Home


Recent nieuws

Lees meer nieuws
Specialisatie ouderen in de KP-opleiding
14-04-2014 RINO Zuid biedt in de KP-opleiding de mogelijkheid...
Lees meer...
Ronde tafel bijeenkomst ‘Psychologische zorg voor ouderen’ succesvol!
09-04-2014 Met 24 experts uit het veld en onder voorzitterschap...
Lees meer...
Bestuurders geven adviezen aan RINO Zuid
07-04-2014 RINO zuid heeft het initiatief genomen om ook aan...
Lees meer...
Inaugurele rede door dr. Ger Keijsers 'The great psychotherapy debate'
31-03-2014 Dr. Ger Keijsers, hoofdopleider van de opleiding klinische psychologie, wordt op 25 april 2014 door Universiteit Maastricht benoemd tot bijzonder hoogleraar. Ter ere van deze feestelijk gelegenheid zal hij zijn oratie ook...
Lees meer...
Vanaf juni bij de Open Universiteit en RINO Zuid: E-learning module Advanced E-Mental Health
31-03-2014 E-mental health is sterk in opkomst en Nederland is wereldwijd één van de koplopers hierin. De psycholoog van de toekomst zal voor een deel ook e-hulpverlener worden en preventie, behandeling en (na)zorg aanbieden...
Lees meer...
E opener, E-learning module E-mental health
31-10-2013 In de GGZ wordt hard gewerkt om de mogelijkheden van het digitale tijdperk te benutten. Online hulpverlenen is een paradigmaverandering die ingrijpt op het organisatieniveau, de vaardigheden en competenties van...
Lees meer...
Bekijk hier het RINO Prikbord met berichten van derden
Opleidingen

GZ psycholoog K&J

Vanuit instellingen is er de afgelopen jaren een toegenomen vraag naar een post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog met het accent op kinderen en jeugdigen. Om daaraan tegemoet te komen is RINO Zuid in maart 2008 gestart met de gz-opleiding kinderen en jeugd. Jaarlijks starten er twee nieuwe opleidingsgroepen, een in het begin van het... Bekijk deze opleiding

GZ psycholoog V&O

Vanuit instellingen en basispsychologen is er een toenemende vraag naar de post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. RINO Zuid en de erkende praktijkopleidinginstellingen werken nauw samen om kwalitatief en kwantitatief aan deze vraag te voldoen. Jaarlijks starten er minimaal vier nieuwe opleidingsgroepen, twee in het begin van het jaar... Bekijk deze opleiding

Klinisch psycholoog

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en wordt georganiseerd door zes erkende regionale opleidingsinstellingen. In de opleiding wordt een onderscheid gemaakt tussen differentiaties gericht op kinderen en jeugdigen en op volwassenen en... Bekijk deze opleiding

Orthopedagoog-generalist

De beroepsopleiding tot orthopedagoog-generalist, georganiseerd door RINO Zuid, leidt basisorthopedagogen op tot orthopedagoog-generalist. Dit gebeurt volgens de eisen die door de NVO, de landelijke beroepsvereniging van academisch geschoolde (ortho)pedagogen en onderwijskundigen, gesteld zijn. De opleiding is zowel verbredend als verdiepend en... Bekijk deze opleiding

Psychotherapeut V&O

Psychotherapie studeren? RINO Zuid: sterk in opleiden   Ziet u uitdaging in het behandelen van mensen met complexe of in de persoonlijkheid gewortelde klachten? Ligt uw interesse bij zowel klachtgerichte als persoonsgerichte behandeling? Dan is de opleiding tot erkend psychotherapeut  van RINO Zuid zeker iets voor u. RINO Zuid is... Bekijk deze opleiding

Psychotherapeut K&J

Wilt u graag psychotherapeut voor kinderen en jeugdigen worden?   Ligt uw hart bij het werken als psychotherapeut met kinderen en jeugdigen? Heeft u interesse in hun ontwikkelingsproces en de manier waarop dat beïnvloed wordt door psychische problemen? En vindt u het een uitdaging om te werken in een meerdimensionale omgeving, waar... Bekijk deze opleiding

RINO Plus

Toon allen
Masterclasses
Diagnostiek & indicatiestelling
Kinderen & jeugd
Volwassenen
Verstandelijk beperkten
Ouderen
Startdatum
15/05
Startdatum
27/08
Startdatum
01/09
Startdatum
09/10
Startdatum
27/10

Jongeren en middelengebruik

Vergroot met deze specialistische module uw kennis en vaardigheden op het gebied van de diverse middelen. Krijg meer zicht in de diagnostiek en de behandeling van middelengebruik en de implicaties...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum09/05

Specialistische behandeltrajecten bij bijzondere kinderen

Leer in deze module over de etiologie en behandeling van zeer specifieke ontwikkelingsstoornissen en gedragspathologie bij kinderen. Insteek is het gedrag en de daarmee verbonden...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum09/05

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Er wordt stapsgewijs gewerkt met theoretische...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum15/05

Lezing E-Mental-Health: de kalverliefde voorbij

Tijdens het laatste congres online hulpverlening werd geconcludeerd dat E-Mental Health “de kalverliefde voorbij” is.  Tegelijkertijd werd geconcludeerd dat de implementatie nog...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum02/06

Lezing De DSM - 5 voorbij!

Op 17 juni a.s. verzorgt prof. dr. Jim van Os een lezing bij RINO Zuid naar aanleiding van zijn boek De DSM-5 Voorbij!

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum17/06

Advanced Training Mentalization Based Treatment

Mentalisation Based Treatment (MBT). Vooral bekend als behandelmethode voor borderline persoonlijkheidsstoornissen. Maar nu ook belangrijk in de behandeling van stemmingsstoornissen,...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum19/06

Adolescentenproblematiek

Ontwikkel uw deskundigheid met deze specialistische module. Na afloop bent u vaardig(er) in de gespreksvoering met en het hulpverlenen aan de adolescent, het gezin, de schoolsituatie en de bredere...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum20/06

Masterclass E-Mental Health in de psychologenpraktijk

Er is veel evidentie dat online behandelen minimaal even effectief is als de traditionele face to face behandelingen. Maar veel behandelaren vragen zich (terecht!) af hoe ze dit moeten gaan doen....

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum30/06

Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (verdieping)

Leer zelfstandig cognitieve gedragstherapie toe te passen bij kinderen en jeugdigen met complexe problematiek. Evaluatie van resultaten, methoden en eigen handelen is daarbij een essentieel...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum25/08

Cognitieve gedragstherapie (inleiding)

Leer de leerprincipes van de gedragstherapie toe te passen. Na deze cursus heeft u de bij gedragstherapie behorende attitude, vaardigheden en inzichten ontwikkeld. Daarnaast kunt u onder supervisie...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum25/08

Psychoanalytische psychotherapie (inleiding)

Maak kennis met de psychoanalytische theorievorming met betrekking tot klachten, symptomen en psychopathologie centraal. Deze theorievorming heeft consequenties voor de manier waarop u in gesprek...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum27/08

Schematherapie

Verbreed uw deskundigheid met Schemagerichte Therapie: een relatief nieuwe vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit andere therapierichtingen zijn geïntegreerd. Het...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum27/08

Systeemtheorie en practicum (inleiding)

Leer met deze module de verschillende systeemtheoretische perspectieven en de diverse bouwstenen binnen de systeemtherapie met de wetenschappelijke onderbouwing te onderscheiden. Na afloop kent u...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum27/08

Focusing

Verdiep u uitgebreid in de wijze waarop het lichaam ‘ervaart’ en ‘spreekt’. Doe door middel van oefeningen ervaring op met focusing vanuit verschillende invalshoeken en...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum01/09

