Stichting ABC’99 wil de continuïteit van de ABC-methodiek garanderen en deze zo breed mogelijk beschikbaar stellen in Nederland en Vlaanderen. Met ruim 40 jaar expertise in het opleiden van professionals in de zorg, hulpverlening en sociaal domein is RINO Zuid een logische partner om het opleidingsprogramma beschikbaar te stellen en de training didactisch door te ontwikkelen.

foto abc.jpg

Vlnr: Nienke Hoogstraten, Gorry Cleven, Peter Moors, Erik van Boxtel, Marrik van Rozendaal

Nienke Hoogstraten licht toe: ‘De ABC-methodiek helpt teams om methodisch aan de slag te gaan met onbegrepen gedrag, voorkomt dat je steeds brandjes moet blussen en maakt dat je samen als team verder komt door kennis en ervaring te bundelen en samen een plan op te stellen. Ik kijk uit naar de samenwerking met RINO Zuid omdat ABC hierdoor sneller en voor meer teams beschikbaar kan komen. Daarnaast draagt de samenwerking bij aan het borgen van de methodiek en het kunnen blijven aanpassen van de training aan de huidige tijd en vraag van teams.’

ABC’99 introduceerde de ABC-methodiek in 1999 in Nederland. Met als doel alle medewerkers binnen de (ouderen)zorg te faciliteren in het omgaan met onbegrepen gedrag. De ABC-methode is een in Amerika ontwikkelde werkwijze om goed en zorgvuldig achter de oorzaak van probleemgedrag bij dementie te komen. Om vervolgens vast te stellen wat de beste aanpak is. Bij het maken van een observatie-ABC doorloop je de volgende stappen. Je beschrijft achtereen volgens de A, de B en de C:

  • Actie: welk gedrag vertoont de cliënt met dementie?
  • Bewegers: wat is de aanleiding voor het probleemgedrag? (Wat kunnen zoal oorzaken zijn?)
  • Consequenties: welke gevolgen heeft het gedrag? Wat gebeurt er steeds ná dit gedrag?

Deze stappen staan allemaal samengevat op een handige geelgroene kaart. Op de gele kant vind je de stappen die nodig zijn voor een goede methodische observatie. Op de groene kant de stappen die nodig zijn om tot het verander-ABC te komen van waaruit je het benaderingsplan maakt of bijstelt.

Interesse in de ABC-methode?
Vanaf 1 januari 2023 staat het ABC-aanbod op de website van RINO Zuid (www.rinozuid.nl). Wil je nu al meer weten over de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl.