Gedragstherapie bij ouderen met gedragsproblemen (i.s.m. GERION)

OVER DEZE MODULE

Gedragstherapie is binnen de GGZ en eerstelijnspsychologenpraktijken de meest gebruikte therapievorm van dit moment. Dit is niet voor niets. Gedragstherapie is wetenschappelijk onderbouwd en succesvol in de praktijk. Ook bij de behandeling van gedragsproblemen in zorginstellingen blijkt de gedragtherapeutische aanpak effectief. Gedragstherapie is bijvoorbeeld goed toepasbaar bij ouderen, bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel, bij mensen ...

Gedragstherapie is binnen de GGZ en eerstelijnspsychologenpraktijken de meest gebruikte therapievorm van dit moment. Dit is niet voor niets. Gedragstherapie is wetenschappelijk onderbouwd en succesvol in de praktijk. Ook bij de behandeling van gedragsproblemen in zorginstellingen blijkt de gedragtherapeutische aanpak effectief. Gedragstherapie is bijvoorbeeld goed toepasbaar bij ouderen, bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel, bij mensen met een verstandelijke beperking, hun verzorgers en mantelzorgers. Door deze vorm van therapie gaan zij anders denken, voelen en doen. Gedragstherapie is niet alleen toepasbaar in face to face contact met cliënten, maar wordt ook met succes toegepast bij cliënten waarbij geen therapeutische gesprekken mogelijk zijn, zoals mensen met een gevorderde dementie. Deze module is een samenwerkingsverband tussen Gerion & RINO Zuid.

Door middel van deze module laten we je kennismaken met de gedragstherapeutische aanpak stimuleren we je deze therapievorm toe te passen. Voorkennis van gedragstherapie wordt niet verondersteld.

ROOSTER

Locatie: Eindhoven

4 september 2020

Ochtend (09:30 - 12:30)

4 september 2020

Middag (13:30 - 16:30)

25 september 2020

Ochtend (09:30 - 12:30)

25 september 2020

Middag (13:30 - 16:30)

16 oktober 2020

Ochtend (09:30 - 12:30)

16 oktober 2020

Middag (13:30 - 16:30)

13 november 2020

Ochtend (09:30 - 12:30)

13 november 2020

Middag (13:30 - 16:30)

4 december 2020

Ochtend (09:30 - 12:30)

4 december 2020

Middag (13:30 - 16:30)

INHOUD VAN DE MODULE

  • De theoretische achtergrond van gedragstherapie
  • Het individueel behandelen van gedragsproblemen
  • Het mediatief behandelen van gedragsproblemen
  • Het gedragstherapeutisch stappenplan
  • Functie-analyse
  • Gedragstherapeutische interventies
  • Het toepassen van gedragstherapie in de eigen instelling

Let op! Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar

LEERLIJN

Behandeling

LEERROUTE

(NS) Nascholing

OMVANG

30 uur

ZELFSTUDIE

68 uur

KOSTEN

€ 1.440,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Je bent psycholoog en werkzaam in de verzorgings- en verpleeghuissector, de revalidatiesector, de GGz en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

DOELGROEP

Ouderen

DOCENT(EN)

mevr. Ellen Rozel

dhr. Corge Borghouts