Interculturele hulpverlening aan migranten jongeren en hun gezin

Raak bekend met de diverse aspecten van interculturele hulpverlening. U ontwikkelt vaardigheden op het gebied van communicatie, observatie, diagnostiek en interventie bij hulpvragen waarbij...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum05/09

Leerstoornissen (verdieping)

Verdiep u met deze specialistische module in theoretische modellen op het gebied van lezen, spellen en rekenen en effectieve handelingsmogelijkheden die oplossingsgericht van aard zijn. Gedrag...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum05/09

Introductie in de klinische neuropsychologie

In vijf avonden maak je kennis met het neuropsychologisch denkmodel. Dit wordt toegepast bij cliënten of patiënten met hersenletsel ofwaarbij psychische klachten mogelijk gerelateerd...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum08/09

Gedragstherapie bij gedragsproblemen in zorginstellingen

Gedragstherapie is binnen de GGz en eerstelijnspsychologenpraktijken de meestgebruikte therapievorm van dit moment. Dit is niet voor niets. Gedragstherapie iswetenschappelijk onderbouwd en...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum12/09

Cognitief gedragstherapeutisch werker

Word cognitief gedragstherapeutisch werker (CGW) conform de richtlijnen en eisen van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie en start met dit technisch theoretisch gedeelte. Je leert...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum15/09

Dynamic Interpersonal Therapy voor GZ-psychologen

Verdiep je verder in Dynamic Interpersonal Therapy. Volg deze 2 bijeenkomsten en ontvang het volledige DIT certificaat! DIT is ontwikkeld als een geprotocolleerde kortdurende behandeling voor...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum03/10

Cliëntgerichte psychotherapie (verdieping)

Verdiep uw kennis en ontwikkel uw vaardigheden binnen de cliëntgerichte psychotherapie. Nieuwe ontwikkelingen en technieken die in de inleidende module onderbelicht zijn gebleven worden...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum08/10

EMDR 2014

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Er wordt stapsgewijs gewerkt met theoretische...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum09/10

Ernstige gedragsstoornissen bij kinderen en jeugdigen met een...

Leer ernstige gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking te analyseren vanuit diverse invalshoeken. Na afloop bent u in staat een complexe casus vanuit...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum10/10

Autismespectrumstoornissen (verdieping)

Ontwikkel meer kennis en vaardigheden met deze verdiepende module over de specifieke problematiek van de AutismeSpectrumStoornissen (ASS). U richt zich vooral op de sociaalcognitieve...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum10/10

Methode Sachse

Leer alles over het model van Sachse gericht op de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Maak kennis met de uitgangspunten van het therapeutisch proces en de interventies die daaruit...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum27/10

Groepsdynamica en groepstherapie (inleiding)

Bekwaam u in het hanteren van groepsdynamische en groeps(psycho)therapeutische processen en technieken. U leert hiermee onder supervisie als (co)therapeut groepstherapie te geven voor verschillende...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum27/10

Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)

Ontdek Dynamic Interpersonal Therapy (DIT). DIT is in Engeland ontworpen door Alessandra Lemma, Peter Fonagy en Mary Target als een psychodynamisch alternatief voor de kortdurende behandeling van...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum04/11

Taxatiegesprekken bij een vermoeden van seksueel misbruik

Seksueel misbruik binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe ga je om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die kan...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum18/11

Hulpverlening aan jongeren in een gedwongen kader

Vergroot uw deskundigheid in het werken met jongeren die, binnen een veelal gesloten setting, gedwongen hulp krijgen vanwege een door hen gepleegd delict of ernstig grensoverschrijdend gedrag....

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum21/11

Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden

Leer in deze module systematisch orthopedagogisch te handelen. Dit kunt u bewerkstelligen door het doorbreken van interactiepatronen en het gebruiken van gedrags-classificatie-modellen. U...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum21/11