Home


Recent nieuws

Lees meer nieuws
Symposium Angst en Depressie in een diverse samenleving
16-07-2014 Naar diversiteitscompetente behandeling en autonome...
Lees meer...
Gedragstherapie voor ouderen bij gedragsproblemen
23-06-2014 GERION, specialist in het verzorgen van onderwijs voor...
Lees meer...
Verslag algemene ledenvergadering Slimmer Leven 2020
06-06-2014 Op 8 mei jl. was RINO Zuid te Eindhoven de gastheer...
Lees meer...
E opener, E-learning module E-mental health
31-10-2013 In de GGZ wordt hard gewerkt om de mogelijkheden van het digitale tijdperk te benutten. Online hulpverlenen is een paradigmaverandering die ingrijpt op het organisatieniveau, de vaardigheden en competenties van...
Lees meer...
Bekijk hier het RINO Prikbord met berichten van derden
Opleidingen

GZ psycholoog K&J

Vanuit instellingen is er de afgelopen jaren een toegenomen vraag naar een post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog met het accent op kinderen en jeugdigen. Om daaraan tegemoet te komen is RINO Zuid in maart 2008 gestart met de gz-opleiding kinderen en jeugd. Jaarlijks starten er twee nieuwe opleidingsgroepen, een in het begin van het... Bekijk deze opleiding

GZ psycholoog V&O

Vanuit instellingen en basispsychologen is er een toenemende vraag naar de post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. RINO Zuid en de erkende praktijkopleidinginstellingen werken nauw samen om kwalitatief en kwantitatief aan deze vraag te voldoen. Jaarlijks starten er minimaal vier nieuwe opleidingsgroepen, twee in het begin van het jaar... Bekijk deze opleiding

Klinisch psycholoog

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en wordt georganiseerd door zes erkende regionale opleidingsinstellingen. In de opleiding wordt een onderscheid gemaakt tussen differentiaties gericht op kinderen en jeugdigen en op volwassenen en... Bekijk deze opleiding

Orthopedagoog-generalist

De beroepsopleiding tot orthopedagoog-generalist, georganiseerd door RINO Zuid, leidt basisorthopedagogen op tot orthopedagoog-generalist. Dit gebeurt volgens de eisen die door de NVO, de landelijke beroepsvereniging van academisch geschoolde (ortho)pedagogen en onderwijskundigen, gesteld zijn. De opleiding is zowel verbredend als verdiepend en... Bekijk deze opleiding

Psychotherapeut V&O

Psychotherapie studeren? RINO Zuid: sterk in opleiden   Ziet u uitdaging in het behandelen van mensen met complexe of in de persoonlijkheid gewortelde klachten? Ligt uw interesse bij zowel klachtgerichte als persoonsgerichte behandeling? Dan is de opleiding tot erkend psychotherapeut van RINO Zuid zeker iets voor u. RINO Zuid is sterk in... Bekijk deze opleiding

Psychotherapeut K&J

Wilt u graag psychotherapeut voor kinderen en jeugdigen worden? Ligt uw hart bij het werken als psychotherapeut met kinderen en jeugdigen? Heeft u interesse in hun ontwikkelingsproces en de manier waarop dat beïnvloed wordt door psychische problemen? En vindt u het een uitdaging om te werken in een meerdimensionale omgeving, waar niet... Bekijk deze opleiding

RINO Plus

Toon allen
Masterclasses
Diagnostiek & indicatiestelling
Kinderen & jeugd
Volwassenen
Verstandelijk beperkten
Ouderen
Startdatum
27/08
Startdatum
09/10
Startdatum
27/10

Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (verdieping)

Leer zelfstandig cognitieve gedragstherapie toe te passen bij kinderen en jeugdigen met complexe problematiek. Evaluatie van resultaten, methoden en eigen handelen is daarbij een essentieel...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum25/08

Cognitieve gedragstherapie (inleiding)

Leer de leerprincipes van de gedragstherapie toe te passen. Na deze cursus heeft u de bij gedragstherapie behorende attitude, vaardigheden en inzichten ontwikkeld. Daarnaast kunt u onder supervisie...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum25/08

Psychoanalytische psychotherapie (inleiding)

Maak kennis met de psychoanalytische theorievorming met betrekking tot klachten, symptomen en psychopathologie centraal. Deze theorievorming heeft consequenties voor de manier waarop u in gesprek...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum27/08

Schematherapie

Verbreed uw deskundigheid met Schemagerichte Therapie: een relatief nieuwe vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit andere therapierichtingen zijn geïntegreerd. Het...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum27/08

Systeemtheorie en practicum (inleiding)

Leer met deze module de verschillende systeemtheoretische perspectieven en de diverse bouwstenen binnen de systeemtherapie met de wetenschappelijke onderbouwing te onderscheiden. Na afloop kent u...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum27/08

Afscheidsreceptie Jacques van Lankveld, hoofdopleider psychotherapie

Op woensdagmiddag 3 september nemen we afscheid van dhr. prof. dr. Jacques van Lankveld als hoofdopleider psychotherapie bij RINO Zuid. U bent van harte welkom!

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum03/09

Symposium De toekomst van de psychotherapie: uitdagingen en nieuwe...

