Vanuit het Openbaar Ministerie, de politie en diverse ketenpartners is landelijk onderzoek gedaan naar verschillende gespreksmethodieken. De adviezen uit dit onderzoek heeft RINO Zuid ter harte genomen en haar modules aangepast en geactualiseerd, met name op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Uit het onderzoek kwam daarnaast ook de aanbeveling om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het geleerde in een training ook echt geborgd wordt. Dus dat taxateurs niet alleen maar 1 of 2 dagen een training volgen, maar zich de vaardigheden voor het voeren van deze gesprekken zich ook écht eigen maken. Op basis van dit advies heeft RINO Zuid twee vervolgtrainingen opgezet:

Dus dat taxateurs niet alleen maar 1 of 2 dagen een training volgen, maar zich de vaardigheden voor het voeren van deze gesprekken ook écht eigen maken. Op basis van dit advies heeft RINO Zuid twee vervolgtrainingen opgezet:

  • Verdiepingstraining met docent en zedenrecherche
  • Verdiepingstraining met docent en trainingsacteur

Docenten Henriette van der Aa en Sara Zwetsloot vertellen in onderstaande video meer over de training en de landelijke ontwikkelingen.

Meer weten over de modules bij RINO Zuid?
Kijk dan hier.