Zelfstandige professional
Met de opleiding tot GZ-psycholoog word je opgeleid tot een zelfstandig werkende generalistische professional in de psychologische hulpverlening. De opleiding past binnen de kaders van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Deze wet waarborgt de kwaliteit van het beroep. Na het behalen van je diploma kun je je inschrijven in het BIG-register. Als BIG-geregistreerd professional kun je met deze opleiding in alle sectoren van de gezondheidszorg aan de slag.

Deskundig en betrokken
Als deelnemer aan onze opleiding leer je het vak onder persoonlijke begeleiding en supervisie van GZ-psychologen. Deze deskundige en betrokken professionals hebben passie voor het vak en een up-to-date kennis over het vakgebied. Ze hebben niet alleen de juiste inhoudelijke theoretische kennis, maar beschikken ook over ruime ervaring in de praktijk. Daarnaast doet je tijdens de opleiding uiteraard ook zelf de nodige praktijkervaring op. Dit zorgt ervoor dat de opleiding je niet alleen qua kennis, maar ook qua kunde en vaardigheden uitstekend voorbereidt op jouw toekomst als psychotherapeut.

Jouw ontwikkeling voorop
Tijdens de hele opleiding staat jouw ontwikkeling voorop. In de digitale leeromgeving regisseer je je ontwikkeling en wij bewaken daar ook de voortgang van jouw studie. Gedurende de opleiding vinden er twee ontwikkelingsgerichte gesprekken plaats en twee geschiktheidsbeoordelingen met jouw praktijkopleider.