Grip op Onbegrip: Ervaringsdeskundige in de basis GGZ en sociaal domein

Home > Aanbod > Grip op Onbegrip: Ervari…

Over deze module

Ben je werkzaam als ervaringsdeskundige binnen het sociaal domein of de Basis GGZ? Deze module wordt in samenwerking met Markieza aangeboden om jou te ondersteunen in je werkzaamheden. We kijken namelijk naar de rol van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met hulpverleners uit het veld.

Fameus en Indigo hebben het initiatief genomen om de rol en inzet ...

Ben je werkzaam als ervaringsdeskundige binnen het sociaal domein of de Basis GGZ? Deze module wordt in samenwerking met Markieza aangeboden om jou te ondersteunen in je werkzaamheden. We kijken namelijk naar de rol van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met hulpverleners uit het veld.

Fameus en Indigo hebben het initiatief genomen om de rol en inzet van ervaringsdeskundigen verder te professionaliseren, omdat er in de Specialistische GGZ steeds meer gewerkt wordt met ervaringsdeskundigen. Specifieke thema's waarmee we mee aan de slag gaan zijn de transitie, herstelgericht werken en kaders binnen het sociaal domein en de Basis GGZ. Het theoretisch model onderliggend aan deze opleiding is Positieve Gezondheid van Machteld Huber, De Herstel visie (Antony, 1993) en HELI Herstel in de Eerste Lijn van Indigo. Het beroepsprofiel van de ervaringsdeskundige is uitgangspunt bij de competenties, rollen en kritische beroepssituaties.

Reflectie loopt als een rode draad door de opleiding heen waarbij kennis, ervaring en vaardigheden omtrent de kritische beroepssituaties onderwerp zijn.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

 • De transitie in het sociaal domein
 • De beperkingen en mogelijkheden die de zorgpaden binnen de Basis GGZ bieden
 • Er wordt inzicht geboden in leefstijl, de fasen van regie, herstelgebieden, eigen kracht en motivatie
 • De verschillende rollen die de ervaringsdeskundige kan aannemen
 • De samenwerking tussen ervaringsdeskundige en overige professional, met speciale aandacht voor de POH-GGZ

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

9 uur

Kosten

€ 1.470,00

Niveau & Instroomeisen

Toelating vindt plaats op basis van een voorgesprek, waarbij senioriteit, kennis en attitude belangrijke pijlers zijn.

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Rooster

  Nog niet bekend

  Over deze module

  Ben je werkzaam als ervaringsdeskundige binnen het sociaal domein of de Basis GGZ? Deze module wordt in samenwerking met Markieza aangeboden om jou te ondersteunen in je werkzaamheden. We kijken namelijk naar de rol van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met hulpverleners uit het veld.

  Fameus en Indigo hebben het initiatief genomen om de rol en inzet ...

  Ben je werkzaam als ervaringsdeskundige binnen het sociaal domein of de Basis GGZ? Deze module wordt in samenwerking met Markieza aangeboden om jou te ondersteunen in je werkzaamheden. We kijken namelijk naar de rol van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met hulpverleners uit het veld.

  Fameus en Indigo hebben het initiatief genomen om de rol en inzet van ervaringsdeskundigen verder te professionaliseren, omdat er in de Specialistische GGZ steeds meer gewerkt wordt met ervaringsdeskundigen. Specifieke thema's waarmee we mee aan de slag gaan zijn de transitie, herstelgericht werken en kaders binnen het sociaal domein en de Basis GGZ. Het theoretisch model onderliggend aan deze opleiding is Positieve Gezondheid van Machteld Huber, De Herstel visie (Antony, 1993) en HELI Herstel in de Eerste Lijn van Indigo. Het beroepsprofiel van de ervaringsdeskundige is uitgangspunt bij de competenties, rollen en kritische beroepssituaties.

  Reflectie loopt als een rode draad door de opleiding heen waarbij kennis, ervaring en vaardigheden omtrent de kritische beroepssituaties onderwerp zijn.

  Rooster

  Nog niet bekend

  Inhoud van de module

  • De transitie in het sociaal domein
  • De beperkingen en mogelijkheden die de zorgpaden binnen de Basis GGZ bieden
  • Er wordt inzicht geboden in leefstijl, de fasen van regie, herstelgebieden, eigen kracht en motivatie
  • De verschillende rollen die de ervaringsdeskundige kan aannemen
  • De samenwerking tussen ervaringsdeskundige en overige professional, met speciale aandacht voor de POH-GGZ

  DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Zelfstudie

  9 uur

  Kosten

  € 1.470,00

  Niveau & Instroomeisen

  Toelating vindt plaats op basis van een voorgesprek, waarbij senioriteit, kennis en attitude belangrijke pijlers zijn.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen