Signaleren, taxeren en diagnosticeren van ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag, zoals seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) is een actueel thema. Mensen met een verstandelijke beperking, kinderen, ouderen en anderszins kwetsbare mensen lopen meer risico hiermee te maken te krijgen. Werk je met deze doelgroepen? Dan is specialistische kennis vereist om dit ongewenste gedrag te signaleren, taxeren en diagnosticeren.

Scenariomodel en NICHD-protocol
RINO Zuid biedt voor de jeugd- en gehandicaptenzorg modules voor verhelderingsgesprekken aan op basis van het interviewprotocol NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) en het scenariomodel. Bij het NICHD-protocol wordt gewerkt volgens het ‘methodisch interview’. De modules taxatiegesprekken worden volgens het scenariomodel aangeboden, in samenwerking met de zedenpolitie.

Onze docenten merken dat het voor deelnemers soms zoeken is naar de juiste methodiek voor zijn / haar sector. Als leidraad geven zij mee dat bij NICHD het feitenonderzoek centraal staat. Bij taxatiegesprekken betreft het een hulpverleningsgesprek dat anticipeert op eventueel politieonderzoek, wat passender lijkt bij het huidige kader van de langdurige zorg (VB).

Bekijk ons aanbod
RINO Zuid biedt de onderstaande modules die gericht zijn op seksueel grensoverschrijdend gedrag:

Vragen?
Heb je vragen of sluit ons open aanbod onvoldoende aan bij de opleidingsvraag van jouw organisatie? We ontwikkelen graag een maatwerk- of incompanytraject. Neem vrijblijvend contact op met onze afdeling nascholing via nascholing@rinozuid.nl.