Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT)

Home > Aanbod > Dynamische Interpersoonl…

OVER DEZE MODULE

DIT staat voor Dynamisch Interpersoonlijke Therapie. Het is een psychodynamisch psychotherapeutisch behandelmodel, dat oorspronkelijk ontwikkeld werd voor depressieve en angstklachten, maar ondertussen een breder toepassingsgebied kent, zoals persoonlijkheidsproblematiek en Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). DIT wordt individueel gegeven maar ook in groepen, zowel kortdurende als langer durende, maar altijd in tijd afgebakend.

DIT is ontwikkeld ...

DIT staat voor Dynamisch Interpersoonlijke Therapie. Het is een psychodynamisch psychotherapeutisch behandelmodel, dat oorspronkelijk ontwikkeld werd voor depressieve en angstklachten, maar ondertussen een breder toepassingsgebied kent, zoals persoonlijkheidsproblematiek en Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). DIT wordt individueel gegeven maar ook in groepen, zowel kortdurende als langer durende, maar altijd in tijd afgebakend.

DIT is ontwikkeld op basis van evidence based psychodynamische psychotherapieën. Aan de hand van aantoonbaar werkende interventies is DIT samengesteld en zijn de competenties omschreven waaraan de DIT-therapeut moet voldoen. DIT is daarom ook wel ‘the best of’ van alle psychodynamische modellen genoemd. De belangrijkste interventies zijn ontleend aan de gehechtheidstheorie, de theorie van het mentaliseren (MBT), de objectrelatietheorie en de interpersoonlijke therapie van H. S. Sullivan.

Zoals uit bovengenoemde theorieën wel duidelijk zal zijn plaatst DIT de klachten van de patiënt in een interpersoonlijk kader en vormt het een psychodynamisch, inzichtgevend alternatief voor behandelingen op basis van cognitieve gedragstherapie. In een DIT-behandeling staat de maladaptieve omgang van de cliënt met zichzelf, anderen en emoties centraal.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

In de module wordt op vooral praktische wijze gekeken naar de interventies die toegepast kunnen worden in elk van de 3 behandelfases.

M.b.t. de beginfase komt vooral aan bod het verzamelen van zogenaamde Interpersoonlijke Narratieven (IN) en het formuleren van een behandelfocus in interpersoonlijke termen (IPAF genoemd: interpersoonlijk affectief focus).

T.b.v. de middenfase zullen allerlei interventies aan bod komen gericht op het doorbreken van de IPAF, zowel de meer klassiek psychodynamische (bv. luisteren naar het onbewuste, leren omgaan met afweer en (tegen)overdracht), als technieken die het mentaliseren en de emotieregulatie bevorderen.

Gericht op de eindfase zullen specifieke interventies met betrekking tot de beëindiging van de therapie ter sprake komen, zoals bv. de ‘goodbye letter’ en specifieke overdrachtsfenomenen m.b.t. het beëindigen van de behandeling.

De module zal bestaan uit 4 keer 6 lesuren waarin de theorie uitgelegd zal worden, er demonstraties gegeven zullen worden van specifieke interventies en deze middels rollenspellen ook zelf geoefend zullen worden.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

KOSTEN

€ 1.104,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Je bent (in opleiding tot) psychotherapeut, klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog of psychiater. Daarnaast ben je geïnteresseerd is in een (kortdurend) integratief, focaal, psychodynamisch model, waarin de maladaptieve omgang van de cliënt met zichzelf, anderen en emoties centraal staan.

DOELGROEP

  • Adolescenten
  • Ouderen
  • Volwassenen