Universiteit Maastricht wil het NICHD Interview Protocol zo breed mogelijk beschikbaar stellen in Nederland en Vlaanderen. Met ruim 40 jaar expertise in het opleiden van professionals in de zorg, hulpverlening en sociaal domein is RINO Zuid een logische partner om het opleidingsprogramma beschikbaar te stellen en de training en leeromgeving permanent te onderhouden en door te ontwikkelen.

NICHD.png

Vlnr: Erik van Boxtel, Corine de Ruiter, Rachel Sistermans, Henry Otgaar

Het NICHD Interview Protocol is internationaal erkend als een wetenschappelijk onderbouwd interviewprotocol voor kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling. De kracht van het NICHD Interview Protocol is dat het rekening houdt met de cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen met een leeftijd tussen drie en zeventien jaar. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door een uitgebreide fase van contactopbouw, training in het episodisch geheugen, en uitleg over het verschil tussen ‘waar’ en ‘niet waar’, voordat het interview over de (vermoedelijke) feiten begint. Verder wordt in het NICHD Interview Protocol het belang van het stellen van open vragen benadrukt, omdat zulke vragen tot betrouwbare en meer gedetailleerde verklaringen leiden.

Door onze nieuwe samenwerking met RINO Zuid kunnen wij ons beter richten op de inhoud: het goed opleiden van professionals en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek om het NICHD protocol én de training, steeds verder te verbeteren. Het goed en op de feiten gericht interviewen van kinderen die mogelijk zijn mishandeld vind ik van groot maatschappelijk belang. Het is bijzonder om te ervaren dat RINO Zuid vanuit diezelfde visie werkt.” - Corine de Ruiter, Klinisch Psycholoog Specialist, hoogleraar Forensische psychologie

Interesse in het NICHD Interview Protocol?
Kijk op Feitengericht kind-interview: NICHD protocol - RINO Zuid of stuur een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl.