Erkende opleidingsplaats
Om toegelaten te worden tot de GZ-opleiding heb je een opleidingsplek binnen een erkende praktijkinstelling nodig. Je solliciteert dus bij een erkende opleidingsinstelling. De praktijkopleider draagt je voor als kandidaat. Pas na een toelatingsgesprek kun je aan de opleiding beginnen.


Nog geen opleidingsplaats?
De beschikbare vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen voor de GZ-opleiding in de regio Zuid-Nederland worden op verzoek van een praktijkinstelling op de vacaturepagina van RINO Zuid weergegeven. Wil je solliciteren op een van de beschikbare functies? Richt je sollicitatie dan altijd aan de praktijkinstelling en niet aan RINO Zuid. Alleen kandidaten die voldoen aan de opleidingseisen kunnen op praktijkopleidingsplaatsen voor deze opleiding solliciteren. Kijk voor een overzicht van al onze samenwerkingspartners hier.


Wanneer voldoe je aan de eisen?
Je hebt een afgeronde academische opleiding in de geestelijke gezondheidskunde, psychologie of pedagogiek afgerond. Je kunt aantonen dat een aantal onderdelen op universitair niveau is getoetst. Verder moeten er drie casussen psychodiagnostiek onder supervisie zijn volbracht. Zie hiervoor de website van het NIP.

Deze vooropleidingseisen worden getoetst worden door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW). Als je aan de eisen voldoet, krijg je via het RCSW een LOGO-verklaring.