Behandeling bij ouderen

Home > Aanbod > Behandeling bij ouderen

Over deze module

Ondanks bewezen effectiviteit wordt behandeling bij ouderen nog te weinig toegepast. Zonde, want er is veel haalbaar en nodig voor mensen die kampen met complexe psychische problematiek.

In deze verdiepende module geven we handreikingen om om te gaan met ageism, ga je aan de slag met evidence-based behandeltechnieken maar dan toegespitst op deze interessante ...

Ondanks bewezen effectiviteit wordt behandeling bij ouderen nog te weinig toegepast. Zonde, want er is veel haalbaar en nodig voor mensen die kampen met complexe psychische problematiek.

In deze verdiepende module geven we handreikingen om om te gaan met ageism, ga je aan de slag met evidence-based behandeltechnieken maar dan toegespitst op deze interessante doelgroep en worden teamdynamieken en uitdagingen besproken die veel voorkomend zijn in de ouderenpsychiatrie en de ouderenzorg.

ER IS NOG RUIMTE

Inhoud van de module

 • Indicatiestelling bij complexe comorbiditeit
 • Neuropsychiatrie
 • Regiebehandelaarschap, invulling specialisme en eigen stijl/attitude in het multidisciplinair werken rondom ouderen
 • Gespreksvaardigheden en opbouw therapeutische relatie bij persoonlijkheidsstoornissen en autisme (oefenen met trainingsacteur)
 • Levenseinde
 • Systemisch behandelen
 • Perspectief van client en perspectief van familie

Eigen rode draad-casus gedurende de hele module

Docent(en)

RINOzuid

dhr. Arjan Videler

RINOzuid

drs. Sylvia Heijnen-Kohl

RINOzuid

mevr. Rosalien Wilting

Opmerkingen

Wijze van toetsing
Deelnemers maken een rode draadcasus, waarvoor literatuur wordt opgezocht en welke wordt uitgespeeld met een simulatiecliënt.

Extra opmerking
Deze module wordt niet jaarlijks georganiseerd, maar zal naar verwachting elke 2/3 jaar aangeboden worden als keuzemodule.

Accreditatie

FGzPt (In behandeling)

Leerlijn

Behandeling

Omvang

30 uur

Zelfstudie

30 uur

Kosten

€ 1.530,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent orthopedagoog generalist, GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater.

Instapniveau deelnemers: deelnemers hebben alle basiskennis over multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden voor de meest gangbare stoornissen. Zij zijn in staat tot het zelfstandig uitvoeren van een psychologische/psychotherapeutische behandeling in de meest gangbare behandelkaders. Deelnemers hebben interesse in wat er bijzonder (of niet) is ten aanzien van behandeling bij ouderen of hebben hier zelf al ervaring mee; deze module is ook bedoeld ook voor deelnemers met ruime ervaring op dit gebied.

Doelgroep

Ouderen

Rooster

Locatie: Eindhoven

6 januari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

6 januari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

13 januari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

13 januari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

20 januari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

20 januari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

27 januari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

27 januari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

3 februari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

3 februari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

Over deze module

Ondanks bewezen effectiviteit wordt behandeling bij ouderen nog te weinig toegepast. Zonde, want er is veel haalbaar en nodig voor mensen die kampen met complexe psychische problematiek.

In deze verdiepende module geven we handreikingen om om te gaan met ageism, ga je aan de slag met evidence-based behandeltechnieken maar dan toegespitst op deze interessante ...

Ondanks bewezen effectiviteit wordt behandeling bij ouderen nog te weinig toegepast. Zonde, want er is veel haalbaar en nodig voor mensen die kampen met complexe psychische problematiek.

In deze verdiepende module geven we handreikingen om om te gaan met ageism, ga je aan de slag met evidence-based behandeltechnieken maar dan toegespitst op deze interessante doelgroep en worden teamdynamieken en uitdagingen besproken die veel voorkomend zijn in de ouderenpsychiatrie en de ouderenzorg.

Rooster

Locatie: Eindhoven

6 januari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

6 januari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

13 januari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

13 januari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

20 januari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

20 januari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

27 januari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

27 januari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

3 februari 2025

Ochtend (09:30 - 12:30)

3 februari 2025

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • Indicatiestelling bij complexe comorbiditeit
 • Neuropsychiatrie
 • Regiebehandelaarschap, invulling specialisme en eigen stijl/attitude in het multidisciplinair werken rondom ouderen
 • Gespreksvaardigheden en opbouw therapeutische relatie bij persoonlijkheidsstoornissen en autisme (oefenen met trainingsacteur)
 • Levenseinde
 • Systemisch behandelen
 • Perspectief van client en perspectief van familie

Eigen rode draad-casus gedurende de hele module

Docent(en)

RINOzuid

dhr. Arjan Videler

RINOzuid

drs. Sylvia Heijnen-Kohl

RINOzuid

mevr. Rosalien Wilting

Opmerkingen

Wijze van toetsing
Deelnemers maken een rode draadcasus, waarvoor literatuur wordt opgezocht en welke wordt uitgespeeld met een simulatiecliënt.

Extra opmerking
Deze module wordt niet jaarlijks georganiseerd, maar zal naar verwachting elke 2/3 jaar aangeboden worden als keuzemodule.

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

FGzPt (In behandeling)

Leerlijn

Behandeling

Omvang

30 uur

Zelfstudie

30 uur

Kosten

€ 1.530,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent orthopedagoog generalist, GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater.

Instapniveau deelnemers: deelnemers hebben alle basiskennis over multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden voor de meest gangbare stoornissen. Zij zijn in staat tot het zelfstandig uitvoeren van een psychologische/psychotherapeutische behandeling in de meest gangbare behandelkaders. Deelnemers hebben interesse in wat er bijzonder (of niet) is ten aanzien van behandeling bij ouderen of hebben hier zelf al ervaring mee; deze module is ook bedoeld ook voor deelnemers met ruime ervaring op dit gebied.

Doelgroep

Ouderen