de gesubsidieerde plaatsen. Het Toewijzingsorgaan opleidingsplaatsen (TOP) voert de procedure vervolgens uit.

*OG opleidingplaatsen kunnen gedurende het gehele jaar aangevraagd worden.

Vragen?
Neem dan contact op via praktijkinstellingen@rinozuid.nl.