Home


Recent nieuws

Lees meer nieuws
Zestien nieuwe psychotherapeuten
12-09-2014 Op 1 september vond bij RINO Zuid de diploma-uitreiking...
Lees meer...
Berichtgeving namens OG12 ter nagedachtenis aan Nicole Martens
28-07-2014 We zijn heel erg geschrokken en verdrietig om het...
Lees meer...
11e Symposium De Vreemde Ander
21-07-2014 Op 14 november a.s. organiseert de Psychoanalytische...
Lees meer...
E opener, E-learning module E-mental health
31-10-2013 In de GGZ wordt hard gewerkt om de mogelijkheden van het digitale tijdperk te benutten. Online hulpverlenen is een paradigmaverandering die ingrijpt op het organisatieniveau, de vaardigheden en competenties van...
Lees meer...
Bekijk hier het RINO Prikbord met berichten van derden
Opleidingen

GZ psycholoog K&J

Vanuit instellingen is er de afgelopen jaren een toegenomen vraag naar een post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog met het accent op kinderen en jeugdigen. Om daaraan tegemoet te komen is RINO Zuid in maart 2008 gestart met de gz-opleiding kinderen en jeugd. Jaarlijks starten er twee nieuwe opleidingsgroepen, een in het begin van het... Bekijk deze opleiding

GZ psycholoog V&O

Vanuit instellingen en basispsychologen is er een toenemende vraag naar de post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. RINO Zuid en de erkende praktijkopleidinginstellingen werken nauw samen om kwalitatief en kwantitatief aan deze vraag te voldoen. Jaarlijks starten er minimaal vier nieuwe opleidingsgroepen, twee in het begin van het jaar... Bekijk deze opleiding

Klinisch psycholoog

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en wordt georganiseerd door zes erkende regionale opleidingsinstellingen. In de opleiding wordt een onderscheid gemaakt tussen differentiaties gericht op kinderen en jeugdigen en op volwassenen en... Bekijk deze opleiding

Orthopedagoog-generalist

De beroepsopleiding tot orthopedagoog-generalist, georganiseerd door RINO Zuid, leidt basisorthopedagogen op tot orthopedagoog-generalist. Dit gebeurt volgens de eisen die door de NVO, de landelijke beroepsvereniging van academisch geschoolde (ortho)pedagogen en onderwijskundigen, gesteld zijn. De opleiding is zowel verbredend als verdiepend en... Bekijk deze opleiding

Psychotherapeut V&O

Psychotherapie studeren? RINO Zuid: sterk in opleiden   Ziet u uitdaging in het behandelen van mensen met complexe of in de persoonlijkheid gewortelde klachten? Ligt uw interesse bij zowel klachtgerichte als persoonsgerichte behandeling? Dan is de opleiding tot erkend psychotherapeut van RINO Zuid zeker iets voor u. RINO Zuid is sterk in... Bekijk deze opleiding

Psychotherapeut K&J

Wilt u graag psychotherapeut voor kinderen en jeugdigen worden? Ligt uw hart bij het werken als psychotherapeut met kinderen en jeugdigen? Heeft u interesse in hun ontwikkelingsproces en de manier waarop dat beïnvloed wordt door psychische problemen? En vindt u het een uitdaging om te werken in een meerdimensionale omgeving, waar niet... Bekijk deze opleiding

RINO Plus

Toon allen
Masterclasses
Diagnostiek & indicatiestelling
Kinderen & jeugd
Volwassenen
Verstandelijk beperkten
Ouderen
Startdatum
09/10
Startdatum
27/10
Startdatum
09/01
Startdatum
01/05
Startdatum
27/05
Startdatum
31/08
Startdatum
22/10

Introductie in de klinische neuropsychologie

In vijf avonden maak je kennis met het neuropsychologisch denkmodel. Dit wordt toegepast bij cliënten of patiënten met hersenletsel ofwaarbij psychische klachten mogelijk gerelateerd...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum08/09

Gedragstherapie voor ouderen bij gedragsproblemen

Gedragstherapie is binnen de GGz en eerstelijnspsychologenpraktijken de meestgebruikte therapievorm van dit moment. Dit is niet voor niets. Gedragstherapie is wetenschappelijk onderbouwd en...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum12/09

Dynamic Interpersonal Therapy voor GZ-psychologen

Verdiep je verder in Dynamic Interpersonal Therapy. Volg deze 2 bijeenkomsten en ontvang het volledige DIT certificaat! DIT is ontwikkeld als een geprotocolleerde kortdurende behandeling voor...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum03/10

EMDR 2014

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Er wordt stapsgewijs gewerkt met theoretische...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum09/10

Autismespectrumstoornissen verdieping

Ontwikkel meer kennis en vaardigheden met deze verdiepende module over de specifieke problematiek van de AutismeSpectrumStoornissen (ASS). U richt zich vooral op de sociaalcognitieve...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum10/10

Ernstige gedragsstoornissen bij kinderen en jeugdigen met een...

Leer ernstige gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking te analyseren vanuit diverse invalshoeken. Na afloop bent u in staat een complexe casus vanuit...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum10/10

Groepsdynamica en groepstherapie (inleiding)

Bekwaam u in het hanteren van groepsdynamische en groeps(psycho)therapeutische processen en technieken. U leert hiermee onder supervisie als (co)therapeut groepstherapie te geven voor verschillende...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum27/10

Methode Sachse

Leer alles over het model van Sachse gericht op de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Maak kennis met de uitgangspunten van het therapeutisch proces en de interventies die daaruit...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum27/10

Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)

Ontdek Dynamic Interpersonal Therapy (DIT). DIT is in Engeland ontworpen door Alessandra Lemma, Peter Fonagy en Mary Target als een psychodynamisch alternatief voor de kortdurende behandeling van...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum04/11

Gestructureerd interview

Vrijwel iedereen van ons is meer of minder bekend met categorale diagnostiek en het werken met DSM-IV. Maar staan we echter nog voldoende stil bij wat categorale diagnostiek precies is, hoe de DSM...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum06/11

Masterclass werken met cultuurverschillen in opvoeding en ouderschap

Programma's van opvoedingsondersteuning en methoden in de psychotherapie zijn veelal geworteld in een westerse leefwereld. De toegankelijkheid ervan is voor gezinnen uit de migratie nog steeds...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum10/11

Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik

Seksueel misbruik binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe ga je om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die kan...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum18/11

Hulpverlening aan jongeren in een gedwongen kader

Vergroot uw deskundigheid in het werken met jongeren die, binnen een veelal gesloten setting, gedwongen hulp krijgen vanwege een door hen gepleegd delict of ernstig grensoverschrijdend gedrag....

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum21/11

Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden

Leer in deze module systematisch orthopedagogisch te handelen. Dit kunt u bewerkstelligen door het doorbreken van interactiepatronen en het gebruiken van gedrags-classificatie-modellen. U...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum21/11

Cliëntgerichte Psychotherapie KJ (verdieping) 2015

In deze verdiepingsmodule draait het om spelpsychotherapie en het gebruik maken van de kracht van de therapeutische relatie. Verdiep uw vaardigheden in gesprekstechnieken en verschillende...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum05/01

Cognitieve gedragstherapie (vervolg) 2015

Zet een stap verder met cognitieve therapie. Na deze module weet u hoe u bij complexe problematiek specifieke gedragstherapeutische modellen en meer geavanceerde technieken toe kunt passen. De...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum07/01

Mentalization Based Psychotherapy (MBT) 2015

Breid uw deskundigheid uit met deze verdiepingsstudie van de evidence based behandeling: Mentalization Based Psychotherapy (MBT) van Bateman. Bekende en ervaren docenten maken je wegwijs in de...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum07/01

Psychoanalytische PT deel 1 (verdieping) 2015

Breid uw deskundigheid uit met deze verdiepingsstudie van twee evidence based behandelingen: Mentalization Based Psychotherapy (MBT) van Bateman en Transference Focused Psychotherapy (TFP) van...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum07/01

Systeemtheorie en practicum (inleiding) 2015

Leer met deze module de verschillende systeemtheoretische perspectieven en de diverse bouwstenen binnen de systeemtherapie onderscheiden; met de wetenschappelijke onderbouwing. Je kent na afloop de...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum07/01

Hechting en trauma 2015

Krijg door het volgen van deze module meer inzichten in hechting en trauma en de samenhang hierin. Hechting staat voor een langdurige emotionele relatie tussen kind en opvoeder. Verstoring van deze...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum09/01

Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen 2015

Vergroot uw deskundigheid op het gebied van psychopathologie bij kinderen en jeugdigen en leer meer over de consequenties voor het (orthopedagogisch) handelen. Binnen het diagnostisch proces krijgt...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum09/01

Cognitieve gedragstherapie incl. Schematherapie (verdieping) 2015

Verbreed uw deskundigheid met Schemagerichte Therapie: een relatief nieuwe vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit andere therapierichtingen zijn geïntegreerd. Het...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum12/01

Cognitief gedragstherapeutisch werker 2015

Word cognitief gedragstherapeutisch werker (CGW) conform de richtlijnen en eisen van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie en start met dit technisch theoretisch gedeelte. Je leert...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum16/01

Transference Focused Psychotherapy (TFP) 2015

Breid uw deskundigheid uit met deze verdiepingsstudie van de evidence based behandeling: Transference Focused Psychotherapy (TFP) van Kernberg. Bekende en ervaren docenten maken je...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum11/02

Ouderbegeleiding in speciale, zeer complexe gezinssituaties...

Vergroot en verdiep je deskundigheid over complexe gezinnen in zeer complexe situaties. Je leert grondig en systematisch de gezinssituatie te analyseren en het resultaat te vertalen naar...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum13/02

Mediatieve Technieken 2015

Bij mediatieve therapie gaat het om verbeteringen in welbevinden en gedrag bij de cliënt te bereiken, via voor deze persoon belangrijke anderen zoals als teamleden en familie/vrienden. In...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum05/03

Infant Mental Health 2015

Verdiep u met deze module in de eerste levensjaren en de geestelijke ontwikkeling van het jonge kind. In deze periode vormen hechting en interactie tussen ouders en kind de basis van de emotionele...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum27/03

Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen en...

Krijg meer inzicht in de aard, omvang en uitingsvormen van kindermishandeling en seksueel misbruik en de impact van deze vormen van geweld op het slachtoffer. U bent op de hoogte van diagnostische...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum27/03

Psychodiagnostiek KJ 2015

Ontwikkel uw vaardigheden op het gebied van de diagnostiek van kinderen en jeugdigen. Leer verschillende technieken te hanteren en informatie te integreren. Na deze praktijkgerichte module...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum01/04

Diagnostiek bij vermoeden seksueel misbruik van én door...

In deze module leert u evidence based handelen bij vermoeden van seksueel misbruik, wat te doen bij gedrag- en/of medische signalen. Deze module is bij Dichterbij, door Kennisn@ ontwikkeld en op...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum07/04

Cliëntgerichte psychotherapie (inleiding) 2015

Maak kennis met cliëntgerichte psychotherapie. Leer met deze module cliëntgericht denken en therapeutische interventies. De attituden, interventiemogelijkheden en gespreksvaardigheden...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum15/04

Psychotherapie bij adolescenten 2015

Leer om te gaan met problematische adolescenten en het gezin vanuit een systemisch en psychodynamisch referentiekader. In deze module staan specifieke begeleidings- en behandelingsvormen bij...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum22/04

Psychotherapie bij ouderen 2015

Ouderen, ofwel 65-plussers, vormen nu al een omvangrijk deel van de Nederlandse bevolking. Deze doelgroep heeft een steeds hogere levensverwachting waardoor de ouderenzorg groter wordt en ook sterk...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum22/04

Leerstoornissen 2015

Verdiep u met deze specialistische module in theoretische modellen op het gebied van lezen, spellen en rekenen en effectieve handelingsmogelijkheden die oplossingsgericht van aard zijn. Gedrag...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum01/05

Specialistische behandeltrajecten bij bijzondere kinderen 2015

Leer in deze module over de etiologie en behandeling van zeer specifieke ontwikkelingsstoornissen en gedragspathologie bij kinderen. Insteek is het gedrag en de daarmee verbonden...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum01/05

EMDR 2015

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. We werken stapsgewijs met theoretische inleidingen,...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum27/05

Adolescentenproblematiek 2015

Ontwikkel uw deskundigheid met deze specialistische module. Na afloop bent u vaardig(er) in de gespreksvoering met en het hulpverlenen aan de adolescent, het gezin, de schoolsituatie en de bredere...

