Wat kun je verwachten?

Dag 1
De eerste dag ga je aan de slag met de meeste voorkomende psychopathologie, het diagnostisch proces en behandelperspectief. Hierbij besteden we extra aandacht aan psychotische stoornissen, middelenmisbruik en dubbele diagnose. Vervolgens verdiep je je in termen zoals zorgmijdend gedrag, hoarding en extreme vervuilers. Je kijkt naar de behandelmogelijkheden en het behandelperspectief. Daarnaast kijken we naar de ketenstructuur en mogelijkheden tot samenwerking en casusregie daar waar het gaat om hoarding. Tijdens het laatste onderdeel van de eerste trainingsdag verdiep je je in veiligheidsrisico’s die kunnen voortkomen uit psychiatrische problematiek en verantwoordelijkheidsstructuur binnen de betrokken keten.

Dag 2
De tweede trainingsdag start met behandeling van de Wvggz. Hierbij besteden we extra aandacht aan de uitvoering van het verkennend onderzoek en de verslaglegging voor het Openbaar Ministerie. Het tweede dagdeel gebruiken we voor de behandeling van samenwerkingsprocessen binnen multiprobleem casuïstiek. Wij zoomen opnieuw in op de verantwoordelijkheidsstructuur binnen de keten. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden voor samenwerking aan gezamenlijk doelen vanuit een verschillende opdracht.

Omvang
Voorafgaande aan de training: 2 uur online opdrachten + 2 dagen (12 uur)

Werkvorm(en)
De module is een combinatie van een theoretisch en een interactief gedeelte (casus behandeling, bij voorkeur breng je zelf casussen in). Per hoofdthema worden meerdere praktijksituaties en casussen besproken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van videomateriaal.

Interesse of meer informatie?
Deze module wordt alleen incompany aangeboden. Lijkt de module 'GGZ problematiek en ketensamenwerking binnen complexe multiprobleem casuïstiek' je interessant voor jouw organisatie? Stuur dan een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl.