Grip op Onbegrip: Wet Verplicht GGZ

Home > Aanbod > Grip op Onbegrip: Wet Ve…

Over deze module

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg , (kortweg WvGGZ) de oude wet BOPZ  vervangen.  De nieuwe wet beoogt meer de behandeling en de zorg voor cliënten centraal te stellen terwijl bij de BOPZ vooral de focus lag op gedwongen opname. 

De rechtspositie van cliënten zal versterkt worden en er ...

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg , (kortweg WvGGZ) de oude wet BOPZ  vervangen.  De nieuwe wet beoogt meer de behandeling en de zorg voor cliënten centraal te stellen terwijl bij de BOPZ vooral de focus lag op gedwongen opname. 

De rechtspositie van cliënten zal versterkt worden en er zullen meer partijen betrokken gaan worden bij de aanvraag en uitvoer van de nieuwe wet. Voor iedereen die werkzaam is in het gemeentelijk, sociale , veiligheids, of  gezondheidszorg domein is het goed kennis te nemen van deze nieuwe wet en wat dit kan gaan betekenen in je dagelijks werk. In deze module gaan we zowel in op het verkrijgen van kennis over de nieuwe wet als wat dit gaat betekenen voor de vele werkers die te maken krijgen met mensen waarbij  problemen dermate zijn dat je denkt aan verplichte behandeling.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

 • Kennismaken met de WvGGZ
 • Procedure van melding bij de gemeente  tot crisismaatregel en zorgmachtiging
 • Verschillen tussen de BOPZ en de WvGGZ
 • Wat gaat de nieuwe wet voor jou (in je werk) betekenen
 • Is de wet een antwoord op toename van verward gedrag?
 • Wat betekent de wet voor cliënten en hun naasten

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

1 uur

Kosten

€ 135,00

Niveau & Instroomeisen

Deelnemers die in hun werk te maken krijgen met mensen op wie de wet van toepassing kan zijn. Te denken valt aan politie, gemeente en welzijnswerkers, werknemers uit de psychiatrie, verslavingszorg. Vooral mensen die wijkgericht werkzaam zijn. 

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Rooster

  Nog niet bekend

  Over deze module

  Met ingang van 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg , (kortweg WvGGZ) de oude wet BOPZ  vervangen.  De nieuwe wet beoogt meer de behandeling en de zorg voor cliënten centraal te stellen terwijl bij de BOPZ vooral de focus lag op gedwongen opname. 

  De rechtspositie van cliënten zal versterkt worden en er ...

  Met ingang van 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg , (kortweg WvGGZ) de oude wet BOPZ  vervangen.  De nieuwe wet beoogt meer de behandeling en de zorg voor cliënten centraal te stellen terwijl bij de BOPZ vooral de focus lag op gedwongen opname. 

  De rechtspositie van cliënten zal versterkt worden en er zullen meer partijen betrokken gaan worden bij de aanvraag en uitvoer van de nieuwe wet. Voor iedereen die werkzaam is in het gemeentelijk, sociale , veiligheids, of  gezondheidszorg domein is het goed kennis te nemen van deze nieuwe wet en wat dit kan gaan betekenen in je dagelijks werk. In deze module gaan we zowel in op het verkrijgen van kennis over de nieuwe wet als wat dit gaat betekenen voor de vele werkers die te maken krijgen met mensen waarbij  problemen dermate zijn dat je denkt aan verplichte behandeling.

  Rooster

  Nog niet bekend

  Inhoud van de module

  • Kennismaken met de WvGGZ
  • Procedure van melding bij de gemeente  tot crisismaatregel en zorgmachtiging
  • Verschillen tussen de BOPZ en de WvGGZ
  • Wat gaat de nieuwe wet voor jou (in je werk) betekenen
  • Is de wet een antwoord op toename van verward gedrag?
  • Wat betekent de wet voor cliënten en hun naasten

  DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Zelfstudie

  1 uur

  Kosten

  € 135,00

  Niveau & Instroomeisen

  Deelnemers die in hun werk te maken krijgen met mensen op wie de wet van toepassing kan zijn. Te denken valt aan politie, gemeente en welzijnswerkers, werknemers uit de psychiatrie, verslavingszorg. Vooral mensen die wijkgericht werkzaam zijn. 

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen