Praktijkopleider psychologenopleidingen

In combinatie met regiebehandelaarschap als klinisch psycholoog. 8 uur per week, daarnaast nog minimaal 8 uur als klinisch psycholoog.

Als praktijkopleider ben je betrokken bij de realisatie van het praktijkonderdeel van de postacademische opleidingen psychologie binnen GGZ Oost Brabant. De functie wordt uitgeoefend als nevenfunctie naast de functie van klinisch psycholoog binnen onze organisatie. Je coördineert, begeleidt en beoordeelt de praktijkopleiding voor hoofdzakelijk de opleiding tot klinisch psycholoog Samen met de P-opleider, de praktijkopleiders en de beleidsadviseur bevorder je een passend opleidings- en onderzoeksklimaat. Dat doe je onder andere door coaching, intervisie en bijscholingen voor werkbegeleiders en supervisoren te organiseren. Ook bewaak je de aansluiting tussen het praktijkgedeelte en het cursorisch gedeelte van de opleidingen en ontwikkel je gecombineerde opleidingstrajecten met ketenpartners in de regio.

Als praktijkopleider ga jij de verbinding aan met collega’s op de verschillende afdelingen van GGZ Oost Brabant. Daarnaast stem je af met netwerkpartners binnen het Leernetwerk, gezien we opleiden in een regionaal samenwerkingsverband. Continue kennisontwikkeling ten behoeve van een optimale kwaliteit van de zorg is een speerpunt in het strategisch beleid van onze organisatie, daarin zijn opleiden en onderzoek kerninstrumenten. Niet alleen degenen die direct worden opgeleid breiden hun kennis en vaardigheden uit, de spin off in de vorm van implementeren van nieuwe behandelvormen en opvattingen om hen heen is minstens zo groot.

Je bent goed op de hoogte van de inhoud en organisatie van de gehele P-opleiding intern maar ook wat betreft externe aangelegenheden. Je hebt een actieve inbreng op het gebied van innovatie, positionering en het toekomstbestendig maken van de P-opleiding. Waar mogelijk voer je zelfstandig deeltaken uit.

“Het mooie van deze functie is de combinatie van het betrokken zijn bij het individu en de invloed die je hebt op het opleidingsklimaat en instellingsbeleid.”

Wie zijn wij?

GGZ Oost Brabant is een organisatie die opleiden en ontwikkelen centraal stelt. Hiermee realiseren we kennisontwikkeling, ook in relatie tot onze netwerkpartners. De afgelopen jaren heeft de P-opleiding een sterke ontwikkeling doorgemaakt in volume en inhoud. Vorig zijn we tijdens de visitatie bestempeld als één van de beste praktijkinstellingen in het land. Dat was mogelijk door een team dat constructief en oplossingsgericht samenwerkt en successen viert.

De P-opleiding bestaat uit vier postacademische praktijkopleidingen psychologie: GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Deze vier opleidingen worden geïntegreerd aangeboden in een flexibel multidisciplinair verband, waardoor kennis en kunde verder verspreid worden over de discipline- en instellingsgrenzen heen. We werken nauw samen met de A-opleiding en de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ. Daarnaast zijn we al jaren regiehouder van het regionaal samenwerkingsverband “Leernetwerk Psychologie Oost Brabant” waarin we we gezamenlijk opleiden met netwerkpartners (denk aan Lore, het Elkerliek ziekenhuis, Maasziekenhuis, Psychologenpraktijk Leonardus, Brabantzorg, de Zorgboog, Centiv, Point’O, Psychiatriepraktijk Helmind, PVP Deurne en GGZ Momentum).

Vijf redenen waarom je bij GGZ Oost Brabant wilt werken als praktijkopleider voor de P-opleiding:

