Wat kun je verwachten?
De training begint met een korte inleiding met betrekking tot de doelgroep en neemt het zichtbare gedrag van de doelgroep als uitgangspunt. Onbegrepen gedrag heeft immers ook andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld middelengebruik, een dementieel beeld of een licht verstandelijke beperking. Vaak is er sprake van een samenvallen van verschillende problemen. In onderlinge interactie kleuren deze problemen het gedrag.

Het doel is om vanuit je eigen functie gericht te kijken naar het gedrag. Om vervolgens een inschatting te maken van de mogelijkheden van communicatie in het kader van de uitoefening van je functie en in tweede instantie de signalen neer te leggen bij functionarissen die bij hulpverlening betrokken zijn. Binnen de training is het mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen en stil te staan bij de verschillende facetten van de betreffende casus.


Interesse of meer informatie?
Deze module wordt alleen incompany aangeboden. Lijkt de module 'omgaan met onbegrepen gedrag-medewerkers sociaal domein' je interessant voor jouw organisatie? Stuur dan een e-mail naar afdeling nascholing middels onderstaande button.

Interview Ad Haans
‘Onbegrepen gedrag wordt gedefinieerd door de achtergrond van degene die ermee geconfronteerd wordt. In mijn trainingen is het vertrekpunt dan ook altijd de vraag vanuit de deelnemer. Het gaat in eerste instantie om de toestand waarin je de burger aantreft en niet de diagnose. Het doel is om vanuit het eigen werkveld gericht te kijken naar het gedrag en een taxatie te maken van de mogelijkheden van communicatie. Pas in tweede instantie wordt (eventueel) de koppeling gemaakt met mogelijke oorzaken en wie waarbij te betrekken om hulpverlening tot stand te brengen.’ Lees meer.....