De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bestaat uit cursorisch- en praktijkonderwijs. De opleiding omvat ten minste 3600 uur, verdeeld over 2 jaar en is als volgt opgebouwd:

Cursus Praktijk
Contacturen Praktijkopdrachten Werkzaamheden Supervisie
Diagnostiek 200 100 1116 36
Indicatiestelling 40 40 279 9
Behandeling 200 100 1116 36
Overige taken 40 40 279 9
Totaal 480 240 2790 90

Voor het praktijkdeel van de opleiding bestaat bij een aantal instellingen de mogelijkheid de opleiding in deeltijd te volgen. De opleiding duurt dan maximaal vier jaar.

Cursorisch programma
Twee jaar lang leer je een dag per week de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk en omgekeerd, altijd onder begeleiding van bevlogen docenten. In de opleiding wordt het levensloopperspectief geïntegreerd met aandacht voor alle leeftijdsgroepen en diverse sectoren. Onze modules worden structureel geëvalueerd om de kwaliteit te kunnen bewaken.


Praktijkonderwijs
Het grootste deel van de opleiding vindt plaats op je werkplek, in een erkende praktijkinstelling in de regio. Alle organisaties waar een GZ-psycholoog kan werken, komen hiervoor in aanmerking. Denk hierbij aan een GGZ-instelling, een ziekenhuis, een psychologenpraktijk, schooladviesdienst of een instelling in de jeugdhulpverlening. Iedere instelling moet voldoen aan landelijk gestelde criteria.

Op je werkplek word je begeleid door ervaren professionals. De werkbegeleider begeleidt je bij je dagelijkse werkzaamheden. De supervisor richt zich met name op de aspecten diagnostiek en behandeling en reflectie op je attitude ten aanzien van de cliënt.

De praktijkopleiding heeft een totale omvang van 2790 uur plus 90 uur supervisie. In het kader van de opleiding wordt de productie aangepast naar 75%. De overige tijd is voor verbreding en verdieping. Daarnaast leg je per twee jaar, acht verplichte werkbezoeken af.

Hoofdopleider dr. Nathan Bachrach
Nathan Bachrach studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Tilburg en volgde daarna de opleiding tot GZ-psycholoog en klinisch psycholoog bij RINO Zuid. Hij is sinds 2006 werkzaam in de specialistische GGZ, sinds 2019 was hij waarnemend hoofdopleider van de GZ-opleiding bij RINO Zuid.

“In mijn werkzaamheden probeer ik verbindingen te leggen tussen de wetenschap, de klinische praktijk en onderwijs, door verbindingen te leggen tussen mensen, teams en kennisbronnen. Dit alles voornamelijk ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van zorg en daarmee de kwaliteit van leven van de cliënten waar we zorg aan geven.”