Diagnostiek bij vermoedens van seksueel misbruik: plegers

Home > Aanbod > Diagnostiek bij vermoede…

Over deze module

Over mensen met een verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen bestaan veel mythes en misverstanden. Er wordt vaak afwijzend en inadequaat op gereageerd door de omgeving. Deze mensen hebben ook onze hulp en aandacht nodig. Om de juiste hulp te kunnen bieden, is het belangrijk om eerst goed te onderzoeken welk gedrag de ...

Over mensen met een verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen bestaan veel mythes en misverstanden. Er wordt vaak afwijzend en inadequaat op gereageerd door de omgeving. Deze mensen hebben ook onze hulp en aandacht nodig. Om de juiste hulp te kunnen bieden, is het belangrijk om eerst goed te onderzoeken welk gedrag de persoon precies laat zien en welke persoons- en omgevingsfactoren het gedrag uitlokken en in stand houden. In deze module diagnostiek bij vermoedens van seksueel misbruik wordt ingegaan op de werkwijze en instrumenten die ingezet kunnen worden bij het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen met een verstandelijke beperking.

ER IS NOG RUIMTE

Inhoud van de module

 • Definitie seksueel grensoverschrijdend gedrag vanuit de hulpverlening en justitie
 • SORC
 • Hypothesen ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Diagnostische instrumenten bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

Docent(en)

RINOzuid

drs. Sara Zwetsloot

Opmerkingen

Voorafgaand aan de eerste lesdag doorloop je een online les van 6 uur als onderdeel van de module.

Accreditatie

NVO / NIP K&J | Herregistratie (12pt)

Leerlijn

Professionaliteit, Diagnostiek

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

18 uur

Zelfstudie

10 uur

Kosten

€ 920,00

Niveau & Instroomeisen

 • Je hebt een diagnostische bevoegdheid (diagnostische aantekening NVO/NIP).
 • Je hebt recent (de afgelopen 12 maanden) meerdere malen een diagnostisch onderzoek uitgevoerd, al dan niet op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag, en beschikt dus over (enige) diagnostische kennis en ervaring.
 • Je bent werkzaam in een setting van waaruit je casuïstiek kunt inbrengen.

Rooster

Locatie: Eindhoven

9 oktober 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

9 oktober 2024

Middag (13:30 - 16:30)

4 december 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

4 december 2024

Middag (13:30 - 16:30)

Over deze module

Over mensen met een verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen bestaan veel mythes en misverstanden. Er wordt vaak afwijzend en inadequaat op gereageerd door de omgeving. Deze mensen hebben ook onze hulp en aandacht nodig. Om de juiste hulp te kunnen bieden, is het belangrijk om eerst goed te onderzoeken welk gedrag de ...

Over mensen met een verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen bestaan veel mythes en misverstanden. Er wordt vaak afwijzend en inadequaat op gereageerd door de omgeving. Deze mensen hebben ook onze hulp en aandacht nodig. Om de juiste hulp te kunnen bieden, is het belangrijk om eerst goed te onderzoeken welk gedrag de persoon precies laat zien en welke persoons- en omgevingsfactoren het gedrag uitlokken en in stand houden. In deze module diagnostiek bij vermoedens van seksueel misbruik wordt ingegaan op de werkwijze en instrumenten die ingezet kunnen worden bij het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen met een verstandelijke beperking.

Rooster

Locatie: Eindhoven

9 oktober 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

9 oktober 2024

Middag (13:30 - 16:30)

4 december 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

4 december 2024

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • Definitie seksueel grensoverschrijdend gedrag vanuit de hulpverlening en justitie
 • SORC
 • Hypothesen ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Diagnostische instrumenten bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

Docent(en)

RINOzuid

drs. Sara Zwetsloot

Opmerkingen

Voorafgaand aan de eerste lesdag doorloop je een online les van 6 uur als onderdeel van de module.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

NVO / NIP K&J | Herregistratie (12pt)

Leerlijn

Professionaliteit, Diagnostiek

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

18 uur

Zelfstudie

10 uur

Kosten

€ 920,00

Niveau & Instroomeisen

 • Je hebt een diagnostische bevoegdheid (diagnostische aantekening NVO/NIP).
 • Je hebt recent (de afgelopen 12 maanden) meerdere malen een diagnostisch onderzoek uitgevoerd, al dan niet op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag, en beschikt dus over (enige) diagnostische kennis en ervaring.
 • Je bent werkzaam in een setting van waaruit je casuïstiek kunt inbrengen.