P-opleider in combinatie met regiebehandelaarschap als klinisch psycholoog:
16 uur per week als P-opleider, daarnaast nog minimaal 8 uur als klinisch psycholoog

Als P-opleider ben je betrokken bij de realisatie van het praktijkonderdeel van de postacademische opleidingen psychologie binnen GGZ Oost Brabant. Je geeft leiding aan het opleidingsteam en bevordert een passend opleidingsklimaat. Dat doe je onder andere door gesprekken te voeren met de directie en het lijnmanagement over de randvoorwaarden en faciliteiten en samen met het opleidingsteam coaching, intervisie en bijscholingen voor werkbegeleiders en supervisoren te organiseren. Ook bewaak je de aansluiting tussen het praktijkgedeelte en het cursorisch gedeelte van de opleidingen en ontwikkel je gecombineerde opleidingstrajecten met ketenpartners in de regio. Binnen GGZ Oost Brabant werk je als P-opleider nauw samen met de opleider psychiatrie (A-opleider) en de opleider verpleegkundig specialisten.

In de hoedanigheid van praktijkopleider heb je een belangrijke rol bij het selecteren van opleidelingen. Je begeleidt en beoordeelt de praktijkopleiding van onze opleidelingen voor de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Jouw accent ligt daarbij op de opleiding tot klinisch psycholoog. De functie van P-opleider wordt uitgeoefend als nevenfunctie naast de functie van klinisch psycholoog binnen onze organisatie. Indien je nog niet werkzaam bent bij GGZ Oost Brabant wordt in overleg een passende nevenfunctie als klinisch psycholoog gezocht.

Continue kennisontwikkeling ten behoeve van een optimale kwaliteit van de zorg is een speerpunt in het strategisch beleid van onze organisatie, daarin zijn opleiden en onderzoek kerninstrumenten. Als P-opleider ga jij vanuit het domein opleiden de verbinding aan met collega’s in de organisatie op de verschillende locaties van GGZ Oost Brabant. Dit gaat niet alleen over opleidingstrajecten en het uitbreiden van kennis en vaardigheden van opleidelingen, maar ook over de impact van nieuwe ontwikkelingen en opvattingen in het algemeen.

Je bent goed op de hoogte van de inhoud en organisatie van de gehele P-opleiding intern maar ook wat betreft externe aangelegenheden zoals het project APV en de veranderende psychologische beroepenstructuur. Je hebt ook een actieve rol in innovatie, positionering en het  toekomstbestendig maken van de P-opleiding.

“Als P-opleider kun je niet alleen het verschil maken voor de beginnende professional die competenties ontwikkelt, maar ook voor de organisatie als praktijkinstelling en de positionering van de psychologische beroepsgroep.”

Wie zijn wij?

GGZ Oost Brabant is een organisatie die opleiden en ontwikkelen centraal stelt. Hiermee realiseren we kennisontwikkeling, ook in relatie tot onze netwerkpartners. De afgelopen jaren heeft de P-opleiding een sterke ontwikkeling doorgemaakt in volume en inhoud. Vorig jaar zijn we tijdens de visitatie bestempeld als zeer goed en als een praktijkinstelling waar men een voorbeeld aan kan nemen. Dit is mogelijk door een team dat constructief en oplossingsgericht samenwerkt en successen viert. De P-opleiding bestaat uit vier postacademische praktijkopleidingen psychologie: GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Deze vier opleidingen worden geïntegreerd aangeboden in een flexibel multidisciplinair verband, waardoor kennis en kunde verder verspreid worden over de discipline- en instellingsgrenzen heen. Daarnaast zijn we regiehouder van het regionaal samenwerkingsverband “Leernetwerk Psychologie Oost Brabant”, waarin we gezamenlijk opleiden met netwerkpartners (denk aan Lore, het Elkerliek ziekenhuis, Maasziekenhuis, Psychologenpraktijk Leonardus, Brabantzorg, de Zorgboog, Psychiatriepraktijk Helmind, PVP Deurne, Point O, Centiv en GGZ Momentum).

