Wat kun je verwachten?
Deze training neemt het zichtbare gedrag van de burger met onbegrepen gedrag als uitgangspunt. Het primaire doel is niet om bijzonderheden in dit gedrag te classificeren in een psychische aandoening. Onbegrepen gedrag heeft immers ook andere oorzaken, zoals middelengebruik, een dementieel beeld, lichte verstandelijke beperking. Vaak is er sprake van een samenvallen van verschillende problemen. In onderlinge interactie kleuren deze problemen het gedrag.

Het vertrekpunt is de toestand waarin je de burger aantreft en niet de diagnose. Doel is vanuit het eigen werkveld gericht te kijken naar het gedrag en een taxatie te maken van de mogelijkheden van communicatie, waarna pas in tweede instantie de koppeling wordt gemaakt met de eventuele oorzaken en wie waarbij te betrekken om hulpverlening tot stand te brengen. Binnen de training is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen en gezamenlijk stil te staan bij de verschillende facetten die daarbij een rol spelen.


Interesse of meer informatie?
Deze module wordt alleen incompany aangeboden. Lijkt de module 'Omgaan met onbegrepen gedrag - hulpverleners' je interessant voor jouw organisatie? Stuur dan een e-mail naar afdeling nascholing middels onderstaande button.

Interview Ad Haans
‘Onbegrepen gedrag wordt gedefinieerd door de achtergrond van degene die ermee geconfronteerd wordt. In mijn trainingen is het vertrekpunt dan ook altijd de vraag vanuit de deelnemer. Het gaat in eerste instantie om de toestand waarin je de burger aantreft en niet de diagnose. Het doel is om vanuit het eigen werkveld gericht te kijken naar het gedrag en een taxatie te maken van de mogelijkheden van communicatie. Pas in tweede instantie wordt (eventueel) de koppeling gemaakt met mogelijke oorzaken en wie waarbij te betrekken om hulpverlening tot stand te brengen.’ Lees meer.....