Professionals in het sociaal domein, de basis en specialistische GGZ hebben niet altijd voldoende vakkennis over mensen met een verstandelijke beperking. Hulpverleners binnen de gehandicaptensector hebben soms juist te weinig kennis over psychische problematiek bij hun cliënten. Hierdoor kunnen mensen met een verstandelijke beperking en een psychische stoornis, gedragsstoornis, psychosociale of somatische problematiek nogal eens tussen wal en schip belanden.

RINO Caribbean heeft hiervoor verschillende trainingen:

  • Licht verstandelijke beperking bij ouderen
  • Autismespectrumstoornissen en een licht verstandelijke beperking
  • Werken met moeilijk verstaanbaar gedrag (BIB)
  • Taxatie en diagnostiek bij vermoeden van seksueel misbruik.

Vragen?
Heb je vragen of sluit ons open aanbod onvoldoende aan bij de opleidingsvraag van jouw organisatie? We ontwikkelen graag een maatwerk- of incompanytraject. Neem vrijblijvend contact op met onze afdeling nascholing via info@rinocaribbean.com.