Systeem Therapeutisch Werker

Over deze module

In de opleiding tot Systeem Therpeutisch Werker (STW) leer je systeemtheoretisch kijken, denken en handelen.  Naast een gedegen theoretische vorming wordt in deze opleiding veel geoefend voor de dagelijkse praktijk. Verder vormen creativiteit, context, cultuur en je persoonlijke vorming als STW. De éénjarige opleiding STW leidt op tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker.  Een ...

In de opleiding tot Systeem Therpeutisch Werker (STW) leer je systeemtheoretisch kijken, denken en handelen.  Naast een gedegen theoretische vorming wordt in deze opleiding veel geoefend voor de dagelijkse praktijk. Verder vormen creativiteit, context, cultuur en je persoonlijke vorming als STW. De éénjarige opleiding STW leidt op tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker.  Een generalist die de hele cyclus van behandeling kan doorlopen en werkzaam kan zijn in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. Te denken valt o.a. aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACTteams, gezinsvoogden, POH’ers, SPV’ers, Maatschappelijk Werkenden in de GGZ, in de eerste lijn, de  huisartsenpraktijk, binnen de welzijnszorg, het verpleeghuis, de verslavingszorg, de geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg enzovoort. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaats vinden.
De STW staat met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening, is betrokken bij hulp aan zeer uiteenlopende doelgroepen en heeft doorgaans te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benadert hij vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg.

Als relatiedeskundige zoekt de STW de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij de hulpvrager. Gezamenlijk wordt gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking.  Altijd wordt oplossingsgericht gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.

Erkenning NVRG
Deze module is erkend door de NVRG als onderdeel van de registratie tot Systeem Therapeutisch Werker (STW). Je kunt je registreren als STW lid bij de NVRG na afronding van deze opleiding, twee supervisiereeksen (geen onderdeel van de opleiding) en voldoende werkervaring. Zie voor de exacte voorwaarden het opleidingsregelement van de NVRG.

Met de registratie bij de NVRG ontvang je de STW-beroepserkenning van de NVRG. Met dit lidmaatschap kan de STW’er zich verder professionaliseren. Tevens krijg je daarmee toegang tot het kwartaalblad systeemtherapie en korting op activiteiten van de NVRG.

Deelnemers die NVRG accreditatie willen behalen dienen minimaal 2 dagen per week werkzaam te zijn in een functie waarin je werkt met echtparen en/of gezinnen, zodat je het geleerde kunt oefenen.

Rooster

Locatie: Eindhoven

27 mei 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

27 mei 2021

Middag (13:30 - 16:30)

10 juni 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

10 juni 2021

Middag (13:30 - 16:30)

24 juni 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

24 juni 2021

Middag (13:30 - 16:30)

1 juli 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

1 juli 2021

Middag (13:30 - 16:30)

15 juli 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

15 juli 2021

Middag (13:30 - 16:30)

22 juli 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

22 juli 2021

Middag (13:30 - 16:30)

9 september 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

9 september 2021

Middag (13:30 - 16:30)

23 september 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

23 september 2021

Middag (13:30 - 16:30)

7 oktober 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

7 oktober 2021

Middag (13:30 - 16:30)

4 november 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

4 november 2021

Middag (13:30 - 16:30)

18 november 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

18 november 2021

Middag (13:30 - 16:30)

2 december 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

2 december 2021

Middag (13:30 - 16:30)

16 december 2021

Ochtend (09:30 - 12:30)

16 december 2021

Middag (13:30 - 16:30)

13 januari 2022

Ochtend (09:30 - 12:30)

13 januari 2022

Middag (13:30 - 16:30)

27 januari 2022

Ochtend (09:30 - 12:30)

27 januari 2022

Middag (13:30 - 16:30)

10 februari 2022

Ochtend (09:30 - 12:30)

10 februari 2022

Middag (13:30 - 16:30)

24 februari 2022

Ochtend (09:30 - 12:30)

24 februari 2022

Middag (13:30 - 16:30)

10 maart 2022

Ochtend (09:30 - 13:30)

24 maart 2022

Ochtend (09:30 - 12:30)

24 maart 2022

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

Tijdens de cursusdagen staan we stil bij de theorie. Veel tijd wordt besteed aan het oefenen met methoden en technieken. Daarnaast is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt zoals Kahoot, (reflectie) oefeningen, rollenspelen, DVD’s met opdrachten. Naast de wekelijkse literatuur wordt een filmtip gegeven waarin de thematiek van de bijeenkomst een rol speelt.

 • In Blok 1. Kern systeemtherapie, context en positionering wordt de basis gelegd van systemische denken en handelen.
 • In Blok 2. Perspectieven en therapeutische technieken komen 5 belangrijke perspectieven van systeemtherapie aan de orde en wordt kennisgemaakt met de therapeutische technieken die binnen deze perspectieven ontwikkeld zijn.
 • In Blok 3. Het proces in hulpverleningsgesprekken wordt in 4 bijeenkomsten het hele hulpverleningsproces doorlopen van aanmelding tot afsluiting waarbij ook aandacht is voor samenwerken met andere hulpverleners en belangrijke anderen in de omgeving van systemen.
 • In Blok 4. Toepassingen in specifieke werkgebieden en probleemgebieden wordt stil gestaan hoe de aangeleerde competenties in de eerdere blokken gebruikt kunnen worden op de werkvloer. In dit blok is veel ruimte voor uitwisselen van ervaringen met verschillende probleemgebieden zoals scheiding, migratie, huiselijk geweld, verslaving en psychiatrie en het werken binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Dit blok zal deels in overleg vorm gegeven worden.

Opmerkingen

Plaatsreservering?
Uiterlijk 1 mei 2021 wordt een besluit genomen of de module definitief doorgaat. Wil je een plaatsreservering? Vul dan snel een aanmeldformulier in waarin je dat als opmerking maakt! Een plaatsreservering is maximaal twéé weken geldig én mag gratis geannuleerd worden.

ER IS NOG RUIMTE

Start ook op:

25 oktober 2023

Accreditatie

 • Verpleegkundig Specialisten Register (100pt)
 • Register Vaktherapie (75pt)
 • V&V (100pt)
 • Registerplein (143pt)
 • SKJ (81pt)
 • Leerlijn

  Behandeling

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  100 uur

  Zelfstudie

  125 uur

  Kosten

  € 4.295,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je hebt een afgeronde HBO- of WO-bachelor, gericht op de zorg- en welzijnssector. Daarnaast ben je minimaal 2 dagen per week werkzaam in een functie waarin je werkt met echtparen en/of gezinnen, zodat je het geleerde kunt oefenen.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Docent

  mevr. Margriet van der Schee