Grip op Onbegrip: EPA in de wijk

Home > Aanbod > Grip op Onbegrip: EPA in…

Over deze module

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van psychiatrische symptomen en herstel. We staan stil bij de vraag wanneer we iets een psychiatrisch symptoom noemen, welke in ons werk belangrijk zijn en we oefenen in het herkennen en bespreken ervan. Extra aandacht is er voor de manieren waarop cliënten leren omgaan met symptomen ...

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van psychiatrische symptomen en herstel. We staan stil bij de vraag wanneer we iets een psychiatrisch symptoom noemen, welke in ons werk belangrijk zijn en we oefenen in het herkennen en bespreken ervan. Extra aandacht is er voor de manieren waarop cliënten leren omgaan met symptomen en hoe dit proces soms vlot, maar soms ook heel problematisch verlopen kan. 

Ook voor kinderen van cliënten geldt dat zij een weg zoeken om met ziekte en herstel van hun ouder om te gaan. We bespreken wat hierbij beschermende en wat risicofactoren zijn. Op de tweede dag besteden we extra aandacht aan de relatie met herstel samen met een ervaringsdeskundige. Hebt u interesse in een Incompany training voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Incompany training aanvragen’. We gaan graag met u in gesprek.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

Aan bod komen:
- Kennis en benadering van ziektebeelden en gedragsproblemen;
- Basiskennis psychopathologie;
- Verstoring van realiteit, ik-besef, waarneming, denken, gevoel, wil en verlangen;
- Specificatie in overleg angst, depressiviteit, PTSS, persoonlijkheidsproblematiek;
- Waar kan verward gedrag uit voort komen?
- Variantie in herstel, oog voor preventie;
- Handvaten in het ombuigen van een destructieve naar een constructieve communicatie;
- Wat zie ik, wat interpreteer ik, wanneer en hoe ingrijpen?
- Hoe de burger maximale zelfregie te laten behouden en te begrenzen wanneer nodig. 

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

6 uur

Kosten

€ 540,00

Niveau & Instroomeisen

Professionals die te maken hebben met mensen met psychosociale en psychische problemen en - dreigend –verward gedrag. Bijvoorbeeld medewerkers in het sociaal domein, voorliggend veld, POH-GGZ, politie, maatschappelijke opvang, Veilig Thuis en overige ketenpartners in zorg voor mensen met verward gedrag.

Rooster

Nog niet bekend

Over deze module

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van psychiatrische symptomen en herstel. We staan stil bij de vraag wanneer we iets een psychiatrisch symptoom noemen, welke in ons werk belangrijk zijn en we oefenen in het herkennen en bespreken ervan. Extra aandacht is er voor de manieren waarop cliënten leren omgaan met symptomen ...

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van psychiatrische symptomen en herstel. We staan stil bij de vraag wanneer we iets een psychiatrisch symptoom noemen, welke in ons werk belangrijk zijn en we oefenen in het herkennen en bespreken ervan. Extra aandacht is er voor de manieren waarop cliënten leren omgaan met symptomen en hoe dit proces soms vlot, maar soms ook heel problematisch verlopen kan. 

Ook voor kinderen van cliënten geldt dat zij een weg zoeken om met ziekte en herstel van hun ouder om te gaan. We bespreken wat hierbij beschermende en wat risicofactoren zijn. Op de tweede dag besteden we extra aandacht aan de relatie met herstel samen met een ervaringsdeskundige. Hebt u interesse in een Incompany training voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Incompany training aanvragen’. We gaan graag met u in gesprek.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

Aan bod komen:
- Kennis en benadering van ziektebeelden en gedragsproblemen;
- Basiskennis psychopathologie;
- Verstoring van realiteit, ik-besef, waarneming, denken, gevoel, wil en verlangen;
- Specificatie in overleg angst, depressiviteit, PTSS, persoonlijkheidsproblematiek;
- Waar kan verward gedrag uit voort komen?
- Variantie in herstel, oog voor preventie;
- Handvaten in het ombuigen van een destructieve naar een constructieve communicatie;
- Wat zie ik, wat interpreteer ik, wanneer en hoe ingrijpen?
- Hoe de burger maximale zelfregie te laten behouden en te begrenzen wanneer nodig. 

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

6 uur

Kosten

€ 540,00

Niveau & Instroomeisen

Professionals die te maken hebben met mensen met psychosociale en psychische problemen en - dreigend –verward gedrag. Bijvoorbeeld medewerkers in het sociaal domein, voorliggend veld, POH-GGZ, politie, maatschappelijke opvang, Veilig Thuis en overige ketenpartners in zorg voor mensen met verward gedrag.