Meer weten of inschrijven?
Er is geen ruimte meer...
Startdatum19/06

Jongeren en middelengebruik 2015

Vergroot met deze specialistische module uw kennis en vaardigheden op het gebied van de diverse middelen. Krijg meer zicht in de diagnostiek en de behandeling van middelengebruik en de implicaties...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum19/06

Cognitieve gedragstherapie (basismodule) 2015

Leer de leerprincipes van de gedragstherapie toe te passen. Na deze cursus heeft u de bij gedragstherapie behorende attitude, vaardigheden en inzichten ontwikkeld. Daarnaast kunt u onder supervisie...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum31/08

Focusing 2015

Verdiep u uitgebreid in de wijze waarop het lichaam ‘ervaart’ en ‘spreekt’. Doe door middel van oefeningen ervaring op met focusing vanuit verschillende invalshoeken en...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum31/08

Systeemtherapie, incl. EFTc (verdieping) 2015

Verdiep uw kennis en ontwikkel uw vaardigheden met deze aanvullende studie naar de verschillende (systeem)theoretische stromingen en perspectieven in de systeemtheorie. U ontwikkelt zichzelf in het...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum31/08

Systeemtherapie KJ (verdieping) 2015

Verdiep u in voortgezette systeemdiagnostiek, systeemtherapie, wetenschappelijk onderzoek van systeemtherapie en methodieken in de relatie- en gezinstherapie. In deze module ligt de focus op het...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum31/08

Psychoanalytische psychotherapie (inleiding) 2015

Maak kennis met de psychoanalytische theorievorming met betrekking tot klachten, symptomen en psychopathologie centraal. Deze theorievorming heeft consequenties voor de manier waarop u in gesprek...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum02/09

Ernstige gedragsstoornis-sen bij kinderen en jeugdigen met een...

Leer ernstige gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking te analyseren vanuit diverse invalshoeken. Na afloop bent u in staat een complexe casus vanuit...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum04/09

Transculturele hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezin 2015

Raak bekend met de diverse aspecten van interculturele hulpverlening. U ontwikkelt vaardigheden op het gebied van communicatie, observatie, diagnostiek en interventie bij hulpvragen waarbij...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum04/09

Dynamic Interpersonal Therapy voor GZ-psychologen 2015

Verdiep je verder in Dynamic Interpersonal Therapy. Volg deze 2 bijeenkomsten en ontvang het volledige DIT certificaat! DIT is ontwikkeld als een geprotocolleerde kortdurende behandeling voor...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum02/10

Autismespectrumstoornissen verdieping 2015

Ontwikkel meer kennis en vaardigheden met deze verdiepende module over de specifieke problematiek van de AutismeSpectrumStoornissen (ASS). U richt zich vooral op de sociaalcognitieve ontwikkeling...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum09/10

Groepsdynamica en groepstherapie (inleiding) 2015

Bekwaam u in het hanteren van groepsdynamische en groeps(psycho)therapeutische processen en technieken. U leert hiermee onder supervisie als (co)therapeut groepstherapie te geven voor verschillende...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum21/10

Psychoanalytische PT deel 2 (verdieping) 2015

In deze cursus gaan we verder met de verdieping in de belangrijke psychoanalytische topics. Dit keer niet door verschillende specifieke behandelingen (verdieping 1) maar de belangrijke topics...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum21/10

EMDR 2015

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Er wordt stapsgewijs gewerkt met theoretische...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum22/10

Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) 2015

Ontdek Dynamic Interpersonal Therapy (DIT). DIT is in Engeland ontworpen door Alessandra Lemma, Peter Fonagy en Mary Target als een psychodynamisch alternatief voor de kortdurende behandeling van...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum03/11

Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik 2015

Seksueel misbruik binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe gaat u om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum09/11

Systeemtherapie Wetenschappelijk Onderzoek 2015

Deze module is het vervolg op het blok systeemtherapie (60 uur inleiding en 60 uur verdieping) zoals dat o.a. in de GZ- en PT-opleiding wordt gegeven. In deze verdieping zal de aandacht...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum16/11

Hulpverlening aan jongeren in een gedwongen kader 2015

Vergroot uw deskundigheid in het werken met jongeren die, binnen een veelal gesloten setting, gedwongen hulp krijgen vanwege een door hen gepleegd delict of ernstig grensoverschrijdend gedrag....

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum20/11

Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden 2015

Leer in deze module systematisch orthopedagogisch te handelen. Dit kunt u bewerkstelligen door het doorbreken van interactiepatronen en het gebruiken van gedrags-classificatie-modellen. U...

Meer weten of inschrijven?
Er is nog ruimte
Startdatum20/11