Feitengericht kind-interview: NICHD protocol

Over deze module

Feitenonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling is binnen de Nederlandse jeugdzorg nog een relatief verwaarloosde basisvaardigheid. Lange tijd was men van mening dat feitenonderzoek (‘waarheidsvinding’) exclusief tot de kerntaak van de politie behoorde in het kader van mogelijke strafrechtelijke vervolging. Inmiddels is het duidelijk dat om kinderen te kunnen beschermen, een veiligheidsplan te maken en ...

Feitenonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling is binnen de Nederlandse jeugdzorg nog een relatief verwaarloosde basisvaardigheid. Lange tijd was men van mening dat feitenonderzoek (‘waarheidsvinding’) exclusief tot de kerntaak van de politie behoorde in het kader van mogelijke strafrechtelijke vervolging. Inmiddels is het duidelijk dat om kinderen te kunnen beschermen, een veiligheidsplan te maken en eventueel een hulpverleningsplan op te stellen, feitelijk inzicht in wat zij hebben meegemaakt noodzakelijk is.

Het belang van een wetenschappelijk onderbouwd interviewprotocol voor kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling is groot. Kinderen zijn extra kwetsbaar tijdens interviews, bijvoorbeeld omdat ze degene die hen mishandeld heeft willen beschermen. Hun verklaringen zijn soms onvolledig omdat zij onder druk staan om zaken te verzwijgen. Ook kunnen ze fouten bevatten omdat zij door suggestieve vragen verklaringen afgeven die niet stroken met wat ze hebben meegemaakt.

HELAAS, OP DEZE DATUM IS DE MODULE VOL

Inhoud van de module

Verreweg het belangrijkste aspect van het NICHD kind-interview protocol is de grondige training in het stellen van open, uitnodigende vragen, en het zoveel mogelijk vermijden van sturende en suggestieve vragen. Deze interviewstrategie is uitgebreid wetenschappelijk bewezen en leidt tot het verkrijgen van accurate, uitgebreide verklaringen.

Tijdens deze module ga je aan de slag met:

 • De werking van het geheugen van (jonge) kinderen
 • Suggestibiliteit en cognitieve beperkingen van kinderen
 • Onderscheid leren maken tussen uitnodigende, gerichte, keuze- en suggestieve vragen
 • Kennis van de opbouw en fasen van het NICHD kind-interview protocol
 • Oefenen met afname van het NICHD kind-interview protocol aan de hand van diverse cases (o.a. vermoeden seksueel misbruik, conflictscheiding/partnergeweld)
 • Inbreng van eigen interviews (in de vorm van een verbatim transcript) tijdens twee feedbackbijeenkomsten van elk twee uur, waarop door het docententeam uitgebreide feedback wordt gegeven

Docent(en)

RINOzuid

dr. Henry Otgaar

RINOzuid

prof.dr. Corine de Ruiter

RINOzuid

Msc Aniek Leistra MSc

RINOzuid

dr. Linsey Raymaekers

RINOzuid

Msc Anne-Marie Westenberg MSc

RINOzuid

dr. Brenda Erens MBI

Opmerkingen

Samenwerking RINO Zuid en Universiteit Maastricht
Deze module is ontstaan vanuit een samenwerking tussen RINO Zuid en Universiteit Maastricht, Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen, Sectie Forensische Psychologie. Lees meer.

Scenariomodel en NICHD-protocol
RINO Zuid biedt voor de jeugd- en gehandicaptenzorg modules voor verhelderingsgesprekken aan op basis van het interviewprotocol NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) en het scenariomodel. Onze docenten merken dat het voor deelnemers soms zoeken is naar de juiste methodiek voor zijn / haar sector. Als leidraad geven zij mee dat bij NICHD het feitenonderzoek centraal staat. Bij taxatiegesprekken betreft het een hulpverleningsgesprek dat anticipeert op eventueel politieonderzoek, wat passender lijkt bij het huidige kader van de langdurige zorg (VB).

Klik hier voor het volledige aanbod.

Accreditatie

 • FGzPt (16pt)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (In behandeling)
 • SKJ (25,6pt)
 • Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  16 uur

  Zelfstudie

  6 uur

  Kosten

  € 1.145,00

  Niveau & Instroomeisen

  HBO- en WO niveau. Professionals die in hun werk te maken hebben met vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, inclusief daaraan gerelateerde problematiek zoals conflictscheidingen en eerwraak, en geschoold willen worden in een feitengericht kind-interview. Voorwaarde voor deelname is dat de professionals zelf kind-interviews afnemen, of voornemens zijn dit aansluitend aan de opleiding te gaan doen.

  Voorbeelden: medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdbescherming, (jeugd-)GGz, VGZ, bijzonder curatoren, K & J psychotherapeuten.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Rooster

  Locatie: Online

  1 november 2023

  Ochtend (09:30 - 12:00)

  1 november 2023

  Middag (12:40 - 14:30)

  2 november 2023

  Ochtend (09:30 - 12:00)

  2 november 2023

  Middag (12:40 - 14:30)

  3 november 2023

  Ochtend (09:30 - 12:00)

  3 november 2023

  Middag (12:40 - 14:30)

  24 januari 2024

  Ochtend (09:30 - 11:30)

  24 april 2024

  Ochtend (09:30 - 11:30)

  Over deze module

  Feitenonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling is binnen de Nederlandse jeugdzorg nog een relatief verwaarloosde basisvaardigheid. Lange tijd was men van mening dat feitenonderzoek (‘waarheidsvinding’) exclusief tot de kerntaak van de politie behoorde in het kader van mogelijke strafrechtelijke vervolging. Inmiddels is het duidelijk dat om kinderen te kunnen beschermen, een veiligheidsplan te maken en ...

  Feitenonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling is binnen de Nederlandse jeugdzorg nog een relatief verwaarloosde basisvaardigheid. Lange tijd was men van mening dat feitenonderzoek (‘waarheidsvinding’) exclusief tot de kerntaak van de politie behoorde in het kader van mogelijke strafrechtelijke vervolging. Inmiddels is het duidelijk dat om kinderen te kunnen beschermen, een veiligheidsplan te maken en eventueel een hulpverleningsplan op te stellen, feitelijk inzicht in wat zij hebben meegemaakt noodzakelijk is.

  Het belang van een wetenschappelijk onderbouwd interviewprotocol voor kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling is groot. Kinderen zijn extra kwetsbaar tijdens interviews, bijvoorbeeld omdat ze degene die hen mishandeld heeft willen beschermen. Hun verklaringen zijn soms onvolledig omdat zij onder druk staan om zaken te verzwijgen. Ook kunnen ze fouten bevatten omdat zij door suggestieve vragen verklaringen afgeven die niet stroken met wat ze hebben meegemaakt.

  Rooster

  Locatie: Online

  1 november 2023

  Ochtend (09:30 - 12:00)

  1 november 2023

  Middag (12:40 - 14:30)

  2 november 2023

  Ochtend (09:30 - 12:00)

  2 november 2023

  Middag (12:40 - 14:30)

  3 november 2023

  Ochtend (09:30 - 12:00)

  3 november 2023

  Middag (12:40 - 14:30)

  24 januari 2024

  Ochtend (09:30 - 11:30)

  24 april 2024

  Ochtend (09:30 - 11:30)

  Inhoud van de module

  Verreweg het belangrijkste aspect van het NICHD kind-interview protocol is de grondige training in het stellen van open, uitnodigende vragen, en het zoveel mogelijk vermijden van sturende en suggestieve vragen. Deze interviewstrategie is uitgebreid wetenschappelijk bewezen en leidt tot het verkrijgen van accurate, uitgebreide verklaringen.

  Tijdens deze module ga je aan de slag met:

  • De werking van het geheugen van (jonge) kinderen
  • Suggestibiliteit en cognitieve beperkingen van kinderen
  • Onderscheid leren maken tussen uitnodigende, gerichte, keuze- en suggestieve vragen
  • Kennis van de opbouw en fasen van het NICHD kind-interview protocol
  • Oefenen met afname van het NICHD kind-interview protocol aan de hand van diverse cases (o.a. vermoeden seksueel misbruik, conflictscheiding/partnergeweld)
  • Inbreng van eigen interviews (in de vorm van een verbatim transcript) tijdens twee feedbackbijeenkomsten van elk twee uur, waarop door het docententeam uitgebreide feedback wordt gegeven

  Docent(en)

  RINOzuid

  dr. Henry Otgaar

  RINOzuid

  prof.dr. Corine de Ruiter

  RINOzuid

  Msc Aniek Leistra MSc

  RINOzuid

  dr. Linsey Raymaekers

  RINOzuid

  Msc Anne-Marie Westenberg MSc

  RINOzuid

  dr. Brenda Erens MBI

  Opmerkingen

  Samenwerking RINO Zuid en Universiteit Maastricht
  Deze module is ontstaan vanuit een samenwerking tussen RINO Zuid en Universiteit Maastricht, Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen, Sectie Forensische Psychologie. Lees meer.

  Scenariomodel en NICHD-protocol
  RINO Zuid biedt voor de jeugd- en gehandicaptenzorg modules voor verhelderingsgesprekken aan op basis van het interviewprotocol NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) en het scenariomodel. Onze docenten merken dat het voor deelnemers soms zoeken is naar de juiste methodiek voor zijn / haar sector. Als leidraad geven zij mee dat bij NICHD het feitenonderzoek centraal staat. Bij taxatiegesprekken betreft het een hulpverleningsgesprek dat anticipeert op eventueel politieonderzoek, wat passender lijkt bij het huidige kader van de langdurige zorg (VB).

  Klik hier voor het volledige aanbod.

  HELAAS, OP DEZE DATUM IS DE MODULE VOL

  Accreditatie

 • FGzPt (16pt)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (In behandeling)
 • SKJ (25,6pt)
 • Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  16 uur

  Zelfstudie

  6 uur

  Kosten

  € 1.145,00

  Niveau & Instroomeisen

  HBO- en WO niveau. Professionals die in hun werk te maken hebben met vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, inclusief daaraan gerelateerde problematiek zoals conflictscheidingen en eerwraak, en geschoold willen worden in een feitengericht kind-interview. Voorwaarde voor deelname is dat de professionals zelf kind-interviews afnemen, of voornemens zijn dit aansluitend aan de opleiding te gaan doen.

  Voorbeelden: medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdbescherming, (jeugd-)GGz, VGZ, bijzonder curatoren, K & J psychotherapeuten.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd