Betrekken van naasten
Een belangrijk uitgangspunt bij systeemgericht werken is het betrekken van belangrijke naasten - zoals de partner, familieleden, buren, vrienden en/of collega's - bij de behandeling. Ook is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen tussen deze naasten en de cliënt en het verbeteren hiervan. Systeemtherapie gaat ervan uit dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat en dat als één van de leden van het systeem een probleem heeft, ook het systeem ontwricht wordt. Andersom kan een individu geholpen worden door het systeem te versterken.

De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties, samen het systeem, hebben invloed op de problematiek. Tijdens begeleiding en behandeling wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokkenen.

Op het gebied van systeemtherapie biedt RINO Zuid de volgende nascholingsmodules

Ben je in opleiding tot systeemtherapeut en op zoek naar een vervolgmodule (72 uur)?
Regelmatig zijn er plaatsen vrij voor deze module binnen onze BIG-opleiding tot psychotherapeut.
Bij interesse kun je een mail sturen naar pt@rinozuid.nl.

Ben je in opleiding tot systeemtherapeut en op zoek naar specialistische modules (minimaal 40 uur)?
Mogelijk is onze specialistische module over trauma dan iets voor je. Bekijk voor meer informatie de module 'Trauma en Systeemtherapie' Andere specialistische modules zijn nog in ontwikkeling. Houd daarvoor onze website in de gaten of stuur een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl.

Vragen?
Heb je vragen of sluit ons open aanbod onvoldoende aan bij de opleidingsvraag van jouw organisatie? We ontwikkelen graag een maatwerk- of incompanytraject. Neem vrijblijvend contact op met onze afdeling nascholing via nascholing@rinozuid.nl.

Dit is waarom ook gemeenteteams zich moeten verdiepen in ABFT

Keukentafelgesprek + verwijzing = klaar! Toch? Is dat de rol van een gemeente binnen de jeugdzorg? Als het aan Lieke Maessen ligt zeker niet. ‘Wij gaan voor actieve betrokkenheid. We zijn een van de weinige gemeentes die ook zelf hulpverlening bieden aan gezinnen. We brengen in kaart wat nu precies de vraag achter de vraag is waarmee een gezin bij ons binnenkomt. En dan bepalen we samen wat het beste aansluit: een doorverwijzing óf de casus zelf oppakken. En juist dat geeft de kans om te normaliseren.’

Lees hier hoe Lieke en haar team de Attachment Based Family Therapy dagelijks in de praktijk gebruiken.