Waar ga je werken?
De Waterboog is een specialistische woonvoorziening voor mensen die naast een auditieve beperking een psychiatrische stoornis hebben en eventueel bijkomende problematiek zoals een verstandelijke beperking. Op basis hiervan zijn zij aangewezen op de beschermde woonomgeving van een instellingsterrein en specialistische begeleiding en behandeling.

Binnen de Waterboog is ruimte voor 16 cliënten die verblijven in 3 groepen van 5 en in één inpandig appartement. Elke groep wordt door een kernteam ondersteund, de drie kernteams werken intensief samen met elkaar en met dagbesteding en diverse behandelaren binnen Reinier van Arkel.

De (mediërende) behandeling staat (bij voorkeur) onder regie van een orthopedagoog generalist (OG), die op vaste basis samenwerkt met een psychiater, consulterend AVG, PMT en creatief therapeut. De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen zoals psychomotorische therapie, beeldende therapie, psycho-educatie en systeemtherapie. Bij deze behandelingen wordt er samengewerkt met diverse disciplines. Er is ruimte om zowel interne als externe expertise te betrekken op individuele vraag.

We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met korte lijnen met andere teams binnen GGZ en de keten als ook met overige betrokken instanties. Waarbij we van elkaar leren en samen de juiste zorg bieden. De doelgroep vraagt een bevlogen behandelaar die in staat is bruggen te slaan tussen protocollen en ‘reguliere zorg’ en de bijzondere aandacht en uitzonderlijke hulpvragen die de complexe problematiek met zich meebrengt.

Wat ga je doen?
De orthopedagoog generalist is samen met de manager duaal verantwoordelijk voor de aansturing van de Waterboog. In de dagelijkse praktijk ben je een spil in de inhoudelijk aansturing van het team en geef je gevraagd en ongevraagd advies over de wijze van ondersteunen van de cliënten en hun systeem. Daarnaast adviseer je over de onderlinge samenwerk met en het zorgen voor elkaar.

Je bent samen met de manager verantwoordelijk voor passende indicaties bij de hulpvragen en draagt hieraan bij door de stukken aan te reiken die nodig zijn voor de reguliere indicatie en de meerzorg die voor een aantal cliënten noodzakelijk is om passende zorg te kunnen bieden. Bovendien ben je samen met de geneesheer directeur verantwoordelijk voor het verantwoorden van eventuele verplichte zorg. Binnen Reinier van Arkel vindt uitvoering hiervan plaats onder de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ). Je draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de benodigde onderbouwing en wettelijk vastgelegde documentatie.

De rol als regievoerend behandelaar voor de orthopedagoog generalist binnen de Waterboog is statutair vastgelegd omdat deze binnen de volwassen psychiatrie nog onvoldoende is belegd in de contracten met de zorgverzekeraar. Je zal deel uitmaken van de behandelstaf klinische langdurige zorg waarvan 12 uur voor de Waterboog. 

Wat verwachten we van jou?
Als orthopedagoog generalist weet jij als geen ander welke problematiek er kan spelen bij zorgafhankelijke mensen en hun systeem. Je bent een expert op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding in algemene zin en in staat om vertalingen vanuit de standaard te maken bij specifieke vraagstukken. Je weet dat het nodig om ‘out of the box’ te denken en bent telkens opnieuw bereid om binnen de grenzen van het reële te pleiten voor maximale creativiteit in de ondersteuning van de cliënten van de Waterboog.

Een auditieve beperking, verstandelijke beperking of psychiatrische ziekte heeft een allesdoordringende invloed op het leven en vraagt telkens opnieuw om vanuit ontwikkelingsdynamisch model te kijken naar de juiste ondersteuning. Vanuit deskundigheid en ervaring neem je positie in zowel naar de cliënt en zijn systeem, het begeleidingsteam als de grotere organisatie om de benodigde middelen en inzet te realiseren. Je hebt kennis van en ervaring met het aanvragen van Meerzorg en je bent bereid je te verdiepen in de kaders van de WvGGZ.

Binnen de Waterboog wordt gewerkt vanuit zelfsturende principes. Dit vraagt van de orthopedagoog generalist dat je een coachende, reflectieve houding aanneemt. Een nieuwsgierige en positieve communicatie wordt gewaardeerd.

 • Je bent de trotse bezitter van een BIG registratie als orthopedagoog generalist. Ben je psycholoog of orthopedagoog? Dan gaan we ook graag met je in gesprek!
 • Je durft buiten de kaders te denken om deze bijzondere cliënten te begeleiden en te behandelen.
 • Je voelt je geroepen om in een enthousiast en inspirerend team het verschil te maken voor cliënten en hun omgeving.
 • Je hebt ervaring met systeemgerichte behandeling en complexe casuïstiek.
 • Je neemt graag het voortouw en beschikt over kwaliteiten om je collega’s te inspireren.

Wat kunnen wij je bieden?
Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers en daarmee het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Om dit te realiseren hebben wij een eigen Reinier Academie die allerlei opleidingen, cursussen en trainingen aanbiedt. Daarnaast werken wij samen met FiscFree, waardoor je producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel kan kopen. 

Werktijden: in goed overleg.
Salariëring: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig cao ggz FWG 65 (tussen € 4.692 – € 6.141 bruto per maand o.b.v. 36 uur). In januari 2024 wordt het salaris met 2% verhoogd.

Verder:

 • Een intensieve samenwerking met een leuk en gemotiveerd team van ervaren begeleiders.
 • Ruimte om op basis van kennis en ervaring deskundigheidsbevordering te bieden aan de medewerkers van de Waterboog en anderen die bij de cliënten van de Waterboog zijn betrokken.
 • Kennismaking met de bijzondere wereld van de zorg voor dove mensen en als je wilt zelf ook gebarentaal leren.
 • Werken vanuit verschillende behandelvisies en behandelmogelijkheden, waarbij het ontwikkelingsdynamisch model en aansluiten bij de draagkracht van de cliënt centraal staan.
 • Veel ruimte, vrijheid, verantwoordelijkheid en de kans om te doen waar je echt goed in bent.
 • Je maakt onderdeel uit van een behandelstaf/team langdurige klinische zorg waar je met collega’s (psychiaters, GZ psychologen, therapeuten/behandelaren) elkaar ondersteund en waarneemt op de verschillende klinische afdelingen.

Meer weten en reageren
Spreekt deze rol jou aan? Stuur dan nu je cv en motivatiebrief in via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel! 


Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met de manager Susan Sparidaens 06-51002501.