Wat is uw eigen ervaring met hoogbegaafdheid?

“Ik kwam er op mijn 52e achter dat ik hoogbegaafd ben. De aanleiding daarvoor was dat ik een arbeidsconflict had en ik begreep niet waarom. Via een vriendin, die lid van Mensa, de belangenvereniging van mensen met een hoog IQ is, heb ik een IQ test gedaan.

Ik werd lid van Mensa en zag dat daar veel mensen problemen op hun werk en privé hadden. Ik was bedrijfsarts en A&O psycholoog en wilde hier meer van weten. Er bleek bijna geen literatuur over te zijn. Vanaf dat moment ben ik me er in gaan verdiepen. Ik verzamel en verspreid kennis over hoogbegaafde volwassenen en stimuleer nieuw onderzoek. Ik heb in 2010 daarvoor (samen met Maud van Thiel) een stichting opgericht, het IHBV(Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen).

Hoogbegaafdheid is een set van in de basis hele mooie en positieve eigenschappen. Maar je moet hier wel mee leren omgaan, weten we nu. Liefst vanaf jonge leeftijd, maar ook als volwassene kun je door het te weten en er actief ‘bekwaam’ in te worden een gelukkiger mens worden.

Als je niet weet wat die eigenschappen zijn, voel je je ‘anders’ en dat kan bij sommige mensen leiden tot psychische problemen. En als hoogbegaafden psychische problemen hebben, speelt de hoogbegaafdheid sowieso een rol in het contact met de hulpverlener.”

Waarom organiseert u deze masterclass?

“We weten van nogal wat hoogbegaafden dat ze wel hulp zoeken in de ggz maar die niet kunnen vinden omdat de hulpverleners niet snappen wat hoogbegaafdheid voor impact heeft. Dan haken de hoogbegaafden af en blijven vaak klachten houden. Dat kan leiden tot verlies van werk, relaties etc.

We willen professionals in de ggz vertellen hoe hoogbegaafdheid zich uit, zodat ze het gaan herkennen. We willen ook de kennis die er is over hoogbegaafdheid en psychische problematiek delen met ggz-professionals en met elkaar praten over hoe we meer kennis kunnen vergaren. En natuurlijk betere behandelingen bieden aan de doelgroep.”

Waarom heeft u Lisa Erickson uit Amerika en Maggie Brown uit Nieuw Zeeland uitgenodigd om workshops te komen geven, waarom niet gewoon mensen uit Nederland? 

“Nergens ter wereld is er voldoende en betrouwbare kennis met betrekking tot hoogbegaafde volwassenen en ggz. Dat geldt eigenlijk ook voor hoogbegaafde kinderen. Ik ontmoette Lisa en Maggie - beiden ervaren therapeuten voor hoogbegaafde volwassenen - op een conferentie en we merkten dat onze inzichten op elkaar aansloten.

Daar ontstond het idee voor een bezoek aan Nederland waar we bijeenkomsten wilden organiseren om kennis te delen en uit te wisselen. RINO Zuid wilde dit samen met ons organiseren. Op verzoek van RINO Zuid hebben we het thema uitgebreid naar hoogbegaafde kinderen en daar Mia Frumau voor gevraagd.”

Wat hoopt u dat de masterclass zal opleveren?

“Ik hoop dat de deelnemers meer kennis krijgen over hoogbegaafdheid, hoe zich dat uit in psychische problemen en dat ze dan meer kunnen doen om in deze cliënten de positieve kanten van hoogbegaafdheid naar voren te halen.

Ik hoop ook dat hier een stimulans uit voortkomt om de kennis meer te gaan delen en nieuwe kennis te gaan verzamelen.

Tot slot hoop ik dat hoogbegaafde mensen vanaf nu bij hun hulpverlener mogen praten over hun hoogbegaafd zijn, want dat is nog behoorlijk vaak een taboe. Vooroordelen moet je ook bestrijden met goede kennis.”