Ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen van brede kennis en vaardigheden als gezondheidszorgpsycholoog binnen het volledige spectrum van psychische problemen? Dan is de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog bij RINO Zuid de juiste keuze voor jou.

Als gezondheidszorgpsycholoog generalist werk je met diverse leeftijdsgroepen en ben je in staat om je expertise breed in te zetten. Speciaal voor de Caribbean sluiten we aan bij de caribische context. Zo is er aandacht voor het werken in verschillende culturen en achtergronden. En het werken in verschillende talen (Nederlands Engels, Papiaments en Spaans) vraagt van psychologen ook improvisatie. Denk maar aan de beperkte beschikbaarheid van diagnostiekmaterialen. Natuurlijk zijn de kwaliteits- en erkenningscriteria voor de GZ-opleiding hetzelfde als voor die in Nederland.

In 2019 namen RINO Zuid en Mental Health Caribbean (MHC), de GGZ-instelling voor Bonaire, St-Eustatius en Saba in nauwe samenwerking het inititiatief voor deze opleiding. Om zo de geestelijke gezondheidszorg op het gebied van kwaliteit en patiëntenrechten te verbeteren. Ook psychologen die werken op Curaçao, Aruba en Sint Maarten kunnen de opleiding volgen.

PIOG’s geven vooral aan heel blij te zijn om in een soort ‘leerstand’ te komen. Anders dan in Nederland hebben de PIOG’s hier al jarenlange ervaring en zijn ze gewend aan improviseren en creatief generalistische werken. Er is veel behoefte aan theoretische onderbouwing, supervisie en werkbegeleiding. Men is gewend om problemen breed aan te pakken. Ze zijn specialist in generalistisch werken.’

‘Dat herken ik wel’ zegt Rochelin Decuba, PIOG op de Cariben, ‘voordat ik aan mijn GZ-opleiding begon had ik al 10 jaar werkervaring als orthopedagoog. Je doet de dingen vaak nu eenmaal zoals je ze doet, maar door de opleiding leer je kritischer naar jezelf te kijken. Ook door het bespreken van casussen met werkbegeleiders, supervisoren en mede-deelnemers krijg je een andere kijk op zaken en groei je als psycholoog én als persoon.

Daarnaast is de gemeenschap kleiner, mensen kennen elkaar goed. Problemen op tijd bespreekbaar maken is dan erg lastig. Hulpvragen komen veelal pas naar voren als een crisis ontstaat. Er is ook meer sprake van schaamte en het geloof speelt een belangrijkere rol dan in Nederland. Vooral ook is het systeem rondom de client véél belangrijker. In Nederland ga je als therapeut en cliënt samen aan de slag: waar wil jij als cliënt naartoe werken? In het Caribisch gebied zijn er andere verwachtingen van de behandelaar: jij bent de deskundige, zeg jij het maar. Daarom is het extra belangrijk om taboes bespreekbaar te maken van mens tot mens en dat je als psycholoog en client naast elkaar gaat staan.