Het werken met mensen met psychische problemen heeft in het Caribisch gebied een veelal systemisch, transcultureel en outreachend karakter. De ggz professionals, die vaak al veel ervaring hebben, zijn gewend om generalistisch, ambulant en/of klinisch te werken. In de leergang MHP ligt de focus op brede ambulante inzetbaarheid en de samenwerking met andere ambulante initiatieven en de klinische ggz-zorg. Klachtgericht werken, kortdurende begeleidingsvormen en aandacht voor de mensen met chronische psychiatrische klachten staan centraal.

Tijdens de leergang Mental Health professional (MHP) ga je aan de slag met nieuwe begeleidingsmethodieken, vaardigheden en screeningsinstrumenten in de zorg voor mensen met psychische problemen. Je leert werken met non-verbale en ervaringsgerichte interventietechnieken; deze passen vaak beter dan verbaal-cognitieve benaderingen.

Deelnemers aan deze leergang komen van alle eilanden, juist deze uitwisseling met collega’s van andere eilanden is heel leerzaam. Een werkbezoek met je peermaatje in de opleiding aan ggz-collega’s op een ander eiland maakt dan ook onderdeel uit van de leergang. Omdat regelgeving en instrumenten kunnen verschillen per eiland, houden we daar rekening mee tijdens de leergang.

Bekijk de video hieronder voor de ervaring van een deelnemer met de leergang MHP.