Op deze pagina lees je meer over de examencommissie van RINO Zuid. De commissie is ingesteld voor alle BIG-opleidingen en een samenstelling van vertegenwoordigers van de drie BIG-opleidingen: GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog, aangevuld met een onafhankelijk lid. De belangrijkste taken van de examencommissie zijn het examineren van alle opleidingsdeelnemers, toetsen of de kwaliteit van de opleidingen voldoende geborgd is en fungeren als bezwaarcommissie bij gerezen geschillen.


De examencommissie van RINO Zuid bestaat uit de volgende leden:

  • Haiko Jessurun, opleiding tot psychotherapeut (voorzitter a.i.)
  • Claire Hulsmans, opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog
  • Jenneke van der Plas, opleiding tot klinisch psycholoog
  • Titia Hollman, onafhankelijk lid (secretaris)
  • Jasper Dolman (notulist)
  • Suzanne Wagemakers (ambtelijk secretaris)

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019 (PDF)

Heb je vragen over of aan de examencommissie? Stuur dan een mail naar examencommissie@rinozuid.nl. Bekijk hier het Onderwijs- en Examenreglement (OER).