Vijf redenen waarom je bij GGZ Oost Brabant wilt werken als P-opleider:

  • Kwaliteit: een veilig opleidingsklimaat vinden we van belang om optimaal competentiegericht op te leiden. We bieden heldere opleidingsroutes met een duidelijke structuur en sterk gekwalificeerde (praktijk)opleiders en werkbegeleiders die betrokken zijn bij de opleiding.
  • Persoonlijke invloed: wij bieden veel ruimte om te ontwikkelen en verdieping te zoeken in het vak. Bij het vormgeven van de opleidingsroute houden we rekening met de affiniteit, talenten en ambities van de opleideling, waardoor een persoonlijk profiel opgebouwd kan worden tijdens de opleiding. Daarin gaan we verder dan de standaard competenties zodat de opleideling zich kan ontwikkelen tot een unieke GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog in een stijl die passend is bij hem of haar.
  • Multidisciplinair opleiden: tijdens CAT-bijeenkomsten en referaten leren de A, P en VS-opleidelingen van elkaars kennis en kunde. Hierdoor worden kennis en kunde verder verspreid worden over de disciplinegrenzen heen.
  • Wetenschappelijk onderzoek: GGZ Oost Brabant heeft zes onderzoekslijnen. We stimuleren actief op een wetenschappelijke attitude waardoor je leert praktijkgericht wetenschappelijk te denken en innoveren.
  • Innovatie: we stimuleren een actieve bijdrage aan zorginnovatie. Via de Gideonsbende en Dragons’ Den innoveren we onze zorg op basis van door de inhoud gedreven ideeën.

Als P-opleider val je rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. De functie is ondergebracht bij de afdeling Human Resources & Development. Het opleidingsteam bestaat naast jou uit een plaatsvervangend P-opleider, vier praktijkopleiders, een beleidsadviseur en een secretaresse. We zijn een hecht team.

Vereisten

Jouw instelling

Jij bent een ervaren klinisch psycholoog met lef en een open vizier. Daarmee draag jij bij aan onze ambitie om dé netwerkspeler te worden die gaat voor de mentaal gezondste regio in 2025. Jouw stijl is verbindend, oplossingsgericht, ontwikkelingsgericht en coachend. Je hebt affiniteit met wetenschappelijke onderbouwing van de klinische praktijk en opleiden. De dynamiek die opleiden met zich meebrengt geeft jou als geen ander energie en daagt je uit om het beste uit jezelf te halen. Een actieve houding en flinke ambitie is jou niet vreemd, zo komen we samen tot de beste expertiseontwikkeling van onze psychologen in spé en investeren we blijvend in een toonaangevende opleiding.

Daarnaast ben je postacademisch opgeleid tot klinisch psycholoog en psychotherapeut en sta je ten minste vijf jaar geregistreerd in het BIG-register in deze functie. Het geniet de voorkeur dat je bent gepromoveerd. Ook is het van belang dat je door RINO Zuid wordt erkend als P-opleider. GGZ Oost Brabant regelt de voordracht voor erkenning.

Wat bieden wij?

Inschaling vindt plaats, net als jouw functie van klinisch psycholoog A, in FWG 75 van de cao GGZ (minimaal € 5.722,- en maximaal € 8.903,- bruto per maand op fulltime basis). Daarnaast ontvang je een opleiderstoeslag van 10% over je volledige salaris. Wij bieden je een dynamische werkomgeving waarin je je blijvend kunt ontwikkelen.

Enthousiast geworden?

We gaan graag met je in gesprek! Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op met Dr. Yvonne Stikkelbroek, klinisch psycholoog en P-opleider, bereikbaar via 088-8462112 of YAJ.Stikkelbroek@ggzoostbrabant.nl.

Reageren op deze vacature kan tot en met 7 april. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 15 april in de ochtend.

De vacature wordt gelijktijdig opengesteld voor interne en externe kandidaten. Bij gebleken geschiktheid genieten interne kandidaten een voorrangspositie.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

GGZ Oost Brabant. Dat is de juiste instelling!

Wij zijn voortdurend in ontwikkeling en op weg naar een slagvaardige marktgerichte organisatie waarin de cliënt en onze zorgexperts centraal staan. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: bouwen, verbinden, lef en een open vizier. Wij richten ons op het bieden van hoogwaardige behandeling en begeleiding aan mensen met complexe psychische en psychiatrische problemen. Wij willen ons onderscheiden in patiëntveiligheid en herstel ondersteunende zorg, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de cliënt.

Voor meer informatie over onze organisatie en werkwijze verwijzen wij je graag naar onze website: www.ggzoostbrabant.nl