Verdieping in de forensische zorg

Home > Aanbod > Verdieping in de forensi…

Over deze module

Ben jij aandachtsfunctionaris binnen de forensische zorg, wil jij als ambassadeur optreden in de forensische psychiatrie of je collega’s begeleiden bij de verdere ontwikkeling van hun forensische expertise? Dan is deze cursus verdieping in de forensische zorg zeker iets voor jou!

Met deze training verstevig je de basis voor de begeleiding van de forensische cliënt en ...

Ben jij aandachtsfunctionaris binnen de forensische zorg, wil jij als ambassadeur optreden in de forensische psychiatrie of je collega’s begeleiden bij de verdere ontwikkeling van hun forensische expertise? Dan is deze cursus verdieping in de forensische zorg zeker iets voor jou!

Met deze training verstevig je de basis voor de begeleiding van de forensische cliënt en breng je verdieping aan op je forensische kennis, vaardigheden en attitude.

We combineren de online forensische leerlijn met fysieke lessen van professionals uit de forensische zorg. De verdieping vindt plaats op risicomanagement en recidivevermindering, het oefenen met forensisch scherp zijn, de attitude met de forensische cliënt en de samenwerking met gemeente, reclassering en maatschappelijke opvang of beschermd wonen.

Expliciet is er aandacht voor het psychosociaal welzijn van de forensisch professional. De training is continu verweven met je forensische praktijk en je wordt begeleid in het maken van een implementatieplan: implementatie van de forensische leerlijn binnen jouw organisatie, de implementatie van risico-gestuurd en herstelgericht werken in de forensische zorg.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

Deze cursus biedt verdieping en handvaten op het gebied van;

 • Risicotaxatie en begeleidingsdoelen
 • Herstel en werken met client
 • Forensische scherpte
 • Ketensamenwerking
 • Sociaal emotioneel welzijn van de forensisch medewerker

Je sluit de cursus af met een implementatie-opdracht en bent vervolgens bekend met:

 • De forensische leerlijn en hoe je deze in kunt zetten binnen je instelling
 • Hoe je begeleiding zowel risico- als herstelgerelateerd in kunt richten
 • Ben je in staat met collega’s het gesprek aan te gaan over geobserveerd gedrag en de wijze waarop hiervan schriftelijk verslag gedaan wordt. Ook ben je in staat het gesprek met cliënten aan te gaan over risico en herstel
 • Je kunt de rapportage, attitude, begeleiding en acties afstemmen op risicoanalyse, ondersteuningsbehoefte en herstelwensen
 • Je bent in staat om nieuwe medewerkers en collega’s te coachen, hen feedback te geven en samen te werken aan kwaliteitsverbetering
 • Je bent in staat te reflecteren op wat dit werk met je doet, zowel persoonlijk als professioneel en leert daarmee forensisch scherp te blijven.

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

24 uur

Kosten

€ 2.100,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent een aantal jaren werkzaam in de forensische zorg of begeleid forensische cliënten in het sociaal domein. Je hebt een HBO werk- en denkniveau en je speelt een rol in de begeleiding van collega’s in het forensisch werken.

Doelgroep

Volwassenen

Rooster

Nog niet bekend

Over deze module

Ben jij aandachtsfunctionaris binnen de forensische zorg, wil jij als ambassadeur optreden in de forensische psychiatrie of je collega’s begeleiden bij de verdere ontwikkeling van hun forensische expertise? Dan is deze cursus verdieping in de forensische zorg zeker iets voor jou!

Met deze training verstevig je de basis voor de begeleiding van de forensische cliënt en ...

Ben jij aandachtsfunctionaris binnen de forensische zorg, wil jij als ambassadeur optreden in de forensische psychiatrie of je collega’s begeleiden bij de verdere ontwikkeling van hun forensische expertise? Dan is deze cursus verdieping in de forensische zorg zeker iets voor jou!

Met deze training verstevig je de basis voor de begeleiding van de forensische cliënt en breng je verdieping aan op je forensische kennis, vaardigheden en attitude.

We combineren de online forensische leerlijn met fysieke lessen van professionals uit de forensische zorg. De verdieping vindt plaats op risicomanagement en recidivevermindering, het oefenen met forensisch scherp zijn, de attitude met de forensische cliënt en de samenwerking met gemeente, reclassering en maatschappelijke opvang of beschermd wonen.

Expliciet is er aandacht voor het psychosociaal welzijn van de forensisch professional. De training is continu verweven met je forensische praktijk en je wordt begeleid in het maken van een implementatieplan: implementatie van de forensische leerlijn binnen jouw organisatie, de implementatie van risico-gestuurd en herstelgericht werken in de forensische zorg.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

Deze cursus biedt verdieping en handvaten op het gebied van;

 • Risicotaxatie en begeleidingsdoelen
 • Herstel en werken met client
 • Forensische scherpte
 • Ketensamenwerking
 • Sociaal emotioneel welzijn van de forensisch medewerker

Je sluit de cursus af met een implementatie-opdracht en bent vervolgens bekend met:

 • De forensische leerlijn en hoe je deze in kunt zetten binnen je instelling
 • Hoe je begeleiding zowel risico- als herstelgerelateerd in kunt richten
 • Ben je in staat met collega’s het gesprek aan te gaan over geobserveerd gedrag en de wijze waarop hiervan schriftelijk verslag gedaan wordt. Ook ben je in staat het gesprek met cliënten aan te gaan over risico en herstel
 • Je kunt de rapportage, attitude, begeleiding en acties afstemmen op risicoanalyse, ondersteuningsbehoefte en herstelwensen
 • Je bent in staat om nieuwe medewerkers en collega’s te coachen, hen feedback te geven en samen te werken aan kwaliteitsverbetering
 • Je bent in staat te reflecteren op wat dit werk met je doet, zowel persoonlijk als professioneel en leert daarmee forensisch scherp te blijven.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

24 uur

Kosten

€ 2.100,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent een aantal jaren werkzaam in de forensische zorg of begeleid forensische cliënten in het sociaal domein. Je hebt een HBO werk- en denkniveau en je speelt een rol in de begeleiding van collega’s in het forensisch werken.

Doelgroep

Volwassenen