Transference Focused Psychotherapy (TFP)

Home > Aanbod > Transference Focused Psy…

Over deze module

In de nieuwe Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen is 'Transference Focused Psychotherapy' (TFP) - naast MBT, DGT en Schematherapie - een bekende methodiek voor de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis. TFP is gebaseerd op de psychoanalytische objectrelatietheorie waarin BPS gekenmerkt wordt door niet-geïntegreerde representaties van het zelf en van anderen, hetgeen in stand gehouden wordt door het gebruik van ...

In de nieuwe Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen is 'Transference Focused Psychotherapy' (TFP) - naast MBT, DGT en Schematherapie - een bekende methodiek voor de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis. TFP is gebaseerd op de psychoanalytische objectrelatietheorie waarin BPS gekenmerkt wordt door niet-geïntegreerde representaties van het zelf en van anderen, hetgeen in stand gehouden wordt door het gebruik van primitieve afweermechanismen: splijting, zwart- wit denken over zichzelf en anderen en externaliseren.

Doel van de behandeling is de integratie (i.p.v. splijting) van de verschillende zelf-representaties zoals die zich o.a. manifesteren in de therapeutische relatie. Het hier en nu van die relatie is steeds het focus van de behandeling. Dat focus geeft een overzicht van de vele beelden die de patiënt van zichzelf en de therapeut heeft. Die beelden zijn vaak zwart-wit, extreem en sterk wisselend. Onderzoek daarvan en duiding leiden tot een meer gezonde persoonlijkheidsorganisatie.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

  • De theoretische grondslagen van TFP;
  • Het stellen van de juiste indicatie;
  • De werkwijze met de verschillende technieken;
  • De verschillende fasen van de behandeling
  • Het leren omgaan en therapeutisch hanteren van de eigen reacties opgeroepen door de patient.

Dit alles met behulp van uitleg en instructie door docenten, bekijken van video’s, ‘voordoen’ door de docenten en inbrengen van eigen casuistiek.

Opmerkingen

Tijdens de module wordt gebruikgemaakt van het volgende handboek:

  • Clarkin, J. F., Yeomans, F. E., & Kernberg, O. F. (2015). Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: A Clinical Guide (1ste editie). American Psychiatric Publishing.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerlijn

Behandeling

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

30 uur

Kosten

€ 1.275,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent (GZ-psycholoog in opleiding tot) psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.

Doelgroep

Volwassenen

Docent

drs. Paul Wijts