  • Kwaliteit: een veilig opleidingsklimaat vinden we van belang om optimaal competentiegericht op te leiden. We bieden heldere opleidingsroutes met een duidelijke structuur en sterk gekwalificeerde (praktijk)opleiders en werkbegeleiders die betrokken zijn bij de opleiding.
  • Persoonlijke invloed: wij bieden veel ruimte om te ontwikkelen en verdieping te zoeken in het vak. Bij het vormgeven van de opleidingsroute houden we rekening met de affiniteit, talenten en ambities van de opleideling, waardoor een persoonlijk profiel opgebouwd kan worden tijdens de opleiding. Daarin gaan we verder dan de standaard competenties zodat de opleideling zich kan ontwikkelen tot een unieke GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog in een stijl die passend is bij hem of haar.
  • Multidisciplinair opleiden: tijdens CAT-bijeenkomsten en referaten leren de A, P en VS-opleidelingen van elkaars kennis en kunde. Hierdoor worden kennis en kunde verder verspreid worden over de disciplinegrenzen heen.
  • Wetenschappelijk onderzoek: GGZ Oost Brabant heeft zes onderzoekslijnen. We stimuleren actief op een wetenschappelijke attitude waardoor je leert praktijkgericht wetenschappelijk te denken en innoveren.
  • Innovatie: we stimuleren een actieve bijdrage aan zorginnovatie. Via de Gideonsbende en Dragons’ Den innoveren we onze zorg op basis van door de inhoud gedreven ideeën.

Als praktijkopleider leg je functioneel verantwoording af aan de P-opleider, zij legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De functie is ondergebracht bij de afdeling Human Resources & Development. Het opleidingsteam bestaat naast jou uit een plaatsvervangend P-opleider, vier praktijkopleiders, een beleidsadviseur en een secretaresse.

Jouw instelling

Jij bent een ervaren klinisch psycholoog met lef en een open vizier. Daarmee draag jij bij aan onze ambitie om dé netwerkspeler te worden die gaat voor de mentaal gezondste regio in 2025. Jouw stijl is verbindend, ontwikkelingsgericht en coachend. Je hebt affiniteit met wetenschappelijke onderbouwing van de klinische praktijk en opleiden. De dynamiek die opleiden met zich meebrengt geeft jou als geen ander energie en daagt je uit om het beste uit jezelf te halen. Een actieve houding en flinke ambitie is jou niet vreemd, zo komen we samen tot de beste expertiseontwikkeling van onze psychologen in spé en investeren we blijvend in een toonaangevende opleiding.

Vanzelfsprekend ben je postacademisch opgeleid tot klinisch psycholoog en sta je ten minste vijf jaar geregistreerd in het BIG-register in deze functie. Ook is het van belang dat je door RINO Zuid wordt erkend als praktijkopleider. Deze voordracht zal plaatsvinden door GGZ Oost Brabant. Je combineert deze functie met het werken als klinisch psycholoog binnen onze organisatie. Indien je een externe kandidaat bent, dan kijken we samen met jou naar een passende werkplek als KP binnen onze organisatie.

Wat bieden wij?

Inschaling vindt plaats, net als jouw functie van klinisch psycholoog A, in FWG 75 (min. €5722,- en max. €8903,-. op basis van 36 uur). Verder ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% van je jaarsalaris en per december a.s. krijg je een loonsverhoging van 4%.

Daarnaast bieden wij je een dynamische werkomgeving waarin je je blijvend kunt ontwikkelen.

Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ".

Enthousiast geworden?

We gaan graag met je in gesprek! Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op met Dr. Nynke Bodde, klinisch psycholoog en plaatsvervangend P-opleider, bereikbaar via 088-8461111 of nmg.bodde@ggzoostbrabant.nl, of met drs. Annelies Weijers, klinisch psycholoog en praktijkopleider, bereikbaar op nummer 088-8462331 of a.weijers@ggzoostbrabant.nl.

Reageren op deze vacature kan tot en met 21 april. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 7 mei in de middag.

De vacature wordt gelijktijdig opengesteld voor interne en externe kandidaten. Bij gebleken geschiktheid genieten interne kandidaten een voorrangspositie.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

GGZ Oost Brabant. Dat is de juiste instelling!

Wij zijn voortdurend in ontwikkeling en op weg naar een slagvaardige marktgerichte organisatie waarin de cliënt en onze zorgexperts centraal staan. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: bouwen, verbinden, lef en een open vizier. Wij richten ons op het bieden van hoogwaardige behandeling en begeleiding aan mensen met complexe psychische en psychiatrische problemen. Wij willen ons onderscheiden in patiëntveiligheid en herstel ondersteunende zorg, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de cliënt.

Voor meer informatie over onze organisatie en werkwijze verwijzen wij je graag naar onze website: www.ggzoostbrabant.nl