De afgelopen jaren stonden de psychotherapie en het beroep psychotherapeut onder grote druk. Zorgverzekeraars beperken de toegang tot psychotherapie in de verzekerde zorg en de psychotherapeut als...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum03/09

Interculturele hulpverlening aan migranten jongeren en hun gezin

Raak bekend met de diverse aspecten van interculturele hulpverlening. U ontwikkelt vaardigheden op het gebied van communicatie, observatie, diagnostiek en interventie bij hulpvragen waarbij...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum05/09

Leerstoornissen (verdieping)

Verdiep u met deze specialistische module in theoretische modellen op het gebied van lezen, spellen en rekenen en effectieve handelingsmogelijkheden die oplossingsgericht van aard zijn. Gedrag...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum05/09

Introductie in de klinische neuropsychologie

In vijf avonden maak je kennis met het neuropsychologisch denkmodel. Dit wordt toegepast bij cliënten of patiënten met hersenletsel ofwaarbij psychische klachten mogelijk gerelateerd...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum08/09

Gedragstherapie voor ouderen bij gedragsproblemen

Gedragstherapie is binnen de GGz en eerstelijnspsychologenpraktijken de meestgebruikte therapievorm van dit moment. Dit is niet voor niets. Gedragstherapie is wetenschappelijk onderbouwd en...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum12/09

Vierluik Procesdiagnostiek door de KP

In 2013 is RINO Zuid gestart met een nieuwe traditie: masterclasses specifiek voor de KP en specifiek op het terrein van psychodiagnostiek. Hiermee dragen we graag bij aan het verhogen van de...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum15/09

Dynamic Interpersonal Therapy voor GZ-psychologen

Verdiep je verder in Dynamic Interpersonal Therapy. Volg deze 2 bijeenkomsten en ontvang het volledige DIT certificaat! DIT is ontwikkeld als een geprotocolleerde kortdurende behandeling voor...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum03/10

Cliëntgerichte psychotherapie (verdieping)

Verdiep uw kennis en ontwikkel uw vaardigheden binnen de cliëntgerichte psychotherapie. Nieuwe ontwikkelingen en technieken die in de inleidende module onderbelicht zijn gebleven worden...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum08/10

EMDR 2014

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Er wordt stapsgewijs gewerkt met theoretische...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum09/10

Ernstige gedragsstoornissen bij kinderen en jeugdigen met een...

Leer ernstige gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking te analyseren vanuit diverse invalshoeken. Na afloop bent u in staat een complexe casus vanuit...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum10/10

Autismespectrumstoornissen (verdieping)

Ontwikkel meer kennis en vaardigheden met deze verdiepende module over de specifieke problematiek van de AutismeSpectrumStoornissen (ASS). U richt zich vooral op de sociaalcognitieve...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum10/10

Vierluik Procesdiagnostiek door de KP

In 2013 is RINO Zuid gestart met een nieuwe traditie: masterclasses specifiek voor de KP en specifiek op het terrein van psychodiagnostiek. Hiermee dragen we graag bij aan het verhogen van de...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum13/10

Methode Sachse

Leer alles over het model van Sachse gericht op de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Maak kennis met de uitgangspunten van het therapeutisch proces en de interventies die daaruit...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum27/10

Groepsdynamica en groepstherapie (inleiding)

Bekwaam u in het hanteren van groepsdynamische en groeps(psycho)therapeutische processen en technieken. U leert hiermee onder supervisie als (co)therapeut groepstherapie te geven voor verschillende...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum27/10

Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)

Ontdek Dynamic Interpersonal Therapy (DIT). DIT is in Engeland ontworpen door Alessandra Lemma, Peter Fonagy en Mary Target als een psychodynamisch alternatief voor de kortdurende behandeling van...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum04/11

Vierluik Procesdiagnostiek door de KP

In 2013 is RINO Zuid gestart met een nieuwe traditie: masterclasses specifiek voor de KP en specifiek op het terrein van psychodiagnostiek. Hiermee dragen we graag bij aan het verhogen van de...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum10/11

Masterclass werken met cultuurverschillen in opvoeding en ouderschap

Programma's van opvoedingsondersteuning en methoden in de psychotherapie zijn veelal geworteld in een westerse leefwereld. De toegankelijkheid ervan is voor gezinnen uit de migratie nog steeds...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum10/11

Taxatiegesprekken bij een vermoeden van seksueel misbruik

Seksueel misbruik binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe ga je om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die kan...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum18/11

Hulpverlening aan jongeren in een gedwongen kader

Vergroot uw deskundigheid in het werken met jongeren die, binnen een veelal gesloten setting, gedwongen hulp krijgen vanwege een door hen gepleegd delict of ernstig grensoverschrijdend gedrag....

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum21/11

Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden

Leer in deze module systematisch orthopedagogisch te handelen. Dit kunt u bewerkstelligen door het doorbreken van interactiepatronen en het gebruiken van gedrags-classificatie-modellen. U...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum21/11

Vierluik Procesdiagnostiek door de KP

In 2013 is RINO Zuid gestart met een nieuwe traditie: masterclasses specifiek voor de KP en specifiek op het terrein van psychodiagnostiek. Hiermee dragen we graag bij aan het verhogen van de...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum01/12