Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding bestaan uit een vast jaarbedrag en een prijs per module-uur. Voor de deelnemers die na 1 januari 2024 met de GZ-opleiding starten, gelden de volgende prijzen:

  • Vast jaarbedrag: € 6.339,-*
  • Bedrag per module-uur: € 20,-*

Voor de gemiddelde GZ-opleiding (2 jaar, 480 lesuren) komt dat neer op een bedrag van € 22.277,-. Vrijstellingen worden vanzelfsprekend in mindering gebracht op dit bedrag. Voor de verkorte GZ gelden vanaf 2018 dezelfde tarieven als de voltijds GZ, met dien verstande dat studieadviezen niet in rekening worden gebracht. Deze worden geacht in het jaarbedrag te zitten. Toegang tot de digitale leeromgeving en verplichte literatuur vallen binnen de bovengenoemde kosten evenals koffie, thee en lunch. De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleiding en supervisie worden door de praktijkinstelling bekostigd. Een GZ-psycholoog heeft een betaalde opleidingsplaats en wordt ingeschaald in minimaal aanloopschaal 59 van functiegroep 60 (CAO GGZ).


Aanmelden via een praktijkinstelling
Als je de opleiding tot GZ-psycholoog wilt volgen kun je via een (erkende) praktijkinstelling solliciteren naar een opleidingsplaats. Je kunt je dus niet zelf aanmelden voor een opleidingsplaats bij RINO Zuid. Een keer per jaar kunnen praktijkinstellingen opleidingsplaatsen aanvragen voor het kalenderjaar daarna. Als een instelling in aanmerking wil komen voor een opleidingsplaats, moeten zij voldoen aan een aantal landelijke criteria. Een instelling kan ook een opleidingsplek in samenwerking met een andere erkende praktijkinstelling vormgeven. Voor meer informatie over de procedure rondom de erkenning van opleidingsplaatsen klik je hier.

Opleidingsregister
Vanaf 1 juli 2014 zijn alle deelnemers aan een BIG-opleiding verplicht zich in te schrijven in het Opleidingsregister BIG-opleidingen. Ga naar de website van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen. Maak een account aan en meld je daarna aan als opleidingsdeelnemer door deze toelatingsbrief te uploaden (zie www.fgzpt.nl). Aan de inschrijving in dit register zijn kosten verbonden. Klik hier voor de algemene voorwaarden opleidingsregister.

* RINO Zuid behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks te indexeren.