Bij ouderen met een verstandelijke beperking bestaat een verhoogde leeftijdsgerelateerde kwetsbaarheid, die vanaf de leeftijd van 50 jaar zichtbaar kan zijn. Er is een vroege geriatrische kwetsbaarheid door een opeenstapeling van ongunstige factoren in de levensloop. Bijvoorbeeld door een opstapeling van al levenslang bestaande problemen zowel op medisch al psychisch gebied. De afhankelijkheid van anderen is groter, mensen zijn stressgevoeliger en hebben minder copingsmechanismen en compensatiemechanismen. Er worden twee tot drie keer zo vaak gedrags- en psychische problemen gezien in vergelijking tot andere ouderen.

Wat kun je verwachten?

De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod:

Klinisch beeld

  • uitleg verstandelijke niveaus in functioneren
  • sociaal emotionele ontwikkeling
  • discrepantie in ontwikkelingsniveaus

Diagnostiek

  • signalering
  • testmaterialen

Psychische en gedragsproblemen

  • prevalentie
  • klinische beelden
  • oorzaken

Behandeling en begeleiding

  • begeleiding aanpassen aan ondersteuningsbehoefte vanuit niveau van functioneren
  • behandelmogelijkheden


Interesse of meer informatie?
Deze module wordt alleen incompany aangeboden. Lijkt de module 'Licht verstandelijke beperking bij ouderen' je interessant voor jouw organisatie? Stuur dan een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl.