Eelt op je ziel - Sociaal emotioneel welzijn van de forensisch professional

Home > Aanbod > Eelt op je ziel - Sociaa…

Over deze module

Het werken binnen de complexe forensische wereld vraagt veel van ons. De doelgroep en de daarmee onlosmakelijk gepaard gaande teamdynamieken doen een beroep op onze sociaal-emotionele balans. De scheidslijn tussen privé en werk kan soms vaag zijn. We maken er niet altijd ruimte voor om hierbij stil te staan. Meegaan in de waan van ...

Het werken binnen de complexe forensische wereld vraagt veel van ons. De doelgroep en de daarmee onlosmakelijk gepaard gaande teamdynamieken doen een beroep op onze sociaal-emotionele balans. De scheidslijn tussen privé en werk kan soms vaag zijn. We maken er niet altijd ruimte voor om hierbij stil te staan. Meegaan in de waan van de dag ligt op de loer en dit kan betekenen dat onze zelfzorg hieronder te lijden heeft.

Het stilstaan en vertragen bij complexe casussen, het bekijken van verschillende perspectieven en het onder ogen komen van je eigen blinde vlekken, stokpaardjes, heilige huisjes etc. bevordert de zelfzorg, het werkplezier, de kwaliteit van zorg en de samenwerking. Dit alles draagt bij aan een gezonde sociaal emotionele balans. Vertragen en reflecteren zijn daarnaast van belang om te kunnen kijken naar de discrepantie tussen wat je als persoon en als professional vindt, opdat zich ook een ‘professioneel schild’ (door)ontwikkelt tussen jouw (automatische) gedachten en gevoel, en het bewust bekwaam handelen.

Binnen deze module staan we stil bij de vaak herkenbare dillema’s (bewuste of nog onbewuste) die onlosmakelijk met dit werk verbonden zijn, en bij hoe je hier op een voor jou gezonde, prettige en professionele manier mee om kunt(blijven) gaan.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

 • Verkenning van de begrippen: eelt op de ziel, containment, (groeps)druk, onderlinge afhankelijkheid in de samenwerking, complexe sociale systemen, vertrouwen, erkenning, onzekerheid, grensoverschrijdend gedrag, emotieregels, autonomie, (on)veiligheid, en de impact daarvan op het sociaal emotioneel welzijn;
 • De theorie wordt toegespitst op jouw werkpraktijk en - ervaring;
 • De docenten zoeken aansluiting bij jouw vragen en dilema's, zodat er een goede dialoog kan plaatsvinden.

Docent(en)

RINOzuid

dhr. Frank Stolzenbach

MA. Organisatiebegeleider LVSC, (leer)supervisor LVSC, registercoach LVSC, senior adviseur bedrijfsvoering.

RINOzuid

mevr. Ellen van der Vorst MSc

Msc. Klinisch Psycholoog – Psychotherapeut, PhD kandidaat, Supervisor VGCt, senior schematherapeut VSt, EMDR Europe practitioner, rapporteur pro Justitia NRGD.

Accreditatie

 • FGzPt
 • LVSC
 • VGCT | Nascholing
 • SKJ
 • Leerroute

  (NS) Nascholing

  Zelfstudie

  5 uur

  Kosten

  € 440,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent werkzaam in het forensische veld. Je hebt direct contact met de doelgroep (cliënten, patiënten, gedetineerden) of je bent nauw betrokken bij degenen die dit contact hebben (bijvoorbeeld als supervisor, teamcoach). Er zijn geen eisen aan je opleidingsniveau, kennis, werkervaring en functie.

  Doelgroep

  Volwassenen

  Rooster

  Nog niet bekend

  Over deze module

  Het werken binnen de complexe forensische wereld vraagt veel van ons. De doelgroep en de daarmee onlosmakelijk gepaard gaande teamdynamieken doen een beroep op onze sociaal-emotionele balans. De scheidslijn tussen privé en werk kan soms vaag zijn. We maken er niet altijd ruimte voor om hierbij stil te staan. Meegaan in de waan van ...

  Het werken binnen de complexe forensische wereld vraagt veel van ons. De doelgroep en de daarmee onlosmakelijk gepaard gaande teamdynamieken doen een beroep op onze sociaal-emotionele balans. De scheidslijn tussen privé en werk kan soms vaag zijn. We maken er niet altijd ruimte voor om hierbij stil te staan. Meegaan in de waan van de dag ligt op de loer en dit kan betekenen dat onze zelfzorg hieronder te lijden heeft.

  Het stilstaan en vertragen bij complexe casussen, het bekijken van verschillende perspectieven en het onder ogen komen van je eigen blinde vlekken, stokpaardjes, heilige huisjes etc. bevordert de zelfzorg, het werkplezier, de kwaliteit van zorg en de samenwerking. Dit alles draagt bij aan een gezonde sociaal emotionele balans. Vertragen en reflecteren zijn daarnaast van belang om te kunnen kijken naar de discrepantie tussen wat je als persoon en als professional vindt, opdat zich ook een ‘professioneel schild’ (door)ontwikkelt tussen jouw (automatische) gedachten en gevoel, en het bewust bekwaam handelen.

  Binnen deze module staan we stil bij de vaak herkenbare dillema’s (bewuste of nog onbewuste) die onlosmakelijk met dit werk verbonden zijn, en bij hoe je hier op een voor jou gezonde, prettige en professionele manier mee om kunt(blijven) gaan.

  Rooster

  Nog niet bekend

  Inhoud van de module

  • Verkenning van de begrippen: eelt op de ziel, containment, (groeps)druk, onderlinge afhankelijkheid in de samenwerking, complexe sociale systemen, vertrouwen, erkenning, onzekerheid, grensoverschrijdend gedrag, emotieregels, autonomie, (on)veiligheid, en de impact daarvan op het sociaal emotioneel welzijn;
  • De theorie wordt toegespitst op jouw werkpraktijk en - ervaring;
  • De docenten zoeken aansluiting bij jouw vragen en dilema's, zodat er een goede dialoog kan plaatsvinden.

  Docent(en)

  RINOzuid

  dhr. Frank Stolzenbach

  MA. Organisatiebegeleider LVSC, (leer)supervisor LVSC, registercoach LVSC, senior adviseur bedrijfsvoering.

  RINOzuid

  mevr. Ellen van der Vorst MSc

  Msc. Klinisch Psycholoog – Psychotherapeut, PhD kandidaat, Supervisor VGCt, senior schematherapeut VSt, EMDR Europe practitioner, rapporteur pro Justitia NRGD.

  DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

  Accreditatie

 • FGzPt
 • LVSC
 • VGCT | Nascholing
 • SKJ
 • Leerroute

  (NS) Nascholing

  Zelfstudie

  5 uur

  Kosten

  € 440,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent werkzaam in het forensische veld. Je hebt direct contact met de doelgroep (cliënten, patiënten, gedetineerden) of je bent nauw betrokken bij degenen die dit contact hebben (bijvoorbeeld als supervisor, teamcoach). Er zijn geen eisen aan je opleidingsniveau, kennis, werkervaring en functie.

  Doelgroep

  Volwassenen