Ergon 202210104 HR.jpg

Allerlei soorten en maten
Anton werkt al jaren bij Ergon. Naast Werkconsulent is hij ook vicevoorzitter van de OR en vertrouwenspersoon. In alle drie die rollen is oog voor diversiteit belangrijk. ‘Als vicevoorzitter van de OR zorg ik voor goed werkgeverschap voor alle medewerkers. In de breedste zin van het woord. Bij Ergon hebben we te maken met allerlei soorten mensen. Van jongeren tot ouderen, vrouwen en mannen, mensen uit alle hoeken van de wereld met allerlei soorten belemmeringen en talenten. Zeker als iemand je benadert in je rol als vertrouwenspersoon is het belangrijk om iemand en zijn of haar cultuur te begrijpen en te weten hoe je daarmee omgaat. Dat creëert vertrouwen en een band, waardoor iemand zich veilig genoeg voelt om zijn of haar verhaal te doen.’

Bij Ergon kunnen ze dat allang
Bij Ergon hebben ze al heel lang aandacht voor diversiteit en culturele verschillen. ‘We zitten natuurlijk ook in de Brainport regio waar veel culturen samenkomen. Ook door de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom hebben wij te maken met werkzoekenden en medewerkers uit verschillende landen en culturen. Zo houden we bij Ergon al jarenlang rekening met iemands geloofsovertuiging. Misschien doet hij of zij mee aan de Ramadan. Of vieren ze het Suikerfeest. Organiseren we een afdelingsuitje? Dan is het vlees halal. We kijken naar taalontwikkeling, gebruiken en cultuur. Er is een team dat zich bezighoudt met begrijpelijke communicatie. We maken ook gebruik van tolken als dat nodig is’. Anton is dus al best goed bezig. Waarom hij de incompanytraining Omgaan met diversiteit en interculturele communicatie toch volgde? ‘Ik vind het fijn om dingen te weten over andere culturen. Dan kun je rekening houden met waar onze medewerkers en werkzoekenden tegenaan lopen. Taal is soms lastig. Maar ook gedachtegangen die mensen hebben, zijn soms lastig te begrijpen. Zij hebben vaak al heel veel meegemaakt. Het is makkelijk om te kijken naar de verschillen, maar als je weet waar die vandaan komen, kun je ook op zoek naar wat verbindt.’

Als specialist in werk coacht Ergon mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt om een betaalde baan te vinden én te houden. Het is hun ambitie is om werkzoekenden die bij Ergon starten, binnen 6 maanden aan werk te helpen.

De waarheid bestaat niet
De trainer leerde ons: iedereen heeft een eigen referentiekader. En vanuit dat referentiekader denk en handel je. Maar iemand anders heeft een ander referentiekader dan jij. Al helemaal als iemand uit een ander land komt met andere waarden en normen bijvoorbeeld. Mensen komen hier en gaan mee in onze gedachtegang. Maar je kent hun achtergrond helemaal niet. Ze lieten vaak huis en haard achter om naar het ‘beloofde land’ te komen. Dat is ze verteld. Sommigen hebben al hun geld uitgegeven. Inclusief dat van familie. Ze zijn al jaren aan het vluchten. Leefden buiten, op straat of in het bos. En eenmaal hier aangekomen worden ze vrijwel meteen aan het werk gezet. Want je krijgt een uitkering, maar je móet werken. Alleen al door stil te staan bij deze ervaring en hoe dat moet zijn voor iemand, creëer je meer begrip.’

Ja betekent niet altijd ja
Geen hand geven is niet altijd onfatsoenlijk. In de Nederlandse cultuur misschien, maar voor islamitische mensen is het onrein om een (linker)hand te geven. En als iemand ‘ja’ antwoordt, betekent dat niet altijd dat het antwoord ook echt ‘ja’ is. Misschien komt het door de cultuur? In Japan gebruikt eigenlijk niemand dat woord. Of misschien durft iemand niet eerlijk te antwoorden door ervaringen uit het verleden. ‘Als je deze dingen in je achterhoofd houdt, krijg je vanzelf een ander beeld bij bepaald gedrag’. Respect en begrip werkt wat Anton betreft twee kanten op. Als je wilt samenwerken met elkaar dan houd je rekening met elkaar. En in mijn rol als werkconsulent kan ik bijvoorbeeld ook een werkgever hierin meenemen: Achmed geeft geen handen. Dat heeft te maken met zijn geloof, bijvoorbeeld.’

Geen aannames doen, maar vragen stellen
Dat is volgens Anton de manier om je toegankelijk op te stellen. ‘Je kunt beginnen met de vraag ‘wat voor werk wil je doen?’ maar vaak is dat best een moeilijke vraag voor iemand die hier net is. Vragen als: wat heb je nodig? Vertel eens over je cultuur? Waar ben je goed in? Wat voor werk heb je eerder gedaan? Het is allemaal interesse tonen in iemand. Zodat iemand iets over zichzelf wíl delen. Volg de training als je dagelijks of wekelijks te maken hebt met mensen met een andere culturele achtergrond dan de jouwe. Zo krijgen we meer begrip voor elkaar en krijgt iedereen de kans om écht deel te nemen aan onze maatschappij.’

Over de module ‘omgaan met diversiteit en interculturele communicatie
Met deze module krijg je concrete handvatten voor je werk met statushouders. Wat is de achtergrond van de statushouder? Hoe maak ik contact? Waar liggen krachten en valkuilen? En wat is een passende en effectieve manier van communiceren met mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? De module draagt bij aan het leveren van maatwerk aan burgers met een migratieachtergrond. Daarnaast krijg je inzicht in de invloed van je eigen referentiekader op het professioneel handelen. We zoomen ook in op de term verward gedrag in relatie tot overlastgevend gedrag. Hier lees je meer: https://rinozuid.nl/aanbod/diversiteit-interculturele-communicatie/