Suicidepreventie in de GGZ

Over deze module

Zorgvuldige diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces vereist kennis (actuele theorievorming over suïcidaal gedrag, modellen, screeningsinstrumenten en kunde (adequaat contact maken met de wanhoop van de suïcidale patiënt, het opstellen van een veiligheidsplan, betrekken van naasten, beoordelen van opname-indicaties, crisisinterventietechnieken etc.). Je leert in deze module op een praktische en interactieve manier te handelen ...

Zorgvuldige diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces vereist kennis (actuele theorievorming over suïcidaal gedrag, modellen, screeningsinstrumenten en kunde (adequaat contact maken met de wanhoop van de suïcidale patiënt, het opstellen van een veiligheidsplan, betrekken van naasten, beoordelen van opname-indicaties, crisisinterventietechnieken etc.). Je leert in deze module op een praktische en interactieve manier te handelen volgens de huidige professionele standaarden over suïcidepreventie.

De module bestaat uit theoretische verdieping van suïcidale processen, overzicht van empirische bevindingen en van de meest waarschijnlijke effectieve klinische interventies en psychotherapie. Met behulp van verschillende modellen leer je systematisch te werken met de suïcidale patiënt en diens naasten. Suïcidaliteit in al zijn variaties – acute suïcidaliteit, chronische suïcidaliteit, suïcidaliteit bij verschillende patiëntpopulaties (bijvoorbeeld Persoonlijkheidsstoornissen, Stemmingsstoornissen, ASS) komt aan de orde. De module heeft een sterk vaardigheidsaccent: er wordt veel geoefend, er worden docent-demonstraties gegeven, en er wordt geoefend met een professionele actrice, de meest waardevolle manier om de verworven kennis, binnen een veilige omgeving, direct uit te proberen in de praktijk.

ER IS NOG RUIMTE

Inhoud van de module

 • Introductie in psychologische processen die tot suïcide kunnen leiden;
 • Leren een structuurdiagnose / conceptualisatie van de suïcidaliteit te maken;
 • Het suïcidale proces centraal te stellen in de behandeling;
 • Naasten betrekken bij diagnostiek en behandeling;
 • Veiligheidsplan opstellen in samenwerking met de cliënt;
 • Omgang met chronische suïcidaliteit;
 • Toepassen van CGT benaderingen van suïcidaliteit;
 • Toepassen van psychodynamische benaderingen van suïcidaliteit
 • Opname-indicaties
 • Suicidfaliteit bij verschillende vormen van psychopathologie

Docent(en)

RINOzuid

dhr. Ad Kerkhof

RINOzuid

dhr. Bert van Luijn

Opmerkingen

Docenten Bert van Luijn en Ad Kerkhof zijn beide klinisch psycholoog en redacteuren van: De behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ (BSL, 2016). Deze module wordt aangeboden in samenwerking met RINO Amsterdam.

Staat de gewenste accreditatie niet in het overzicht? Neem dan contact op met nascholing@rinozuid.nl. We gaan hierover graag in overleg.

Accreditatie

 • LV POH-GGZ (12pt)
 • NVO / NIP-K&J (12pt)
 • VGCT | Nascholing (In behandeling)
 • V&V (12pt)
 • Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  12 uur

  Zelfstudie

  37 uur

  Kosten

  € 720,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent basispsycholoog, psychiater, GZ-psycholoog, klinisch- psycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist die werkzaam zijn in de GGZ.

  Doelgroep

  Volwassenen

  Rooster

  Locatie: Eindhoven

  7 juni 2021

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  7 juni 2021

  Middag (13:30 - 16:30)

  2 juli 2021

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  2 juli 2021

  Middag (13:30 - 16:30)

  Over deze module

  Zorgvuldige diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces vereist kennis (actuele theorievorming over suïcidaal gedrag, modellen, screeningsinstrumenten en kunde (adequaat contact maken met de wanhoop van de suïcidale patiënt, het opstellen van een veiligheidsplan, betrekken van naasten, beoordelen van opname-indicaties, crisisinterventietechnieken etc.). Je leert in deze module op een praktische en interactieve manier te handelen ...

  Zorgvuldige diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces vereist kennis (actuele theorievorming over suïcidaal gedrag, modellen, screeningsinstrumenten en kunde (adequaat contact maken met de wanhoop van de suïcidale patiënt, het opstellen van een veiligheidsplan, betrekken van naasten, beoordelen van opname-indicaties, crisisinterventietechnieken etc.). Je leert in deze module op een praktische en interactieve manier te handelen volgens de huidige professionele standaarden over suïcidepreventie.

  De module bestaat uit theoretische verdieping van suïcidale processen, overzicht van empirische bevindingen en van de meest waarschijnlijke effectieve klinische interventies en psychotherapie. Met behulp van verschillende modellen leer je systematisch te werken met de suïcidale patiënt en diens naasten. Suïcidaliteit in al zijn variaties – acute suïcidaliteit, chronische suïcidaliteit, suïcidaliteit bij verschillende patiëntpopulaties (bijvoorbeeld Persoonlijkheidsstoornissen, Stemmingsstoornissen, ASS) komt aan de orde. De module heeft een sterk vaardigheidsaccent: er wordt veel geoefend, er worden docent-demonstraties gegeven, en er wordt geoefend met een professionele actrice, de meest waardevolle manier om de verworven kennis, binnen een veilige omgeving, direct uit te proberen in de praktijk.

  Rooster

  Locatie: Eindhoven

  7 juni 2021

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  7 juni 2021

  Middag (13:30 - 16:30)

  2 juli 2021

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  2 juli 2021

  Middag (13:30 - 16:30)

  Inhoud van de module

  • Introductie in psychologische processen die tot suïcide kunnen leiden;
  • Leren een structuurdiagnose / conceptualisatie van de suïcidaliteit te maken;
  • Het suïcidale proces centraal te stellen in de behandeling;
  • Naasten betrekken bij diagnostiek en behandeling;
  • Veiligheidsplan opstellen in samenwerking met de cliënt;
  • Omgang met chronische suïcidaliteit;
  • Toepassen van CGT benaderingen van suïcidaliteit;
  • Toepassen van psychodynamische benaderingen van suïcidaliteit
  • Opname-indicaties
  • Suicidfaliteit bij verschillende vormen van psychopathologie

  Docent(en)

  RINOzuid

  dhr. Ad Kerkhof

  RINOzuid

  dhr. Bert van Luijn

  Opmerkingen

  Docenten Bert van Luijn en Ad Kerkhof zijn beide klinisch psycholoog en redacteuren van: De behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ (BSL, 2016). Deze module wordt aangeboden in samenwerking met RINO Amsterdam.

  Staat de gewenste accreditatie niet in het overzicht? Neem dan contact op met nascholing@rinozuid.nl. We gaan hierover graag in overleg.

  ER IS NOG RUIMTE

  Accreditatie

 • LV POH-GGZ (12pt)
 • NVO / NIP-K&J (12pt)
 • VGCT | Nascholing (In behandeling)
 • V&V (12pt)
 • Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  12 uur

  Zelfstudie

  37 uur

  Kosten

  € 720,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent basispsycholoog, psychiater, GZ-psycholoog, klinisch- psycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist die werkzaam zijn in de GGZ.

  Doelgroep

  Volwassenen