Infant Mental Health consulent

Home > Aanbod > Infant Mental Health con…

Over deze module

Tijdens deze opleiding tot Infant Mental Health (IMH) consulent (start 19 januari 2024) leer je problemen of risico's herkennen zowel bij de ouder, het kind als binnen de ouder-kind relatie. Je leert over de normale en afwijkende ontwikkeling van het kind; ouderschap en de ouder-kind relatie. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties op het gebied van ...

Tijdens deze opleiding tot Infant Mental Health (IMH) consulent (start 19 januari 2024) leer je problemen of risico's herkennen zowel bij de ouder, het kind als binnen de ouder-kind relatie. Je leert over de normale en afwijkende ontwikkeling van het kind; ouderschap en de ouder-kind relatie. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties op het gebied van observeren van het jonge kind en de ouder-kind relatie en gesprekstechnieken. Tot slot is er aandacht voor het uitdragen van de IMH visie binnen je werksetting.

Geregeld wordt aangetoond dat vroeg interveniëren binnen een risicovolle ontwikkeling van jonge kinderen, problemen op latere leeftijd kan voorkomen of beperken. De zorg voor het jonge kind en zijn/haar ouders vraagt een benadering waarbij extra aandacht is voor samenhang van factoren binnen de ontwikkeling van jonge kinderen op diverse terreinen, zoals somatiek, motoriek, cognitie, communicatie, sociaal en emotioneel. Vooral de kwaliteit van de ouder-kind relatie en het pedagogisch klimaat, stressoren en beschermende factoren binnen de bredere context staan centraal en verdienen aandacht.

Rooster

Locatie: Eindhoven

19 januari 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

19 januari 2024

Middag (13:30 - 16:30)

2 februari 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

2 februari 2024

Middag (13:30 - 16:30)

23 februari 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

23 februari 2024

Middag (13:30 - 16:30)

8 maart 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

8 maart 2024

Middag (13:30 - 16:30)

22 maart 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

22 maart 2024

Middag (13:30 - 16:30)

5 april 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

5 april 2024

Middag (13:30 - 16:30)

19 april 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

19 april 2024

Middag (13:30 - 16:30)

17 mei 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

17 mei 2024

Middag (13:30 - 16:30)

31 mei 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

31 mei 2024

Middag (13:30 - 16:30)

21 juni 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

21 juni 2024

Middag (13:30 - 16:30)

6 september 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

6 september 2024

Middag (13:30 - 16:30)

20 september 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

20 september 2024

Middag (13:30 - 16:30)

4 oktober 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

4 oktober 2024

Middag (13:30 - 16:30)

18 oktober 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

18 oktober 2024

Middag (13:30 - 16:30)

1 november 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

1 november 2024

Middag (13:30 - 16:30)

15 november 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

15 november 2024

Middag (13:30 - 16:30)

29 november 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

29 november 2024

Middag (13:30 - 16:30)

13 december 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

13 december 2024

Middag (13:30 - 16:30)

10 januari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

10 januari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

24 januari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

24 januari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

De opleiding IMH consulent bestaat uit 20 dagen (120 uur) verspreid over een jaar. Tijdens deze dagen is er naast de theorie veel aandacht voor klinische vaardigheden en supervisie. Naast de lesdagen doe je een baby-, peuter- en kleuterobservatie en moet je rekening houden met zelfstudie.

 • IMH concepten en theorieën;
 • normale en deviante ontwikkeling herkennen en classificeren volgens DC 0-5;
 • normale en deviante ontwikkeling: somatiek, zindelijkheid, motoriek, taal, cognitie;
 • zwangerschap, ontwikkeling van ouderschap en de ouder-kindrelatie;
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling, prikkelverwerking en observatie vaardigheden;
 • cultuur, stressoren binnen de context en pathologie bij ouders;
 • leren observeren van a-typisch oudergedrag;
 • gespreksvoering: taal geven aan wat je ziet, hoort en denkt;
 • vertalen en omzetten van IMH concepten naar de eigen werksetting.

Opmerkingen

Accreditatie DAIMH
De opleiding wordt geaccrediteerd bij de vereniging DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) en leidt tot de titel IMH consulent DAIMH. Dit is een aanvullende titel naast je beroepstitel.

Interview met docente Claudine Dietz
Docente Claudine Dietz: ‘alle deelnemers aan deze opleiding zijn enthousiaste pioniers, die vanuit hun hart denken en de verbinding aangaan met gezinnen en zorgprofessionals eromheen.' Lees meer.

Claudine dietz.jpg

Aanmelden voor deze opleiding
Je kunt je aanmelden voor deze opleiding door op de button aanmelden te klikken. Daarnaast willen we je vragen om een korte motivatie over waarom je deze opleiding wilt volgen en je CV te mailen naar nascholing@rinozuid.nl. Naar aanleiding hiervan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. Een kennismakingsgesprek met de hoofddocent maakt onderdeel uit van de aanmeldingsprocedure

Vragen?
Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Linde van Helvert (hoofd nascholing): lindevanhelvert@rinozuid.nl.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

 • NVO / NIP-K&J (150pt)
 • SKJ (via NVO) (150pt)
 • DAIMH
 • V&V
 • Leerlijn

  Diagnostiek, Behandeling

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  120 uur

  Zelfstudie

  60 uur

  Kosten

  € 5.750,00

  Niveau & Instroomeisen

  De IMH consulent is op minimaal HBO niveau geschoold. Zij/hij werkt binnen de eerste lijn, bijvoorbeeld als buurt-of wijkteammedewerker en heeft bijvoorbeeld een achtergrond als gezinswerker, jeugdverpleegkundige, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundige, (jeugd)arts, verloskundige, maatschappelijk werker, logopedist of fysiotherapeut of gedragskundige (psycholoog/pedagoog).

  Doelgroep

  Kinderen & jeugd

  Docent(en)

  mevr. Claudine Dietz

  mevr. Hedwig van Bakel