Combinatie taxatiegesprekken en diagnostiek bij vermoedens van seksueel misbruik: slachtoffers

Home > Aanbod > Combinatie taxatiegespre…

Over deze module

Seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen van mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe ga je om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die kan duiden op seksueel misbruik?

In deze module leer je een taxatiegesprek te voeren waarmee je zo’n (vage) onthulling kunt verhelderen en de ...

Seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen van mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe ga je om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die kan duiden op seksueel misbruik?

In deze module leer je een taxatiegesprek te voeren waarmee je zo’n (vage) onthulling kunt verhelderen en de hulpverlening goed en helder op kunt starten.

In het tweede deel van deze module ga je in op de werkwijze en instrumenten die ingezet kunnen worden bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Slachtoffers van seksueel misbruik praten niet gemakkelijk over wat hen is overkomen. Dat geldt zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak laten ze in hun omgeving met gedrag zien, dat er iets aan de hand is. Er wordt door de omgeving vaak wel gedacht aan seksueel misbruik, maar er wordt niet altijd wat mee gedaan.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

Deel 1 (taxatiegesprekken):

 • Werken volgens de ordening zoals bij de VGN beschreven
 • Een taxatiegesprek voeren volgens het scenariomodel
 • Onderscheid maken tussen een taxatiegesprek en een diagnostisch interview
 • Een verslag schrijven (dat alleen met toestemming van cliënten/wettelijke vertegenwoordigers aan de politie gegeven mag worden in geval van aangifte)
 • Oefenen in rollenspellen

Deel 2 (diagnostiek):

 • Definitie seksueel misbruik vanuit de hulpverlening en justitie
 • Signaleren van seksueel misbruik
 • Diagnostische instrumenten bij seksueel misbruik
 • Post-traumatische stress stoornis
 • Oefenen met trainingsacteur

Opmerkingen

Landelijke ontwikkelingen rondom het signaleren van seksueel misbruik
Docenten Henriette van der Aa en Sara Zwetsloot vertellen in een video meer over de training en de landelijke ontwikkelingen.

Leerlijn

Begeleiding, Professionaliteit, Diagnostiek

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

14 uur

Kosten

€ 1.275,00

Niveau & Instroomeisen

 • Je bent basispsycholoog, orthopedagoog, GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist of gedragsdeskundige (met een afgeronde academische opleiding);
 • Je hebt een diagnostische bevoegdheid (diagnostische aantekening NVO/NIP).
 • Je werkt in een context waar casuïstiek ten aanzien van diagnostiek bij seksueel misbruik beschikbaar is.
 • Je hebt recent (de afgelopen 12 maanden) meerdere malen diagnostisch onderzoek uitgevoerd, en beschikt over diagnostische kennis en ervaring.

Doelgroep

Kinderen & jeugd

Rooster

Nog niet bekend

Over deze module

Seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen van mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe ga je om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die kan duiden op seksueel misbruik?

In deze module leer je een taxatiegesprek te voeren waarmee je zo’n (vage) onthulling kunt verhelderen en de ...

Seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen van mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe ga je om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die kan duiden op seksueel misbruik?

In deze module leer je een taxatiegesprek te voeren waarmee je zo’n (vage) onthulling kunt verhelderen en de hulpverlening goed en helder op kunt starten.

In het tweede deel van deze module ga je in op de werkwijze en instrumenten die ingezet kunnen worden bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Slachtoffers van seksueel misbruik praten niet gemakkelijk over wat hen is overkomen. Dat geldt zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Vaak laten ze in hun omgeving met gedrag zien, dat er iets aan de hand is. Er wordt door de omgeving vaak wel gedacht aan seksueel misbruik, maar er wordt niet altijd wat mee gedaan.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

Deel 1 (taxatiegesprekken):

 • Werken volgens de ordening zoals bij de VGN beschreven
 • Een taxatiegesprek voeren volgens het scenariomodel
 • Onderscheid maken tussen een taxatiegesprek en een diagnostisch interview
 • Een verslag schrijven (dat alleen met toestemming van cliënten/wettelijke vertegenwoordigers aan de politie gegeven mag worden in geval van aangifte)
 • Oefenen in rollenspellen

Deel 2 (diagnostiek):

 • Definitie seksueel misbruik vanuit de hulpverlening en justitie
 • Signaleren van seksueel misbruik
 • Diagnostische instrumenten bij seksueel misbruik
 • Post-traumatische stress stoornis
 • Oefenen met trainingsacteur

Opmerkingen

Landelijke ontwikkelingen rondom het signaleren van seksueel misbruik
Docenten Henriette van der Aa en Sara Zwetsloot vertellen in een video meer over de training en de landelijke ontwikkelingen.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerlijn

Begeleiding, Professionaliteit, Diagnostiek

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

14 uur

Kosten

€ 1.275,00

Niveau & Instroomeisen

 • Je bent basispsycholoog, orthopedagoog, GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist of gedragsdeskundige (met een afgeronde academische opleiding);
 • Je hebt een diagnostische bevoegdheid (diagnostische aantekening NVO/NIP).
 • Je werkt in een context waar casuïstiek ten aanzien van diagnostiek bij seksueel misbruik beschikbaar is.
 • Je hebt recent (de afgelopen 12 maanden) meerdere malen diagnostisch onderzoek uitgevoerd, en beschikt over diagnostische kennis en ervaring.

Doelgroep

Kinderen & jeugd