De ondersteuner in de huisartsenpraktijk is nog relatief nieuw in het Caribisch gebied. Wil je POH-ggz worden en het in Nederland erkende POH-ggz diploma krijgen? Dat kan door het volgen van de MHP leergang aangevuld met minimaal 8 uur werken in een huisartsenpraktijk (gedurende de opleiding) en het maken van een aantal opdrachten.

Als Praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-ggz) ondersteun je de huisarts bij de begeleiding en behandeling van mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek. Je hebt hierbij een signalerende, coördinerende en interveniërende functie en bent in staat tot transmuraal en multidisciplinair denken en handelen. Je verheldert samen met betrokkenen het probleem, maakt een vervolgstappenplan, doet aan psycho-educatie en begeleidt en ondersteunt het zelfmanagement van patiënten. Als POH-ggz begeleid je patiënten kortdurend (ook online) en verwijs je zo nodig via triage en screening door. Daarnaast heb je een belangrijke preventieve rol: door het tijdig signaleren en/of interveniëren (verpleegkundig en/of maatschappelijk) voorkomt de POH-ggz onnodige doorverwijzingen en/of terugval. Tot slot verzorg je ook overbruggingszorg.

De POH-ggz heeft een eigen verantwoordelijkheid en handelt binnen de wettelijk gestelde kaders onder verantwoordelijkheid van de huisarts. In de opleiding tot POH-ggz leer je huisartsgeneeskundig denken en werken. Klachtgericht en relationeel werken zijn de kerncompetenties die als een rode draad door de opleiding lopen.

Bekijk de video hieronder voor de ervaring van een deelnemer met de POH-ggz opleiding.