Als begeleider van deze cliënten heb je al veel kennis, vaardigheden en technieken in huis. Maar het belangrijkste instrument dat je tot je beschikking hebt, ben jij zelf! In de module ‘Begeleiders in Beeld’ krijg je inzicht in jezelf én in de factoren die van invloed zijn op jouw gedrag. Jouw persoonlijke stijl bepaalt voor een belangrijk deel hoe je functioneert en hoe je handelt ten opzichte van je cliënten.

RINO Zuid ontwikkelde daarom in samenwerking met de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking en Geestelijke Gezondheid deze module. De module is opgenomen in de databank erkende interventies en is her-erkend op het niveau “eerste aanwijzingen voor effectiviteit”. Middels effectenonderzoek is wetenschappelijk aangetoond dat de interventie ‘Begeleiders in Beeld’ de emotionele intelligentie van begeleiders verbeterd en als gevolg daarvan begeleiders beter in staat zijn om op basis van de behoeften van cliënten passende ondersteuning te bieden.

Wat kun je verwachten?
De module ‘Begeleider in Beeld’ is een intensief blended leertraject dat bestaat uit drie keer een hele dag en twee keer een halve dag face-to-face bijeenkomsten. Naast de face-to-face bijeenkomsten maak je aan het begin en aan het eind van de module online de emotionele intelligentietest (EQ-i 2.0), lees je literatuur, maak je praktijkgerichte verwerkings- en toepassingsopdrachten én ga je gedurende de hele module aan de slag met je eigen cliënt.

De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod:

● Je eigen emotionele intelligentie;

● Handvatten om jouw ondersteuning, begeleiding of behandeling van cliënten én je relatie met cliënten te optimaliseren;

● Aan de hand van video-opnames en videofeedback maak je een koppeling tussen je eigen emotionele intelligentie en je handelen in interactie met je cliënt;

● Omgaan met stress en emoties;

● Zelfreflectie, bewustwording en feedback.


Interesse of meer informatie?
Deze module wordt alleen incompany aangeboden. Lijkt de module 'Begeleider in Beeld' je interessant voor jouw organisatie? Stuur dan een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl.