Affectfobietherapie (AFT) (vervolg)

Home > Aanbod > Affectfobietherapie (AFT…

OVER DEZE MODULE

In deze vervolgmodule vindt verdieping plaats van de Affectfobietherapie (AFT) theorie en praktijk die je op hebt gedaan in de basiscursus AFT. Jouw ontwikkeling als AFT therapeut staat nu centraal. Met behulp van groepssupervisie krijg je feedback op door jou uitgevoerde AFT-behandelingen. Na afronding van deze vervolgopleiding ben je gekwalificeerd AFT-therapeut.

AFT valt onder de kortdurende ...

In deze vervolgmodule vindt verdieping plaats van de Affectfobietherapie (AFT) theorie en praktijk die je op hebt gedaan in de basiscursus AFT. Jouw ontwikkeling als AFT therapeut staat nu centraal. Met behulp van groepssupervisie krijg je feedback op door jou uitgevoerde AFT-behandelingen. Na afronding van deze vervolgopleiding ben je gekwalificeerd AFT-therapeut.

AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën en is een evidence based behandeling voor patiënten met een depressieve- of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). AFT wordt toegepast als basis GGZ- (BGGZ) en als specialistische GGZ (SGGZ) behandeling.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

De vervolgmodule bestaat uit 9 bijeenkomsten (van 09:30 uur tot 16:30 uur).

In het ochtendprogramma wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

  • Niveaus van de afweer;
  • Ontwikkeling van het zelfbeeld en beeld van de ander;
  • Schuld en schaamte gevoelens;
  • Doodsangst
  • Gewaarwording van angst

In het middagprogramma vindt onder leiding van twee docenten groepssupervisie plaats. Hierbij brengen deelnemers video-opnames in van sessies van door hen uitgevoerde AFT behandelingen.

OPMERKINGEN

Interview Els Groot en Quin van Dam
Els Groot en Quin van Dam nemen je mee in hun kijk op en ervaring met AFT: Affectfobietherapie gaat verder dan alleen inzicht.

Els en Quin.png

Artikel Quin van Dam
Dr. Q.D. van Dam, klinisch psycholoog, psychodynamisch psychotherapeut en supervisor, schreef het artikel: Affectfobietherapie in de praktijk.

'Daarin toon ik aan de hand van klinische vignetten en fragmenten van therapiesessies hoe de AFT-therapeut de patiënt helpt zijn belemmerende afweer los te laten, zijn afgeweerde gevoelens weer toe te laten en het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van anderen bewerkt. Ook laat ik zien hoe de therapeut en de patiënt de behandeling afronden. Dit artikel is een vervolg op mijn eerdere publicatie: Het kernconflict in de affectfobietherapie.'

Lees hier het hele artikel PsyXpert: Affectfobietherapie in de praktijk.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

KOSTEN

€ 2.395,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Je bent BIG geregistreerd psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater (i.o). Ook heb je basismodule AffectfobieTherapie (24 uur) afgerond en heb je in de praktijk individuele AFT behandelingen kunnen verrichten. Naast het cursorisch programma volg je 15 uur individuele supervisie.

DOELGROEP

Volwassenen